גיל נדל משרד עורכי דין

 

עדכון בנושא ענישת מבריחי טובין במסלול הירוק

עוד בנושא
בית משפט השלום: נדחתה בקשת חברה לארכה להגשת תביעה לשחרור תפוס
אכיפה בררנית של רשות המיסים בהחלטתה אם להמיר כתב אישום בכופר
אושר חילוט רכב שהוחזר לישראל לאחר שבוצעו בו שיפורים לצורך תחרות
המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס
עוד בנושא
נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה
בית המשפט: המדינה ביזתה את בית המשפט בגין אי השבת תפוס
המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה
בית המשפט: החרמת כלי הובלה ששימש להברחה הינה מוצדקת משיקולי הרתעה אפקטיבית
בית המשפט השלום בכפר סבא הפחית עיצום כספי שהוטל בגין ניסיון הברחה של כסף לישראל
נדחתה עתירה לבג"ץ בעניין השבת רכב תפוס
רכב אשר שימש להברחת טובין יחולט עד למתן פסק דין
ניתן לחלט גם את כלי הרכב ששימש להברחה- לא רק את הטובין המוברחים
בית המשפט: גם לעובד שגרירות צרפת אין חסינות מהחרמת טובין מוברחים
בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה
רק באמריקה: קנסות של עשרה מליון דולר על יבוא בלתי חוקי של פרקטים מעץ
למי רשות המכס צריכה להודיע על תפיסה?
רק בעל הטובין הרשום רשאי לתבוע את השבת התפוס
חשיבות הקפדה על לוחות זמנים בתביעות להשבת התפוס
חילוט טובין לרש"פ שלא יובאו ברשימון אוטונומיה
עובדת בדיוטי פרי הורשעה בהברחת טובין והתחמקות מתשלום מס
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
על הסנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
לתשומת לב יבואני הרכב: זכות המדינה גוברת במאבק בעלות על רכב שחולט
יוחרמו טובין אסורים ביבוא שיובאו במסווה עבור הרשות הפלסטינית
העליון: בינתיים, יישאר רכב מיובא החשוד כגנוב בידי המשטרה
בית המשפט: קורקינטים חשמליים יחולטו, חלקי קורקינטים יושבו ליבואן
תביעה נגד המכס להשבת תפוס- על חשיבות המועדים
האיזון בין סמכויות התפיסה של המכס לזכויות היסוד של היבואן
הסדרי טיעון שיוצרים הבדל - סקירת פסיקה בעניין הברחת טובין
בעל עסק, מייבא מוצרים מחו"ל? היזהר מזיופים
חילוט והחרמת טובין- עדכוני פסיקה ומבט השוואתי
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
נרגילות מתוצרת סוריה או ירדן- על החרמת טובין על ידי המכס
על עונשם של מבריחי טובין דרך מעבר במסלול הירוק
בית המשפט מטיל עונש מאסר בפועל על יבואן שנתפס מבריח סיגריות
מוכר טובין המיועדים ליצוא, כאשר הם נתפסים - מה מעמדו?
חילוט יהלומי דמים
רגש הצדק וחילוט טובין – על השפעתם של חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
בית המשפט: הטבק לא הוברח, ויש להחזירו ליבואן
בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
עוד בנושא

 

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלן

פעמים רבות, מגיעים לבתי המשפט מקרים של עבירות של הברחת טובין במסלול הירוק, כלומר מעבר עם טובין

החבים במס מבלי להצהיר עליהם כדין.

מעבר לאקט האזרחי של דרישת המיסים או תפיסת הטובין, לעיתים, בנסיבות מסוימות, מחליטה המדינה להגיש

כתב אישום פלילי כנגד המבריחים.

לאחרונה, הגיע לבית המשפט מקרה מעניין בו בחורי ישיבות שהוגש נגדם כתב אישום, טענו כי דרך המלך היא

הטלת קנס מינהלי ולא הגשת כתב אישום וכי במקרה שלהם מדובר באפליה לרעה, ולאור זאת ביקשו לבטל את

כתב האישום כנגדם.

בהחלטה חריגה זו מחודש מרץ 4102 , הורה בית משפט השלום ברמלה על ביטול שני כתבי אישום כנגד בחורי

הישיבות אשר הבריחו סיגריות במסלול הירוק ועל העברת ההליך למסלול של קנס מנהלי.

בית המשפט קבע כי הנימוק המרכזי עליו סמך בית המכס נתב"ג בהחלטתו להגיש את כתבי האישום, לפיו יש

ליצור הרתעה ספציפית כנגד אוכלוסיית בחורי הישיבות מפני העבירות הללו, היה נימוק פסול הנגוע בשיקול זר.

על כן, בית המשפט קבע כי יש לבטל את כתבי האישום בהתאם לסעיף 051 לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[

תשמ"ב – 0894 )להלן: "חוק סדר הדין הפלילי"( מהטעם שנפל בהם פגם.

בנוסף, בית המשפט ניתח את טענת ההגנה מן הצדק )מהטעם של אכיפה בררנית( אשר הועלתה בידי בחורי

הישיבות, וקבע כי גם מטעם זה יש לבטל את כתבי האישום. בית המשפט הוסיף ופנה אל בית המכס על מנת שזה

ינסח הנחיות מנהליות ברורות בנוגע לקריטריונים שינחו אימתי יש להגיש כתב אישום ואימתי ניתן להסתפק

במסלול המנהלי.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

שני בחורי ישיבות נתפסו, בשני מקרים שונים, בעת שניסו לעבור במסלול הירוק וזאת כאשר באמתחתם כ 011-

חפיסות סיגריות. זאת, בעוד שהכמות המותרת למעבר במסלול הירוק על פי חוק הינה כידוע עד 91 סיגריות למי

ששהה מחוץ לישראל למשך תקופה של עד חמישה ימים, ועד 411 סיגריות למי ששהה מחוץ לישראל מעל לחמישה

ימים.

בית המכס בחן את האפשרות לטיפול בעבירות במסגרת הליך מנהלי, אך החליט לבסוף להגיש כנגד השניים כתבי

אישום ולא הסתפק בקנס מנהלי וזאת בהתבסס על שלושה נימוקים מרכזיים: ראשית, קיומו של אינטרס ציבורי

להרתיע "בחורי ישיבה" בכלל, ואת שני הנאשמים בפרט, מהמשך ביצוען של עבירות של הברחת סיגריות. שנית,

התופעה הפסולה של הברחת סיגריות תוך השתמטות מתשלום המיסים שחלים עליהם הפכה ל-"מכת מדינה"

)יצוין כי נימוק זה הודגש ביחס לאחד משני הנאשמים בלבד(. שלישית, מדובר בכמות מסחרית של קרטונים של

סיגריות והדבר מצדיק הגשת כתב אישום ומוציא את הנאשמים מהתחום של הקנס המנהלי.

הנאשמים מצדם טענו כי מדובר בעבירה מנהלית במהותה ודרך המלך בהינה להטיל קנס מנהלי. עוד נטען כי אין

בבית המכס מדיניות אכיפה ברורה ביחס לשאלה באילו נסיבות יוגש כתב אישום ובאילו נסיבות ניתן להסתפק

בקנס מנהלי. כן, נטען, כי הנימוק לפיו ההחלטה להגיש כתב אישום נעוצה, בין השאר, בכך שמדובר בבחורי

ישיבות שיש להרתיעם הינו נימוק המבוסס על שיקולים זרים ופסולים. לאור זאת ביקשו בחורי הישיבות לבטל את

כתב האישום.

החלטת בית המשפט:

בית המשפט קבע כי דרך המלך בקשר לעבירת הברחת סיגריות במסלול הירוק לפי תקנה 24 לתקנות המכס,

תשכ"ו 0895- שהינה כאמור עבירה מנהלית, היא הטלת קנס מנהלי ולא הגשת כתב אישום. לכן, במצב שבו בית

המכס בוחר במסלול הפלילי עליו להוכיח שטעמיו להגיש כתב אישום ולא להסתפק בקנס מנהלי הינם בבחינת

טעמים "בני משקל", כאשר בית המשפט רשאי להפעיל הליך של ביקורת שיפוטית ולבחון אם הטעמים הללו אכן

"בני משקל".

לעניין הטעמים אשר העלה בית המכס במקרה זה, קבע בית המשפט כי לא הוכח שקיימת "מכת מדינה" של

הברחת סיגריות בכמות מסחרית במסלול הירוק על ידי בחורי ישיבה, ולכן לא מדובר בטעם לגיטימי.

בית המשפט ציין כי הנימוק בעניין הכמות המסחרית של קרטוני הסיגריות שהוברחו במקרה זה הינו בהחלט

נימוק לגיטימי להגשת כתב אישום דווקא, אבל הוא "לא יכול לעמוד על שתי רגליו" שעה שיש חוסר עקביות

במישור האכיפה ובהעדר קיומן של הנחיות מנהליות ברורות בנוגע לשאלה מה יחשב לכמות מסחרית ומה לא

והדבר נתון לשיקול דעת של בית המכס. לבסוף, פסק בית המשפט כי בדבר הרתעת "בחורי ישיבה" הוא בגדר

שיקול זר ופסול.

לכן, קבע בית המשפט, כי בהעדר טעמים "בני משקל", ההחלטה להגיש כתבי אישום ולא להסתפק בקנס מנהלי,

3( לחוק סדר הדין הפלילי, ( היא החלטה בלתי סבירה וכמוה כקביעה שנפל "פגם" בכתב האישום לפי סעיף 028

ואשר מוביל למסקנה שיש לבטל את כתבי האישום לפי סעיף 051 לחוק סדר הדין הפלילי.

בנוסף, קיבל בית המשפט גם את טענת האכיפה הבררנית שהועלתה על ידי בחורי הישיבות, וקובע כי אלה הצליחו

להניח תשתית ראייתית לפיה במקרים אחרים שבהם היה מדובר בכמות הברחה שדומה לכמות שאותה הם

הבריחו, בית המכס בחר במסלול של קנס מנהלי דוקא. על כן, עבר נטל ההוכחה לבית המכס להפריך את הטענה

בדבר אכיפה בררנית, והלה לא הצליח בכך. לאור זאת, בית המשפט קיבל את הטענה בדבר הגנה מן הצדק לפי

01 ( לחוק סדר הדין הפלילי המובילה אף היא למסקנה שיש לבטל את כתבי האישום לפי סעיף 051 לחוק ( סעיף 028

סדר הדין הפלילי.

כאמור, בית המשפט קבע כי אין ביכולתו לקבל את הנימוק בעניין הכמות המסחרית כנימוק שעשוי להצדיק את

הגשתם של כתבי אישום לאור חוסר העקביות במישור האכיפה ובהעדר קיומן של הנחיות מנהליות ברורות בעניין.

יותר מכך, בית המשפט לא הסתפק בקביעה זו בלבד, אלא הדגיש כי חובה על בית המכס לנסח הנחיות מנהליות

ברורות בנוגע לאלמנט הכמות, שיהווה פרמטר אובייקטיבי להבחנה בין מקרים שונים, וכדבריו:

" העדר פרסום של הנחיות מנהליות שמשמשות רשות שלטונית בבואה להפעיל את שיקול

דעתה אין בה לא סבירות ולא היגיון ונוגדת מושכלות ראשונים במשטר דמוקרטי )בג"ץ / 335519

991 /((. במצבים שבהם אין הנחיות מנהליות ברורות ( 3/5 ,30/ ) אפרתי נ' אוסטפלד פ"ד מו ) 5

שמתוות מדיניות אכיפה הדבר עלול להוביל לחשש ששיקול הדעת המנהלי מופעל בצורה לא

שוויונית ואף שרירותית. על מנת שהמאשימה תבטל חשש זה, עליה לפרסם הנחיות מנהליות

ברורות לגבי מדיניות האכיפה בעבירות של הברחת סיגריות במסלול הירוק, תוך התייחסות

לנתון האובייקטיבי והשוויוני של "כמות ההברחה". בהנחיות אמורה להיות התייחסות לדרגות

שונות של כמויות )או למתחמי כמויות(."

להשלמת התמונה יצוין כי ביום 03.3.02 החליט בית המשפט לעכב את ביצוע ההחלטה ל 25- ימים וזאת על מנת

לאפשר לבית המכס לשקול לערער על ההחלטה. אשר על כן, יתכן כי טרם נאמרה המילה האחרונה בעניין זה.

]ת.פ. )שלום רמלה( 90999-10-04 מדינת ישראל בית המכס נתב"ג לוד נ' בקר אלחנן יצחק, השופט הישאם אבו-

] שחאדה, החלטה מיום 4.3.02

השוואה למקרים אחרים

במקרה שעלה לדיון בשנת 4100 , נתפס נאשם שעבר במסלול הירוק עם 3 ליטר ויסקי ו 2- קרטוני סיגריות. על אף

שרשות המיסים הציעה לסיים את הטיפול בקנס של 3,111 ש"ח, הנאשם סירב וביקש להישפט על העבירה.

בית המשפט הקל בעונשו של הנאשם וחייב אותו בקנס של 4,111 ש"ח בלבד.

]ת"פ )שלום רמלה( 02558-00-18 רשות המסים אגף המכס והמע"מ נ' אבנר בן נר אבוטבול, הכרעת דין וגזר דין

מיום 40.4.00 , השופטת שרון קיסר[

במקרה אחר, נתפס נאשם עם טובין רבים וביניהם כ 09,111- כדורי ויאגרה, עשרות מכשירי טלפון סלולאריים ,

עשרות כבלי USB , עשרות סוללות לטלפונים סלולאריים, וכן מכשירי אייפון. שווי המס שנגרע מקופת המדינה

ביחס לטובין שנתפסו עמד על 55,111 ש"ח .

במקרה הזה, גזר בית המשפט על הנאשם ארבעה חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, מאסר על תנאי, וכן

קנס כספי בסך של 05,111 ש"ח.

]ת.פ. )שלום ראשל"צ( 3100-18 מ.י בית המכס נתב"ג נ' דוד דנינו , גזר-דין מיום 44.4.00 , השופטת עירית וינברג –

נוטוביץ[.

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו 1או בטלפון 8049454 - .05