גיל נדל משרד עורכי דין

 

העליון: בינתיים, יישאר רכב מיובא החשוד כגנוב בידי המשטרה

עוד בנושא
בית משפט השלום: נדחתה בקשת חברה לארכה להגשת תביעה לשחרור תפוס
אכיפה בררנית של רשות המיסים בהחלטתה אם להמיר כתב אישום בכופר
אושר חילוט רכב שהוחזר לישראל לאחר שבוצעו בו שיפורים לצורך תחרות
המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס
עוד בנושא
נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה
בית המשפט: המדינה ביזתה את בית המשפט בגין אי השבת תפוס
המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה
בית המשפט: החרמת כלי הובלה ששימש להברחה הינה מוצדקת משיקולי הרתעה אפקטיבית
בית המשפט השלום בכפר סבא הפחית עיצום כספי שהוטל בגין ניסיון הברחה של כסף לישראל
נדחתה עתירה לבג"ץ בעניין השבת רכב תפוס
רכב אשר שימש להברחת טובין יחולט עד למתן פסק דין
ניתן לחלט גם את כלי הרכב ששימש להברחה- לא רק את הטובין המוברחים
בית המשפט: גם לעובד שגרירות צרפת אין חסינות מהחרמת טובין מוברחים
בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה
רק באמריקה: קנסות של עשרה מליון דולר על יבוא בלתי חוקי של פרקטים מעץ
למי רשות המכס צריכה להודיע על תפיסה?
רק בעל הטובין הרשום רשאי לתבוע את השבת התפוס
חשיבות הקפדה על לוחות זמנים בתביעות להשבת התפוס
חילוט טובין לרש"פ שלא יובאו ברשימון אוטונומיה
עובדת בדיוטי פרי הורשעה בהברחת טובין והתחמקות מתשלום מס
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
על הסנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
לתשומת לב יבואני הרכב: זכות המדינה גוברת במאבק בעלות על רכב שחולט
יוחרמו טובין אסורים ביבוא שיובאו במסווה עבור הרשות הפלסטינית
עדכון בנושא ענישת מבריחי טובין במסלול הירוק
בית המשפט: קורקינטים חשמליים יחולטו, חלקי קורקינטים יושבו ליבואן
תביעה נגד המכס להשבת תפוס- על חשיבות המועדים
האיזון בין סמכויות התפיסה של המכס לזכויות היסוד של היבואן
הסדרי טיעון שיוצרים הבדל - סקירת פסיקה בעניין הברחת טובין
בעל עסק, מייבא מוצרים מחו"ל? היזהר מזיופים
חילוט והחרמת טובין- עדכוני פסיקה ומבט השוואתי
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
נרגילות מתוצרת סוריה או ירדן- על החרמת טובין על ידי המכס
על עונשם של מבריחי טובין דרך מעבר במסלול הירוק
בית המשפט מטיל עונש מאסר בפועל על יבואן שנתפס מבריח סיגריות
מוכר טובין המיועדים ליצוא, כאשר הם נתפסים - מה מעמדו?
חילוט יהלומי דמים
רגש הצדק וחילוט טובין – על השפעתם של חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
בית המשפט: הטבק לא הוברח, ויש להחזירו ליבואן
בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
עוד בנושא

 

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלן

לאחרונה, אישר בית המשפט העליון למשטרה להמשיך ולהחזיק ברכב מדגם BMW שיובא מהונגריה )והתברר

בדיעבד כגנוב(, לשם שימוש בו כראיה בהליך פלילי.

בית המשפט פסק בין היתר כי הגם שבנסיבות העניין נפגעת זכות הקניין של האדם שרכש את הרכב מן היבואן

בארץ, הרי שבאיזון בין הפגיעה בקניינו ובין האינטרס הציבורי הקיים במיצוי החקירה, גובר האינטרס האחרון,

בעיקר כאשר אלמנט התפיסה הוא זמני ומוגבל בזמן.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

תושב ישראל, עורך דין במקצועו, רכב בישראל רכב מדגם BMW שיובא קודם לכן ביבוא אישי מהונגריה. דא

עקא, במסגרת חקירתה של משטרת ישראל בעניין יבוא וסחר בכלי רכב גנובים ומזויפים מחו"ל, התברר כי הרכב

נגנב בהונגריה והוא יובא לישראל כרכב מזויף. יצוין כי הרוכש בישראל אינו חשוד בביצוע עבירה כלשהיא ברכב.

לאור הגילוי, ביקשה המשטרה לתפוס את הרכב לצורך עריכת בדיקות בו ומכוח הוראת סעיף 23 לפקודת סדר

הדין הפלילי )מעצר וחיפוש(, התשכ"ט 9191- )"הפקודה"(, לשם שימוש בו כראיה במשפט פלילי שעתיד להתקיים.

בתגובה, רוכש הרכב הגיש בקשה לבית משפט השלום להחזרת הרכב, וזה הורה על סיום הליך בדיקת הרכב בתוך

חמישה ימים ועל החזרתו, תוך חיוב רוכש הרכב בהפקדת ערבות ורישום הערת אזהרה במשרד הרישוי לשם מניעת

העברת הבעלות בו.

המדינה מצדה ערערה על ההחלטה זו, ובית המשפט המחוזי פסק )לאחר שהתיק חזר אל השלום ועלה אל המחוזי

בשנית(, כי יש לקבל את הערר והורה על המשך תפיסתו של הרכב.

רוכש הרכב טען כי הרכב יובא לישראל בשנת 3199 וכי הוא רכש את הרכב בישראל בסוף שנת 3192 . רוכש הרכב

טען כי הרכב קיבל רישוי ונמצא על הכבישים כבר מספר שנים, ותפיסתו מהווה פגיעה קשה בזכויותיו.

החלטת בית המשפט העליון:

בית המשפט העליון דחה את הבקשה, הן מטעמים דיוניים והן מטעמים לגופו של עניין.

כך, מן הבחינה הדיונית, קובעת כבוד השופטת חיות כי מדובר בבקשה לרשות ערעור בגלגול שלישי, כאשר רשות

כאמור ניתנת ככלל "מקום בו עולה מן הבקשה סוגיה בעלת חשיבות משפטית או ציבורית אשר חורגת מעניינם

של הצדדים לתיק". בהקשר זה, מציינת השופטת כי העובדה שהתקבלו בעת היבוא אישורים מאת מוסדות

המדינה הרלבנטיים אינה משכנעת, שכן מדובר באישורים שניתנו על בסיס מצג של מרמה.

לגופו של עניין, קבע בית המשפט כי אמנם הותרת הרכב ברשות המשטרה פוגעת בזכות הקניין של היבואן תם הלב,

אך בנסיבות העניין מדובר בתפיסה שאינה שוללת את קניינו באופן מוחלט, אלא מדובר בתפיסה ראשונה למשך

שישה חודשים בלבד וכי "באיזון בין הפגיעה בקניינו של המבקש ובין האינטרס הציבורי הקיים במיצוי הבירור

והחקירה של החשדות בפרשה, גובר האינטרס הציבורי".

יחד עם זאת, בית המשפט ציין כי המדינה חייבת לפעול לביצוע הבדיקות הנדרשות לקידום ההליך הפלילי בהקדם

וללא דיחוי, על מנת שתפיסת הרכב לצרכים אלה לא תתארך מעבר למידה הראויה.

]3/./. ]בש"פ / 391949 עו"ד אורי פלדמן נ' מדינת ישראל השופטת חיות, החלטה מיום / 319

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

. ו/או בטלפון 90-8940484 Gill.Nadel@goldfarb.com במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל