גיל נדל משרד עורכי דין

 

המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה

 
עוד בנושא
בית משפט השלום: נדחתה בקשת חברה לארכה להגשת תביעה לשחרור תפוס
אכיפה בררנית של רשות המיסים בהחלטתה אם להמיר כתב אישום בכופר
אושר חילוט רכב שהוחזר לישראל לאחר שבוצעו בו שיפורים לצורך תחרות
המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס
עוד בנושא
נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה
בית המשפט: המדינה ביזתה את בית המשפט בגין אי השבת תפוס
בית המשפט: החרמת כלי הובלה ששימש להברחה הינה מוצדקת משיקולי הרתעה אפקטיבית
בית המשפט השלום בכפר סבא הפחית עיצום כספי שהוטל בגין ניסיון הברחה של כסף לישראל
נדחתה עתירה לבג"ץ בעניין השבת רכב תפוס
רכב אשר שימש להברחת טובין יחולט עד למתן פסק דין
ניתן לחלט גם את כלי הרכב ששימש להברחה- לא רק את הטובין המוברחים
בית המשפט: גם לעובד שגרירות צרפת אין חסינות מהחרמת טובין מוברחים
בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה
רק באמריקה: קנסות של עשרה מליון דולר על יבוא בלתי חוקי של פרקטים מעץ
למי רשות המכס צריכה להודיע על תפיסה?
רק בעל הטובין הרשום רשאי לתבוע את השבת התפוס
חשיבות הקפדה על לוחות זמנים בתביעות להשבת התפוס
חילוט טובין לרש"פ שלא יובאו ברשימון אוטונומיה
עובדת בדיוטי פרי הורשעה בהברחת טובין והתחמקות מתשלום מס
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
על הסנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
לתשומת לב יבואני הרכב: זכות המדינה גוברת במאבק בעלות על רכב שחולט
יוחרמו טובין אסורים ביבוא שיובאו במסווה עבור הרשות הפלסטינית
עדכון בנושא ענישת מבריחי טובין במסלול הירוק
העליון: בינתיים, יישאר רכב מיובא החשוד כגנוב בידי המשטרה
בית המשפט: קורקינטים חשמליים יחולטו, חלקי קורקינטים יושבו ליבואן
תביעה נגד המכס להשבת תפוס- על חשיבות המועדים
האיזון בין סמכויות התפיסה של המכס לזכויות היסוד של היבואן
הסדרי טיעון שיוצרים הבדל - סקירת פסיקה בעניין הברחת טובין
בעל עסק, מייבא מוצרים מחו"ל? היזהר מזיופים
חילוט והחרמת טובין- עדכוני פסיקה ומבט השוואתי
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
נרגילות מתוצרת סוריה או ירדן- על החרמת טובין על ידי המכס
על עונשם של מבריחי טובין דרך מעבר במסלול הירוק
בית המשפט מטיל עונש מאסר בפועל על יבואן שנתפס מבריח סיגריות
מוכר טובין המיועדים ליצוא, כאשר הם נתפסים - מה מעמדו?
חילוט יהלומי דמים
רגש הצדק וחילוט טובין – על השפעתם של חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
בית המשפט: הטבק לא הוברח, ויש להחזירו ליבואן
בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, קיריל קפלון

 

רקע:

 

כנגד יבואנים מתנהלת מזה מספר שנים חקירה חובקת עולם. על פי החשד, היבואנים הפעילו מערך בינלאומי של מכירה והפצה של תרופות המחייבות מרשם רופא, אשר מקורם במזרח הרחוק, הוברחו לארה"ב מבלי שנתקבלו אישורים מתאימים להפצתם.

 

סקירה זו עוסקת בהחלטה אשר עניינה הפרת הסכם להשיב טובין אשר נתפסו על ידי המדינה במהלך חקירה, והדרישה להשית על המדינה הוצאות בגין הפרה זו.

 

עובדות המקרה:

 

על פי החשד, היבואנים תפעלו ושלטו ברשת של אתרי אינטרנט שבאמצעותם מכרו לרוכשים תרופות מסוגים שונים, תוך הסתרת פעילותם מרשויות המכס וממנהל התרופות האמריקני. נטען, כי מחזור הכנסותיהם של היבואנים הגיע לעשרות מיליוני שקלים לאורך השנים, וכי מחזור זה אולם לא דווח לרשויות המס בישראל, חרף היותם תושבי ישראל חייבים במס.

 

העבירות המיוחסות ליבואנים הן קשירת קשר לביצוע פשע, הברחה לפי פקודת המכס, עבירות בתרופות לפי פקודת הרוקחים, קבלת דבר במרמה, אי דיווח על עסק, העלמת הכנסות והלבנת הון.

 

כחלק מהליכי החקירה, נתפס מחשב ומכשיר טלפון סלולארי והצדדים הגיעו להסכמה כי אם עד ליום 04/11/2016 לא יוגש כתב חשדות כנגד היבואנים, יוחזרו הפריטים לבעליהם.

 

בחלוף המועד, הגישו היבואנים ביום 07/11/2016 בקשה להשבת הפריטים וזאת לאחר שלא הוגש כתב חשדות בעניינם. ביום 10/11/2016, לאחר הוראת בית המשפט, הגישה היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה בקשה דחופה להאריך את תפיסת הפריטים למשך 30 ימים נוספים, זאת חרף ההסכמה שהושגה בין הצדדים בעבר.

 

טענות הצדדים:

 

המבקשים טענו כי הרשות החוקרת הפרה את הסיכום שהושג בין הצדדים, הסכם אשר קיבל תוקף החלטת בית משפט. וכי היא עושה דין לעצמה בכך שממשיכה להחזיק את הפריטים מעבר לתאריך שנקבע וללא הגשת כתב חשדות.

 

עוד נטען כי הרשות החוקרת לא הגישה תגובתה לבקשה להשבת הפריטים, אלא רק ביקשה את הארכת תוקף התפיסה, מכאן שהתנהלות המדינה עולה לכדי ביזיון בית משפט והפרת הוראה חוקית המפרה צו שיפוטי.

 

עוד נטען, כי האינטרס הציבורי מחייב את המדינה לכבד הסכמות עליהן היא חתמה ובפרט לקיים החלטות שיפוטיות בעניינה.

נטען בנוסף כי זכותם הקניינית של המבקשים נרמסת וזאת לאור העובדה שהמחשב העותק מזמן ואין הצדקה להמשך תפיסתו.

המדינה טענה, כי אכן היא מחויבת לקיים הוראות חוק והסכמות שהושגו בין הצדדים, אך קיימים חריגים שמאפשרים בנסיבות חריגות וקיצוניות, להאריך את תוקף הצו באיחור.

עוד טענה המדינה שההסכמה בין הצדדים הושגה על דעת פרקליט המדינה, וכי הסיבה לכך שלא פעלה במועד, נעוצה בחוסר תשומת לב שנגרמה עקב עומס עבודה.

 

לסיכום טענה המדינה כי הנסיבות בתיק הן חריגות ומיוחדות. נטען כי, אילו היה מדוברים בפריטים שמטרתם העתידית היא חילוט, הרי שהיו מוחזרים מייד, לאור הסכמת הצדדים. אולם הנסיבות החריגות מתבטאות בהיקף חקירה שהתפרסה על פני מספר ארצות ודרשה שיתופי פעולה ממדינות שונות. לכן הצורך הראייתי נוגע לתוצרים שכבר הופקו מהפריטים והן לתוצרים שעדיין מנסים להפיק מהם, מחייב את המשך הארכת התפוס.

 

הדיון המשפטי:

 

בית המשפט דחה את טענות המדינה באשר להסכמת הצדדים וקבע שהמדינה בנימוקיה מתעלמת לחלוטין מההתחייבות שהושגה אל מול המבקשים. נקבע כי, משמעות ההסכמה ברורה ואיננה משתמעת לשתי פנים. לשיטת בית המשפט, התחייבות המדינה מהווה הבטחה שלטונית, ואף למעלה מכך, נוכח התוקף שניתן לה בהחלטת בית המשפט. עוד הוסיף בית המשפט כי לא ניתן להתעלם מהעובדה שההסכמה איננה הסכמה בין צדדים שווים.

 

עם זאת, ציין בית המשפט, כי במקרים חריגים ניתן להאריך חזקת פריטים גם אם בקשת ההארכה הוגשה לאחר חלוף תקופת התפיסה.

 

לגופו של עניין, התייחס בית המשפט אל היקפה הרב של החקירה וכן אל פעולות החקירה שנותרו לביצוע ביחס לפריטים התפוסים. עצם העובדה שכתב החשדות הוגש, אמנם באיחור, ביום 20/11/2016 מעיד על הניסיון ומאמץ המדינה לקיים את התחייבותה.

 

נפסק כי מכתב החשדות ניתן ללמוד על עוצמתן ועל חומרת כתב האישום שעתיד להיות מוגש כנגד היבואנים. ומהדו"ח הסודי שהוגש לבית המשפט, ניתן ללמוד על כך שהחקירה נמצאת לקראת סופה.

 

בנסיבות אלה, נוכח רלוונטיות הפריטים להשלמת החקירה, דחה בית המשפט את בקשת היבואנים וקיבל את בקשת המדינה להארכת את תקופת התפיסה ב-90 ימים נוספים. עם זאת, נוכח התנהלותה הדיונית של המדינה בתיק, חוייבה המדינה בתשלום של 3,500 ₪ בצירוף מע"מ ליבואנים.

 

ה"ת (שלום ראשל"צ) 13925-11-16 זאב כהן ואח' נ' יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה (פורסם בנבו, 18.12.2016 ו-27.11.2016)

 

 [החלטות מיום 27/11/2016 ו-18/12/2016, לפני כבוד השופט ג' אבנון. ב"כ הצדדים- זאב כהן ונמגיימס טכנולוגיה בע"מ - עו"ד ינון סרטל. ליהלום – היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה – עו"ד ערן זלר]. 

 

 

 

*           *           *

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.