גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט השלום בכפר סבא הפחית עיצום כספי שהוטל בגין ניסיון הברחה של כסף לישראל

 
עוד בנושא
בית משפט השלום: נדחתה בקשת חברה לארכה להגשת תביעה לשחרור תפוס
אכיפה בררנית של רשות המיסים בהחלטתה אם להמיר כתב אישום בכופר
אושר חילוט רכב שהוחזר לישראל לאחר שבוצעו בו שיפורים לצורך תחרות
המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס
עוד בנושא
נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה
בית המשפט: המדינה ביזתה את בית המשפט בגין אי השבת תפוס
המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה
בית המשפט: החרמת כלי הובלה ששימש להברחה הינה מוצדקת משיקולי הרתעה אפקטיבית
נדחתה עתירה לבג"ץ בעניין השבת רכב תפוס
רכב אשר שימש להברחת טובין יחולט עד למתן פסק דין
ניתן לחלט גם את כלי הרכב ששימש להברחה- לא רק את הטובין המוברחים
בית המשפט: גם לעובד שגרירות צרפת אין חסינות מהחרמת טובין מוברחים
בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה
רק באמריקה: קנסות של עשרה מליון דולר על יבוא בלתי חוקי של פרקטים מעץ
למי רשות המכס צריכה להודיע על תפיסה?
רק בעל הטובין הרשום רשאי לתבוע את השבת התפוס
חשיבות הקפדה על לוחות זמנים בתביעות להשבת התפוס
חילוט טובין לרש"פ שלא יובאו ברשימון אוטונומיה
עובדת בדיוטי פרי הורשעה בהברחת טובין והתחמקות מתשלום מס
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
על הסנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
לתשומת לב יבואני הרכב: זכות המדינה גוברת במאבק בעלות על רכב שחולט
יוחרמו טובין אסורים ביבוא שיובאו במסווה עבור הרשות הפלסטינית
עדכון בנושא ענישת מבריחי טובין במסלול הירוק
העליון: בינתיים, יישאר רכב מיובא החשוד כגנוב בידי המשטרה
בית המשפט: קורקינטים חשמליים יחולטו, חלקי קורקינטים יושבו ליבואן
תביעה נגד המכס להשבת תפוס- על חשיבות המועדים
האיזון בין סמכויות התפיסה של המכס לזכויות היסוד של היבואן
הסדרי טיעון שיוצרים הבדל - סקירת פסיקה בעניין הברחת טובין
בעל עסק, מייבא מוצרים מחו"ל? היזהר מזיופים
חילוט והחרמת טובין- עדכוני פסיקה ומבט השוואתי
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
נרגילות מתוצרת סוריה או ירדן- על החרמת טובין על ידי המכס
על עונשם של מבריחי טובין דרך מעבר במסלול הירוק
בית המשפט מטיל עונש מאסר בפועל על יבואן שנתפס מבריח סיגריות
מוכר טובין המיועדים ליצוא, כאשר הם נתפסים - מה מעמדו?
חילוט יהלומי דמים
רגש הצדק וחילוט טובין – על השפעתם של חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
בית המשפט: הטבק לא הוברח, ויש להחזירו ליבואן
בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
עוד בנושא

 

ע"ד גיל נדל עו"ד דייב זיתון ומתן יעקב

 

רקע:

בסקירה זו נתאר מקרה, בו סוכל ניסיון הסלקה של כסף לתוך שטחה של מדינת ישראל, בסכום של למעלה מחצי מיליון אירו. השאלה המרכזית אשר נידונה בפסק הדין הייתה גובה העיצום שהוטל על כספי ההברחה.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

בינואר 2016 הגיע ארצה תלמיד ישיבה מצרפת לרגל חתונה, כשהוא נשא עמו את כבודתו. כחלק מהביקורות המתקיימות בשערי מדינת ישראל, הוא נעצר לבדיקת סמים. במסגרת הבדיקה איתרה משטרת הגבולות בכבודתו סכום של 540,960 אירו. יצוין כי הכספים הוסלקו בתוך מוצרים שונים, בין היתר בתוך מכונת "שערות סבתא".

תלמיד הישיבה טען בפני חוקריו כי  קרוב משפחתו ביקש ממנו לקחת עמו לישראל 2 מזוודות, וזאת מבלי שהוא ידע על הסלקת הכספים. הוא טען כי בתמורה לכך הוא קיבל 300 אירו, כאשר אדם נוסף עתיד להגיע לאסוף את המזוודות.

בעל הכספים המערער בתיק זה, הגיע ביוזמתו ארצה וזומן לחקירה. לגרסתו, כאשר נודע לו על קיום החתונה ביקש מתלמיד הישיבה שיעביר לו את המזוודות, מבלי לספר לו על הכספים המוסלקים. לטענת  המערער, מקור הכספים היה בהלוואות מתלמיד הישיבה שלקח ומחסכונותיו.

לאחר החקירה זומן תלמיד הישיבה לוועדה להטלת עיצום כספי, אשר החליטה על הטלת עיצום כספי בסכום השווה למלוא הכספים שנתפסו, דהיינו, 2,323,693 ₪. המערער זומן להופיע בפני הוועדה והוא מסר לה את גרסתו לעניין מקור הכספים והשימוש בתלמיד ישיבה.

לאחר שמיעת טענות הצדדים, הוחלט על ידי הוועדה להטיל עיצום כספי בגובה של 100% מהכספים שהוסלקו .

לאור האמור, הוגש על ידי המערער ערעור לבית משפט השלום, על גובה העיצום אשר הוטל עליו.

טענתו המרכזית של המערער הייתה שהחלטת הוועדה, לפיה העיצום יוטל על מלוא הסכום, הינה לא סבירה ולא מידתית, וזאת לאור מקרים דומים אחרים, בהם הוטל עיצום בשיעור של 50%. לאור האמור, טען המערער כי מן הראוי היה להטיל עיצום כספי של 20% לכל היותר.

 

החלטת בית המשפט:

בית המשפט נדרש בראש בראשונה, לבחון האם למערער יש מעמד לטעון כנגד העיצום הכספי, וזאת היות והעיצום הוטל על תלמיד הישיבה, אשר שימש כבלדר, ולא עליו.

בית המשפט קבע כי יש מקום להקנות למערער זכות עמידה, וזאת היות והוא נטל חלק בפני הדיון בוועדה אשר הטילה את העיצום, והיות להחלטת הוועדה השלכות על זכותו הקניינית. לגופו של עניין, קבע בית המשפט כי החלטת הוועדה ניתנת בהליך מנהלי- אזרחי, וכי לאור האמור, על בית המשפט להפעיל שיקולים שמקורם במשפט המנהלי.

בית המשפט בחן את השיקולים אשר על הוועדה לשקול בעת הטלת עיצום כספי, ובהם, שיעור ההפרה, תדירות ההפרה, שיעור עיצום מקסימלי, התנהלות מול רשויות ושיתוף הפעולה.

בית המשפט קבע כי עיון בפסיקה ביחס למקרים דומים יכול להקנות אמת מידה לעניין סבירות העיצום שהוטל. בהקשר זה, בחן בית המשפט החלטות אחרות אשר ניתנו ע"י הוועדה, בהם נקבע כנסיבות של הפרות חמורות, כי שיעור העיצום הכספי נע בין אחוזים בודדים ל50% .

לאור האמור, לאחר ששקל את נסיבות המקרה, לרבות שיתוף הפעולה של המערער והצגת מקור הכספים, קבע בית המשפט כי שיעור העיצום חרג ממתחם הסבירות, וכי יש להעמידו עד 60%, תוך שהוא מורה למשיבה להחזיר למערער את יתרת הסכום.

 

עשא (כ"ס) 59555-02-16 מאיר רוטנימר נ' הוועדה להטלת עיצום כספי, בפני כב' סגנית הנשיאה השופטת, רחל קרלינסקי. [ב"כ הצדדים: לתובעים - מאיר רוטנימר; למשיבים - עקיבא ג'רדון]

 

*             *             *

  

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.