גיל נדל משרד עורכי דין

 

מוכר טובין המיועדים ליצוא, כאשר הם נתפסים - מה מעמדו?

 
עוד בנושא
בית משפט השלום: נדחתה בקשת חברה לארכה להגשת תביעה לשחרור תפוס
אכיפה בררנית של רשות המיסים בהחלטתה אם להמיר כתב אישום בכופר
אושר חילוט רכב שהוחזר לישראל לאחר שבוצעו בו שיפורים לצורך תחרות
המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס
עוד בנושא
נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה
בית המשפט: המדינה ביזתה את בית המשפט בגין אי השבת תפוס
המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה
בית המשפט: החרמת כלי הובלה ששימש להברחה הינה מוצדקת משיקולי הרתעה אפקטיבית
בית המשפט השלום בכפר סבא הפחית עיצום כספי שהוטל בגין ניסיון הברחה של כסף לישראל
נדחתה עתירה לבג"ץ בעניין השבת רכב תפוס
רכב אשר שימש להברחת טובין יחולט עד למתן פסק דין
ניתן לחלט גם את כלי הרכב ששימש להברחה- לא רק את הטובין המוברחים
בית המשפט: גם לעובד שגרירות צרפת אין חסינות מהחרמת טובין מוברחים
בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה
רק באמריקה: קנסות של עשרה מליון דולר על יבוא בלתי חוקי של פרקטים מעץ
למי רשות המכס צריכה להודיע על תפיסה?
רק בעל הטובין הרשום רשאי לתבוע את השבת התפוס
חשיבות הקפדה על לוחות זמנים בתביעות להשבת התפוס
חילוט טובין לרש"פ שלא יובאו ברשימון אוטונומיה
עובדת בדיוטי פרי הורשעה בהברחת טובין והתחמקות מתשלום מס
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
על הסנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
לתשומת לב יבואני הרכב: זכות המדינה גוברת במאבק בעלות על רכב שחולט
יוחרמו טובין אסורים ביבוא שיובאו במסווה עבור הרשות הפלסטינית
עדכון בנושא ענישת מבריחי טובין במסלול הירוק
העליון: בינתיים, יישאר רכב מיובא החשוד כגנוב בידי המשטרה
בית המשפט: קורקינטים חשמליים יחולטו, חלקי קורקינטים יושבו ליבואן
תביעה נגד המכס להשבת תפוס- על חשיבות המועדים
האיזון בין סמכויות התפיסה של המכס לזכויות היסוד של היבואן
הסדרי טיעון שיוצרים הבדל - סקירת פסיקה בעניין הברחת טובין
בעל עסק, מייבא מוצרים מחו"ל? היזהר מזיופים
חילוט והחרמת טובין- עדכוני פסיקה ומבט השוואתי
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
נרגילות מתוצרת סוריה או ירדן- על החרמת טובין על ידי המכס
על עונשם של מבריחי טובין דרך מעבר במסלול הירוק
בית המשפט מטיל עונש מאסר בפועל על יבואן שנתפס מבריח סיגריות
חילוט יהלומי דמים
רגש הצדק וחילוט טובין – על השפעתם של חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
בית המשפט: הטבק לא הוברח, ויש להחזירו ליבואן
בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
עוד בנושא

עו"ד עומר וגנר, עו"ד גיל נדל

 

כידוע, על טובין מיובאים וכאלה הנמכרים בארץ מוטלים מסים רבים. יחד עם זאת, טובין המיועדים ליצוא, פטורים, ברוב המקרים, מתשלום מסים.

כאשר חברה ישראלית מוכרת בארץ סחורה לצד שלישי, אשר מציג בפניה מצג כי זו תימכר על ידו ליצוא, מהו מעמד החברה המוכרת, כאשר הסחורה נתפסת על ידי רשות המכס, בטרם היצוא?

לאחרונה, ניתנה החלטה על ידי בית משפט השלום באשדוד, אשר עסקה בסוגייה זו.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

 

למעלה מ-80 קרטונים המכילים 7,635 ק"ג של תערובות טבק בשווי של למעלה מ-25,000 דולר, נתפסו על ידי המכס בשנת 2005.

 

מדובר בסחורה שמכרה חברת דובק לאדם שטען בפניה כי הוא נציג חברה זרה מקפריסין, וכי הטובין מיועדים ליצוא לחברה באוזבקיסטאן. מוצרי טבק, כידוע, הם מוצרים עתירי מס קניה, וחייבים גם במע"מ, למעט במקרים של יצוא. על בסיס המצג, מכרה חברת דובק את המוצרים לאותו אדם ולא שילמה מס קניה ומע"מ. 

 

בפועל, הסתבר מבדיקות פיזיות כי אותו אדם ניסה לשלוח מכולות עם מוצרים אחרים לאירופה, וככל הנראה מכר את רוב המוצרים שרכש מדובק, בארץ. יחד עם זאת, חלק ממוצרי הטבק נתפסו. 

 

כנגד אותו אדם הוגש כתב אישום, וכתוצאה ממעשים אלה, נגרעו מקופת המדינה 6.7 מיליון ש"ח מס קניה, ועוד 1.1 מיליון ש"ח מע"מ. 

 

חברת דובק הגישה לבית המשפט תביעה להחזרת התפוס, וטענה כי תנאי לקיום העסקה בינה ובין אותו אדם היה יצוא הטובין, ומאחר ואלה לא יוצאו- העסקה בטלה ויש להשיב לה את הטובין. חברת דובק טענה כי רשות המכס הייתה חייבת להודיע לה על עצם תפיסת הטובין, ומאחר וזו לא הודיעה- אין לבוא בטענות לדובק על כך שאיחרה במועד הגשת התביעה.

 

רשות המכס טענה כי לחברת דובק אין מעמד להגיש תביעה זו, מאחר ובעל הטובין הוא אותו אדם, שרכש אותם מדובק, ולאור זאת- לא קמה לרשות המכס חובה ליידע את דובק בעניין התפיסה.

 

לגופו של עניין, טענה רשות המכס כי על דובק הייתה מוטלת האחריות לוודא כי הטובין יוצאו בפועל, אך היא לא עשתה די. בין היתר, טענה רשות המכס כי דובק לא וידאה קיומה של חברה זרה, לא יצרה עמה קשר, התשלום לדובק בוצע במזומן במזוודה ולא באמצעי אחר, חברת דובק לא נרשמה על גבי רשימון היצוא כיצואן משתתף, ועוד. רשות המכס טענה גם כי התביעה הוגשה באיחור ניכר, תוך התעלמות מהוראות התיישנות המופיעות בפקודת המכס. 

 

החלטת בית המשפט:

 

בית המשפט קבע כי כאשר טובין נתפסים על פי חוק מע"מ או מס קניה, הזכות להגיש תביעה נתונה רק למי שהטובין נתפסו מידיו. מאחר ובמקרה זה הטובין נתפסו מידי רוכשם מדובק, ולא מחברת דובק עצמה, נקבע כי דובק לא יכולה להגיש תביעה להשבת התפוס מכח חוקים אלה.

 

ביחס לתפיסה מכח פקודת המכס- בית המשפט ציין כי על בעל הטובין או האדם שנתפסו מידיו להגיש תביעה להשבת התפוס תוך 7 ימים מיום התפיסה. טענת דובק, כי לא ידעה על התפיסה בזמן אמת, נדחתה, מאחר והוכח כי נציגי דובק נחקרו במהלך תפיסת המכולות, אך התביעה הוגשה 3 שנים לאחר מועד התפיסה.

 

בית המשפט קבע כי רשות המכס נהגה כדין כאשר לא לקחה בחשבון את דובק לעניין מסירת ההודעה בדבר התפיסה.

 

בסופו של דבר, נדחתה בקשת דובק להשבת התפוס והיא חויבה בתשלום הוצאות בסך 20,000 ש"ח לטובת רשות המכס.

 

(ה"ת (שלום אשדוד) 1223-08 דובק בע"מ נ' מע"מ - מס קניה ומע"מ ת"א ואח', סגן הנשיא חיים חדש, החלטה מיום 5.12.10. ב"כ הצדדים – לדובק- עו"ד אבי ויינרוט, למכס- המחלקה המשפטית מס קניה ומע"מ ת"א . לרוכש הסחורה מדובק - עו"ד איתיאל בן פורת).