גיל נדל משרד עורכי דין

 

ניתן לחלט גם את כלי הרכב ששימש להברחה- לא רק את הטובין המוברחים

 
עוד בנושא
בית משפט השלום: נדחתה בקשת חברה לארכה להגשת תביעה לשחרור תפוס
אכיפה בררנית של רשות המיסים בהחלטתה אם להמיר כתב אישום בכופר
אושר חילוט רכב שהוחזר לישראל לאחר שבוצעו בו שיפורים לצורך תחרות
המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס
עוד בנושא
נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה
בית המשפט: המדינה ביזתה את בית המשפט בגין אי השבת תפוס
המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה
בית המשפט: החרמת כלי הובלה ששימש להברחה הינה מוצדקת משיקולי הרתעה אפקטיבית
בית המשפט השלום בכפר סבא הפחית עיצום כספי שהוטל בגין ניסיון הברחה של כסף לישראל
נדחתה עתירה לבג"ץ בעניין השבת רכב תפוס
רכב אשר שימש להברחת טובין יחולט עד למתן פסק דין
בית המשפט: גם לעובד שגרירות צרפת אין חסינות מהחרמת טובין מוברחים
בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה
רק באמריקה: קנסות של עשרה מליון דולר על יבוא בלתי חוקי של פרקטים מעץ
למי רשות המכס צריכה להודיע על תפיסה?
רק בעל הטובין הרשום רשאי לתבוע את השבת התפוס
חשיבות הקפדה על לוחות זמנים בתביעות להשבת התפוס
חילוט טובין לרש"פ שלא יובאו ברשימון אוטונומיה
עובדת בדיוטי פרי הורשעה בהברחת טובין והתחמקות מתשלום מס
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
על הסנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
לתשומת לב יבואני הרכב: זכות המדינה גוברת במאבק בעלות על רכב שחולט
יוחרמו טובין אסורים ביבוא שיובאו במסווה עבור הרשות הפלסטינית
עדכון בנושא ענישת מבריחי טובין במסלול הירוק
העליון: בינתיים, יישאר רכב מיובא החשוד כגנוב בידי המשטרה
בית המשפט: קורקינטים חשמליים יחולטו, חלקי קורקינטים יושבו ליבואן
תביעה נגד המכס להשבת תפוס- על חשיבות המועדים
האיזון בין סמכויות התפיסה של המכס לזכויות היסוד של היבואן
הסדרי טיעון שיוצרים הבדל - סקירת פסיקה בעניין הברחת טובין
בעל עסק, מייבא מוצרים מחו"ל? היזהר מזיופים
חילוט והחרמת טובין- עדכוני פסיקה ומבט השוואתי
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
נרגילות מתוצרת סוריה או ירדן- על החרמת טובין על ידי המכס
על עונשם של מבריחי טובין דרך מעבר במסלול הירוק
בית המשפט מטיל עונש מאסר בפועל על יבואן שנתפס מבריח סיגריות
מוכר טובין המיועדים ליצוא, כאשר הם נתפסים - מה מעמדו?
חילוט יהלומי דמים
רגש הצדק וחילוט טובין – על השפעתם של חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
בית המשפט: הטבק לא הוברח, ויש להחזירו ליבואן
בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זייתון, קיריל קפלון

 

רקע

עובד בנמל אשדוד נתפס עם סגריות מוברחות בבואו לעזוב את שטח הנמל.  הרכב נתפס בכוונה להחרימו. סקירה זו תתייחס לפסק דינו של בית משפט השלום באשקלון שקבע שניתן להחרים את הרכב, זאת על אף טענותיו של העובד כי הרכב לא שייך לו, וכי החרמה של רכב בשווי 140,000 ₪ לא מדתית ביחס לעבירת מס, אשר העלמת המס הגלומה בה נאמדת בכ-10,000 ₪.

עובדות המקרה:

בתאריך 23/01/2015 נתפס עובד נמל אשדוד כשהוא יוצא מהנמל ובתוך רכבו, מתחת לרגליו, 9 חבילות סגריות החשודות כמוברחות. עוד באותו היום נתפס רכב נוסף במחסן בו עבד העובד ובו 25 חבילות סגריות נוספות אשר המס עליהן לא שולם כחוק. כעבור יומיים, נתפס הרכב הראשון וביום 15/3/2015 הודיעה המדינה על חילוט הרכב היות וזה שימש ככלי להברחת טובין. לעובד ניתנה אפשרות להגיש תביעה ולתבוע את החזרת הרכב התפוס, אחרת יוחרם הרכב לטובת המדינה.

ביום 29/02/2016 הודה העובד במסגרת כתב אישום שהוגש כנגדו בהברחת הסיגריות והוא הורשע. מכאן, נותר לבית המשפט להכריע באשר לגורלו של הרכב.

טענות הצדדים

העובד טען כי הרכב הנתפס שייך לאימו, שכן היא זו שמימנה את מרבית רכישתו, והיא זו שרשומה כבעלים ברישיון הרכב. נטען, כי היות ולא הייתה לה יד בהברחת הסיגריות, אין להחרים את רכבה.

נטען בנוסף, כי עצם ההחרמה אינה מדתית, שכן העלמת המס הגלומה בהברחת הסגריות מסתכמת לפחות מ- 10,000 ₪ בעוד שוויו של הרכב כ- 140,000 ₪.

מנגד טענה רשות המסים כי בעוד שהרכב רשום על שם אימו של העובד, העובד הוא זה אשר עשה ברכב מנהג בעלים, וכי יש לראותו בפועל כבעליו של הרכב.

באשר לטענת המדתיות, השיבה רשות המסים כי החילוט וההחרמה מתבצעים במסגרת סנקציה אזרחית הנפרדת מההליך הפלילי. היות ומטרתה של הסנקציה היא להרתיע מבריחים פוטנציאליים, שוויו של הכלי הרכב לא מהווה שיקול בשאלת התפיסה וההחרמה.

הדיון המשפטי

בפתח דבריו קבע בית המשפט שהרשעה בפלילים לא גוררת באופן מיידי החרמת כלי רכב ששימש בהברחת הטובין, וכי למרות ההרשעה, יש צורך להכריע בשאלת הבעלות ברכב בטרם יוחלט גורלו. עוד קובע בית המשפט כי על מנת לבחון את שאלת סבירות ההחרמה, יש לבחון את מכלול הנסיבות בעקבותיהן נתפס הרכב.

בית המשפט קיבל את עמדת רשות המסים, וקבע כי אין בהבדל בין שווי הטובין המוברחים, לבין עלות כלי הרכב כדי למנוע את החרמתו. עוד הוסיף בית המשפט, כי היות ותכלית ההחרמה היא ההרתעתית, ניתן יהיה להחרים רכב ששימש להברחה, גם אם אינו בבעלות המבריח.

מעדותו של העובד בפני חוקר המכס עלה, כי אין זו הפעם הראשונה שהעובד עושה שימוש ברכב על מנת להבריח סגריות מהנמל. לאור זאת דחה בית המשפט את טענת העובד בדבר חוסר המידתיות וקבע כי החרמת הרכב הינה סבירה בנסיבות העניין.

לעניין הבעלות ברכב, הדגיש בית המשפט את העובדה שאימו של העובד לא ידעה מהו סוג הרכב, מה מחירו, וכי הרכב היה בשימוש תדיר של העובד, ולשאלה מדוע הרכב רשום על שמה ענתה שרצתה למנוע מלחמות אחים. לאור האמור, קבע בית המשפט כי יש לראות בעובד כבעל הרכב.

לסיכום קבע בית המשפט כי גם אילו נקבע כי הרכב שייך לאימו של העובד, הרי שבכך שאיפשרה לעובד להשתמש בו דרך קבע, אין באי ידיעתה כדי למנוע את חילוט והחרמת הרכב. בנסיבות העניין קבע בית המשפט שהרכב מוחרם וניתנת לרשות המסים הרשות להמשיך בהליכי החילוט.

ת"א (אש') 52065-06-15 קלודי בן עזרא נ' מדינת ישראל רשות המיסים (פורסם בנבו, 31.05.2016)(פסק דין מיום 31/05/2016, לפני כבוד השופט עידו כפכפי. [ב"כ הצדדים- קלודי בן עזרא ויולנד(איילה) בן עזרא- עו"ד שרון גלילי ועו"ד דורית דגן אולקינצקי. למדינת ישראל – ע"י ב"כ מפרקליטות מחוז דרום (אזרחי) – שלוחת אשקלון].   

*             *             *

  

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.