גיל נדל משרד עורכי דין

 

על הסנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן

עוד בנושא
בית משפט השלום: נדחתה בקשת חברה לארכה להגשת תביעה לשחרור תפוס
אכיפה בררנית של רשות המיסים בהחלטתה אם להמיר כתב אישום בכופר
אושר חילוט רכב שהוחזר לישראל לאחר שבוצעו בו שיפורים לצורך תחרות
המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס
עוד בנושא
נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה
בית המשפט: המדינה ביזתה את בית המשפט בגין אי השבת תפוס
המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה
בית המשפט: החרמת כלי הובלה ששימש להברחה הינה מוצדקת משיקולי הרתעה אפקטיבית
בית המשפט השלום בכפר סבא הפחית עיצום כספי שהוטל בגין ניסיון הברחה של כסף לישראל
נדחתה עתירה לבג"ץ בעניין השבת רכב תפוס
רכב אשר שימש להברחת טובין יחולט עד למתן פסק דין
ניתן לחלט גם את כלי הרכב ששימש להברחה- לא רק את הטובין המוברחים
בית המשפט: גם לעובד שגרירות צרפת אין חסינות מהחרמת טובין מוברחים
בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה
רק באמריקה: קנסות של עשרה מליון דולר על יבוא בלתי חוקי של פרקטים מעץ
למי רשות המכס צריכה להודיע על תפיסה?
רק בעל הטובין הרשום רשאי לתבוע את השבת התפוס
חשיבות הקפדה על לוחות זמנים בתביעות להשבת התפוס
חילוט טובין לרש"פ שלא יובאו ברשימון אוטונומיה
עובדת בדיוטי פרי הורשעה בהברחת טובין והתחמקות מתשלום מס
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
לתשומת לב יבואני הרכב: זכות המדינה גוברת במאבק בעלות על רכב שחולט
יוחרמו טובין אסורים ביבוא שיובאו במסווה עבור הרשות הפלסטינית
עדכון בנושא ענישת מבריחי טובין במסלול הירוק
העליון: בינתיים, יישאר רכב מיובא החשוד כגנוב בידי המשטרה
בית המשפט: קורקינטים חשמליים יחולטו, חלקי קורקינטים יושבו ליבואן
תביעה נגד המכס להשבת תפוס- על חשיבות המועדים
האיזון בין סמכויות התפיסה של המכס לזכויות היסוד של היבואן
הסדרי טיעון שיוצרים הבדל - סקירת פסיקה בעניין הברחת טובין
בעל עסק, מייבא מוצרים מחו"ל? היזהר מזיופים
חילוט והחרמת טובין- עדכוני פסיקה ומבט השוואתי
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
נרגילות מתוצרת סוריה או ירדן- על החרמת טובין על ידי המכס
על עונשם של מבריחי טובין דרך מעבר במסלול הירוק
בית המשפט מטיל עונש מאסר בפועל על יבואן שנתפס מבריח סיגריות
מוכר טובין המיועדים ליצוא, כאשר הם נתפסים - מה מעמדו?
חילוט יהלומי דמים
רגש הצדק וחילוט טובין – על השפעתם של חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
בית המשפט: הטבק לא הוברח, ויש להחזירו ליבואן
בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

לאחרונה, דחה בית משפט השלום בירושלים תביעה של יבואן מוצרי חשמל נגד רשות המכס, בקשר לתפיסת

משלוחים.

רשות המכס טענה כי היבואן ייבא את המוצרים ללא אישור מכון התקנים כנדרש.

היבואן טען כי לא היה מקום לדרוש אישור שעה שמוצרים אלה אושרו בעבר, ולחילופין כי סנקציית התפיסה היא

בלתי מידתית.

בית המשפט קיבל את טענות המכס ודחה את התביעה.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

בשנת 1122 תפסה רשות המכס 011 מערכות קולנוע ו 231- טלוויזיות של היבואן, בטענה כי היבואן ניסה לשחררם

ללא הצגת אישור ממכון התקנים. רשות המכס טענה כי היבואן ניסה להסתמך על אישורי תקינה של יבואנים

אחרים ולא הציג אישורים משל עצמו.

הצדדים הגיעו להסדר כי היבואן ישלם לרשות המכס את שוויים של הטובין, ואלה שוחררו, והיבואן תבע בבית

המשפט את השבת הכספים ששולמו.

היבואן טען כי לא היה מקום לדרוש ממנו אישורי תקן לדגמים שכבר אושרו על ידי מכון התקנים ליבואנים

אחרים, ובכל מקרה, נטען כי תפיסת המשלוח היא בלתי מידתית והיה ניתן להסתפק בתשלום כופר.

עוד טען היבואן כי אישורי תקן נדרשים לשלב היבוא ולא לשלב השחרור מן המכס, ומאחר והמוצרים היו

מאוחסנים במכס לא נדרש עוד אישור תקן.

רשות המכס טענה כי היבואן הוא יבואן ותיק שמודע לכך שעליו להציג אישורי תקן, וכי היה מדובר בשיטת פעולה

של שימוש באישורי תקן שפג תוקפם שוב ושוב.

פסק-הדין:

בית המשפט קבע כי אין לנתק את שלב היבוא משלב השחרור מן המכס ומדובר בשלב אחד, ולכן דחה את טענות

היבואן במישור זה.

בית המשפט ציין כי הוראת מכון התקנים להגיש אישורי תקינה לכל יבוא גם אם המוצר אושר קודם לכן, טעונה

בירור אבל לא הובאו די ראיות או עדים מטעם מכון התקנים לבירור סוגיה זו.

לאור זאת קבע בית המשפט כי קמה לרשות המכס הסמכות לתפוס את המוצרים בשל אי-הצגת אישור תקן.

בנוסף, דחה בית המשפט את טענת היבואן כי הסנקציה שננקטה הייתה בלתי מידתית. בית המשפט העיר כי מן

הראוי שבחקיקה ייקבעו אמות מידה להפחתת הסנקציה במקרים המתאימים, אך במקר הנוכחי נקבע כי

הסנקציה של תפיסת המשלוח הולמת את הנסיבות לאור ביצוע חוזר ושיטתי של יבוא ללא אישורי תקן.

לכן, נדחתה התביעה והיבואן חויב לשלם לרשות המכס הוצאות משפט של 0,111 ש"ח.

]ת"א )שלום ירושלים( 03034-10-22 א.ח.ר אלקטרוניקה בע"מ נ' רשות המיסים בישראל , מכס אשדוד, פסק-דין

מיום 20.21.23 השופטת מרים אילני[

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

. ו/או בטלפון 90-8940484 Gill.Nadel@goldfarb.com במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל