גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו

 
עוד בנושא
בית משפט השלום: נדחתה בקשת חברה לארכה להגשת תביעה לשחרור תפוס
אכיפה בררנית של רשות המיסים בהחלטתה אם להמיר כתב אישום בכופר
אושר חילוט רכב שהוחזר לישראל לאחר שבוצעו בו שיפורים לצורך תחרות
המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס
עוד בנושא
נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה
בית המשפט: המדינה ביזתה את בית המשפט בגין אי השבת תפוס
המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה
בית המשפט: החרמת כלי הובלה ששימש להברחה הינה מוצדקת משיקולי הרתעה אפקטיבית
בית המשפט השלום בכפר סבא הפחית עיצום כספי שהוטל בגין ניסיון הברחה של כסף לישראל
נדחתה עתירה לבג"ץ בעניין השבת רכב תפוס
רכב אשר שימש להברחת טובין יחולט עד למתן פסק דין
ניתן לחלט גם את כלי הרכב ששימש להברחה- לא רק את הטובין המוברחים
בית המשפט: גם לעובד שגרירות צרפת אין חסינות מהחרמת טובין מוברחים
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה
רק באמריקה: קנסות של עשרה מליון דולר על יבוא בלתי חוקי של פרקטים מעץ
למי רשות המכס צריכה להודיע על תפיסה?
רק בעל הטובין הרשום רשאי לתבוע את השבת התפוס
חשיבות הקפדה על לוחות זמנים בתביעות להשבת התפוס
חילוט טובין לרש"פ שלא יובאו ברשימון אוטונומיה
עובדת בדיוטי פרי הורשעה בהברחת טובין והתחמקות מתשלום מס
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
על הסנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
לתשומת לב יבואני הרכב: זכות המדינה גוברת במאבק בעלות על רכב שחולט
יוחרמו טובין אסורים ביבוא שיובאו במסווה עבור הרשות הפלסטינית
עדכון בנושא ענישת מבריחי טובין במסלול הירוק
העליון: בינתיים, יישאר רכב מיובא החשוד כגנוב בידי המשטרה
בית המשפט: קורקינטים חשמליים יחולטו, חלקי קורקינטים יושבו ליבואן
תביעה נגד המכס להשבת תפוס- על חשיבות המועדים
האיזון בין סמכויות התפיסה של המכס לזכויות היסוד של היבואן
הסדרי טיעון שיוצרים הבדל - סקירת פסיקה בעניין הברחת טובין
בעל עסק, מייבא מוצרים מחו"ל? היזהר מזיופים
חילוט והחרמת טובין- עדכוני פסיקה ומבט השוואתי
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
נרגילות מתוצרת סוריה או ירדן- על החרמת טובין על ידי המכס
על עונשם של מבריחי טובין דרך מעבר במסלול הירוק
בית המשפט מטיל עונש מאסר בפועל על יבואן שנתפס מבריח סיגריות
מוכר טובין המיועדים ליצוא, כאשר הם נתפסים - מה מעמדו?
חילוט יהלומי דמים
רגש הצדק וחילוט טובין – על השפעתם של חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
בית המשפט: הטבק לא הוברח, ויש להחזירו ליבואן
בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, מתן יעקב

 

רקע:

 

בסקירה זו נתאר מקרה בו רשויות המכס עיקלו סחורה מחנות בגדים, אשר פעלה ללא דיווח לרשויות המס. ביום שחרור הרכוש המעוקל, לאחר הסדרת חובותיהם לרשות המיסים, גילו בעלי חנות הבגדים כי חסרים פריטים שעוקלו, וכתוצאה מכך, הגישו תביעה כנגד רשות המיסים.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

 

התובעים, תושבי הרשות הפלסטינית ובעליה של חנות לבגדי נשים ברהט בשם "יאזן", תבעו את המדינה ואת מחסני ערובה נעמן בע"מ על סך 88,500 ₪, בגין חוסרים אשר נתגלו ברכושם שעוקל, לטענתם.

 

ביום 30 במאי 2013 הגיעו אנשי המכס, בליווי חוקרי מס הכנסה, לביקורת בחנות "יאזן", אשר פעלה ללא רישום עוסק במע"מ ולא ניהלה ספרים כנדרש בחוק. עקב כך, עיקלה המדינה  1,697 פריטי לבוש מהחנות, כאשר דבר העיקול נרשם באישור בדבר תפיסה אשר ניתן לתובעים.

 

התובעים הסדירו את חובם מול המדינה, וקיבלו מכתב המתיר את שחרור הסחורה המעוקלת.

 

המדינה אכסנה את הרכוש המעוקל במחסני נעמן בע"מ, והתובעים נתבקשו לקחת את הסחורה מהמחסן. כאשר הסחורה נספרה התגלו חוסרים של 256 פריטים.

 

המחלוקות המתעוררות במסגרת המקרה דנן, נסבות סביב גובהה הנזק ואחריות לסחורה שנעלמה.

 

לטענת התובעים, שווי הסחורה החסרה עמד על 71,680, כאשר להוכחת טענה זוהוגשה חוות דעת שמאית. אולם השמאי מטעם התובעים לא התייצב לחקירה על חוות דעת זו.

 

 לטענת המדינה, האחריות, ככל שקיימת, מונחת לפתחו של מחסני נעמן, אשר מסר את תעודת האחסנה, המעידה על קבלת מלוא הסחורה המעוקלת. עוד נטען כי, קיים סעיף בחוזה ההתקשרות, שבין המדינה לבין חברת נעמן, לפיו כל נזק או אבדן יהיו באחריות נעמן. על כן הוגשה על ידי המדינה הודעת צד שלישי נגד נעמן.

 

לטענת נעמן בע"מ, העיקול בוצע על ידי המדינה, ומכאן שאם ונגרמו חוסרים, יש להניח שהדבר קרה בטרם הגעת הסחורה למחסנים. עוד טענה נעמן, כי מחקירת התובעים ברשויות המס, נזקם של התובעים אינו עולה על 7,680. סכום זה נלמד, מאמירתם של התובעים בחקירתם- כי רכשו את הפריטים בסכום של 30-32 ₪ לכל פריט.

 

נעמן הציגה את תעודת ההחסנה של הרכוש, המוכיחה כי נמסרו 1,647 פריטים מעוקלים לאכסנה, ולא 1,697 כפי שנרשם באישור התפיסה של המדינה. מכאן, שמבחינת נעמן החוסר הוא של 206 פריטים בלבד ולא 256 כפי שדורשים התובעים.

 

הן המדינה והן נעמן, טוענות כי בהעדר כל ראיה על שווי הסחורה, יש לדחות את תביעת בעלי החנות (התובעים).

 

פסק-דינו של בית המשפט:

 

בית המשפט קבע, כי לא יכולה להיות מחלוקת אודות פער בין מספר הפריטים שעוקלו, לבין מספר הפריטים שהוחזר לתובעת. וכי רישום המדינה באישור בדבר תפיסה כפי שהוצג לבית המשפט, מחייב את המדינה.

 

בית המשפט דחה את טענות הנתבעות, כי בהיעדר הערכה מטעם התובעים לשווי הסחורה החסרה יש לדחות את התביעה. נקבע כי היעדר חוות דעת שמאית בעניין אינו הופך את שווים לאפס כאשר ראוי היה כי במצב בו אין מחלוקת כי הפריטים שנלקחו הושבו לבעליהם בחוסר, כי המדינה תציע פיצוי בגין האובדן.

 

לשאלת האחריות, קבע בית המשפט כי האחריות היא של הנתבעות ביחד ולחוד, וזאת היות ונעמן פועלת מטעמה של המדינה,  ומכאן, אין זה עניינם של התובעים כיצד מוסדרים היחסים בין הנתבעות לבין עצמן.

 

לשאלת שווי הפריטים, על אף שאין סימוכין לשווי הפריטים, נקבע כי ניתן לדלות מן הראיות את שוויים. בית המשפט התבסס על כך שהתובעים טענו בחקירתם כי שווי כל פריט שעוקל היה בין 30-32 ₪, וקבע על דרך האומדנא, כי שווי של כל פריט הינו 31 ₪.

 

לשאלת צד שלישי, כלומר האחריות בין המדינה לבין נעמן, קבע בית המשפט כי נעמן מחויבת באחריות אך ורק לפריטים שאישרה קבלתם. מכאן, שיש לקבל את טענת המדינה להודעת צד שלישי, אולם רק על הפריטים החסרים שנעמן אישרה שקיבלה במועד האכסון.

 

בית המשפט קבע כי הנתבעות תשפה את התובעים בסכום של 8,200 ₪ ביחד ולחוד בגין הפריטים האבודים ובסכום של 6,000 ₪ בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

 

במערכת היחסים שבין המדינה לנעמן, תפצה נעמן את המדינה בסכום של 6,560 ₪ בגין הפריטים החסרים ובסכום של 1,500 ₪ הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

ת"א 43720-01-14 אבו שרך ואח' נ' מדינת ישראל ואח'; בפני כב' השופטת נעם חת מקובץ פסק דין מיום 20.4.16. (ב"כ הצדדים: לתובעים - עו"ד סופיאן עסאלי; למדינה - מתמחה הגב' עביר ווהבי; למחסן ערובה נעמן בע"מ - עו"ד יואב אוסישקין).

 

*             *             *

  

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.