גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים

עוד בנושא
בית משפט השלום: נדחתה בקשת חברה לארכה להגשת תביעה לשחרור תפוס
אכיפה בררנית של רשות המיסים בהחלטתה אם להמיר כתב אישום בכופר
אושר חילוט רכב שהוחזר לישראל לאחר שבוצעו בו שיפורים לצורך תחרות
המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס
עוד בנושא
נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה
בית המשפט: המדינה ביזתה את בית המשפט בגין אי השבת תפוס
המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה
בית המשפט: החרמת כלי הובלה ששימש להברחה הינה מוצדקת משיקולי הרתעה אפקטיבית
בית המשפט השלום בכפר סבא הפחית עיצום כספי שהוטל בגין ניסיון הברחה של כסף לישראל
נדחתה עתירה לבג"ץ בעניין השבת רכב תפוס
רכב אשר שימש להברחת טובין יחולט עד למתן פסק דין
ניתן לחלט גם את כלי הרכב ששימש להברחה- לא רק את הטובין המוברחים
בית המשפט: גם לעובד שגרירות צרפת אין חסינות מהחרמת טובין מוברחים
בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה
רק באמריקה: קנסות של עשרה מליון דולר על יבוא בלתי חוקי של פרקטים מעץ
למי רשות המכס צריכה להודיע על תפיסה?
רק בעל הטובין הרשום רשאי לתבוע את השבת התפוס
חשיבות הקפדה על לוחות זמנים בתביעות להשבת התפוס
חילוט טובין לרש"פ שלא יובאו ברשימון אוטונומיה
עובדת בדיוטי פרי הורשעה בהברחת טובין והתחמקות מתשלום מס
על הסנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
לתשומת לב יבואני הרכב: זכות המדינה גוברת במאבק בעלות על רכב שחולט
יוחרמו טובין אסורים ביבוא שיובאו במסווה עבור הרשות הפלסטינית
עדכון בנושא ענישת מבריחי טובין במסלול הירוק
העליון: בינתיים, יישאר רכב מיובא החשוד כגנוב בידי המשטרה
בית המשפט: קורקינטים חשמליים יחולטו, חלקי קורקינטים יושבו ליבואן
תביעה נגד המכס להשבת תפוס- על חשיבות המועדים
האיזון בין סמכויות התפיסה של המכס לזכויות היסוד של היבואן
הסדרי טיעון שיוצרים הבדל - סקירת פסיקה בעניין הברחת טובין
בעל עסק, מייבא מוצרים מחו"ל? היזהר מזיופים
חילוט והחרמת טובין- עדכוני פסיקה ומבט השוואתי
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
נרגילות מתוצרת סוריה או ירדן- על החרמת טובין על ידי המכס
על עונשם של מבריחי טובין דרך מעבר במסלול הירוק
בית המשפט מטיל עונש מאסר בפועל על יבואן שנתפס מבריח סיגריות
מוכר טובין המיועדים ליצוא, כאשר הם נתפסים - מה מעמדו?
חילוט יהלומי דמים
רגש הצדק וחילוט טובין – על השפעתם של חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
בית המשפט: הטבק לא הוברח, ויש להחזירו ליבואן
בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, רו"ח )משפטן( עמית זומר

לאחרונה, דחה בית המשפט השלום תובענה של יבואן נגד רשות המכס בגין תפיסה של טובין אשר מותרים ביבוא

על פי חוק, זאת משום שהוכח שהיבואן הספציפי ייצר מהם מוצרים שאסורים ביבוא.

בית המשפט קבע, כי לאחר בחינת הראיות לעניין השימוש והכוונה של היבואן לייעוד הטובין, החרמתם על ידי

המכס הייתה מוצדקת.

עובדות המקרה:

בשנת 9002 פשטה רשות המכס על בית המסחר של היבואן ותפסה חלקים רבים שלטענת היבואן היו חלקי חילוף

לקלנועית, בעוד שרשות המכס טענה שהחלקים משמשים בפועל לתיקון להרכבת ולמכירת קורקינט ממונע אשר

אסור ביבוא.

היבואן טוען כי החלקים "נתפסו" אף שלא ביצע שום עבירה והצהיר עליהם ועל סיווגם לפי צו תעריף המכס על

ידי מסווג שהוא סוכן מכס מורשה.

כמו כן, הטובין נבדקו פיסית על ידי רשות המכס שעה שהוכנסו ארצה ונמצאו תקינים לחלוטין, הן מבחינת

סיווגם והן מבחינת תשלומי המס שאותם שילם היבואן כנדרש .

כן טוען היבואן כי גם מסמכי הייבוא נבדקו ואושרו על ידי רשויות המכס, והטובין שוחררו לאחר שרשויות המכס

לקחו דוגמאות מהטובין המיובאים לבדיקה והיבוא אושר.

היבואן שם דגש על זכות הקניין של אזרח כזכות יסוד וטען שעל בית המשפט "לעשות את האיזון הנכון בין

האינטרס המובהק של המדינה לבין הפגיעה המיותרת, הלא מידתית והלא תכליתית ברכושו של הפרט", וכל זאת

כאשר ניתן להסתפק באמצעים חלופיים כגון המצאת ערובה גבוהה והשבת החלקים לידיו.

בנוסף, טען היבואן כי מדובר בחלקי חילוף בלבד, ולא במוצרים מוגמרים.

לטענת רשות המכס, משקל הקורקינטים שנתפסו אצל היבואן עולה על 29 ק"ג, הספק המנוע שלהם עומד על 000

וואט ומהירות נסיעתם מגיעה ל- 54 קמ"ש, וכל זאת בניגוד להוראות צו התעבורה )פטור מקורקינט חשמלי

מהוראות הפקודה(, התשס"ד – 9005 )"צו התעבורה"(.

כן נטען כי בין הטובין שנתפסו היו גם כלים נוספים שאסורים לייבוא.

מחקירה של רשות המכס עלה כי היבואן ייבא מספר מכולות של חלקים לקורקינטים ממונעים, וברשימוני היבוא

הצהיר כי מדובר ב"חלקי קלנועית" בניסיון להבריח את הטובין ארצה ללא אישורים מתאימים ובניגוד לדרישות

בדין, תוך הגשת רשימון כוזב.

רשות המכס הגישה תצהירי עדויות של מומחים ואנשי מכס אשר גרסו כי החלקים מיועדים לבניית קורקינטים

ממונעים ולא עבור ייצור קלנועיות.

פסיקת בית המשפט:

בית המשפט קבע כי השאלה העומדת לדיון היא:

"האם הנתבעת רשאית לתפוס מכלול של רכיבים שלא נארזו יחד, כשכל רכיב בפני עצמו מותר לייבוא אולם

ממכלול הרכיבים ניתן להרכיב מוצרים מוגמרים אסורים רבים, וזאת בנסיבות שבהן אותו פלוני שייבא את

הטובין מודה כי הוא מרכיב ומוכר את אותם מוצרים מוגמרים אסורים בניגוד לחוק".

בית המשפט ציין כי לפי תקנות התעבורה, הקורקינטים שהציג היבואן אינם עונים על הגדרה קלנועית. הודגש כי

היבואן סיווג את הטובין כחלקי קלנועית, אך לא הציג ראיות המבססות שהחלקים אכן נועדו להרכבתה ולא הציג

ראיות כי הוא מוכר קלנועיות.

בית המשפט דחה את טענת היבואן כי היות שמדובר בטובין שנבדקו ושוחררו, אין כל בסיס ואפשרות חוקית

לתפוס את הטובין במקום עסקו של היבואן בשלב מאוחר יותר. בית המשפט קבע כי רשות המכס רשאית לבצע

תפיסה של טובין על פי פקודת המכס גם כאשר מתברר לאחר מכן כי נעברה עבירה של ייבוא טובין בניגוד לחוק.

עוד צוין כי היבואן לא הציג ראיות המבססות מהם הרכיבים שנתפסו וכמה פריטים נתפסו. לו היה היבואן מפרט

מה בדיוק נתפס ומוכיח כי אפשר להרכיב באמצעות הרכיבים שנתפסו כלי רכב שאינם אסורים לשימוש, אזי ניתן

היה לקבוע כי אין בטובין רכיבים אסורים לייבוא על פי חוק, אולם היבואן לא עשה כן.

לפיכך קבע בית המשפט, גם במקרה דנן יש להחיל את ההלכה שנקבעה בע"א 0028728 רלפו )ישראל( בע"מ נ'

מדינת ישראל, ולקבוע כי היבואן לא הוכיח, על פי מאזן ההסתברויות, שפעל בתום לב בנוגע לייבוא המוצרים

בנפרד ולשם הרכבת מוצרים שאינם אסורים בדין.

בית המשפט ציין כי גם אם מוטל על רשות המכס הנטל הראשוני להוכיח שמדובר בטובין אסורים, במקרה

הספציפי הזה, משהודה היבואן כי הוא מרכיב ומוכר קורקינטים ממונעים שאסורים ביבוא ומשהוצגו ראיות

שלפיהן רכיבים מהסוג שתפס המכס וביניהם מנועים חשמליים ושלדות כבדות משמשים לצורך הרכבת

קורקינטים חשמליים אסורים, עבר הנטל אל היבואן להציג ראיות המעידות כי עשה שימוש באותם רכיבים לצורך

הרכבתן ומכירתן של קלנועיות המותרות ביבוא.

משלא עשה כן, נפסק כי יש לקבל את טענת רשות המכס כי הייתה רשאית לתפוס ולחלט את הטובין.

לאור זאת, נדחתה התביעה אך ללא חיוב היבואן בהוצאות משפט ושכר עו"ד.

ת"א )שלום ת"א( 4090-00-02 ריעאני נ' רשות המיסים – בית המכס נתב"ג, פסק-דין מיום 0.20.28 , בפני כבוד

השופט מיכאל תמיר. ב"כ הצדדים: ליבואן: עו"ד ירון גולדמן. לרשות המכס: עו"ד טל בן משה מפרקליטות מחוז

ת"א )אזרחי(.

הערות:

מפסק-דין זה ניתן לראות כי בית המשפט סבור כי תפיסת טובין וחילוטם ע"י רשות המכס במפעל היבואן, לאחר

בדיקתם במכס, אינה חורגת מגדר הסמכות המותרת בפקודת המכס.

ניתן לומר כי במקרים דומים, על היבואן )בעזרתו ו 7או בעזרת מומחים מטעמו( יוטל נטל ההוכחה כי הטובין

שנתפסו יכולים לשמש בייצור מוצר המותר ביבוא ואף משמשים בפועל לייצור כזה, ובמידה ולא יוכיח זאת, ניתן

יהא לתפוס ולחלט את הטובין.

בית המשפט יישם את הלכת רלפו בנוגע לסיטואציה דנא, בה יובאו רכיבים שונים אשר בנפרד מותרים בייבוא, אך

עלולים לשמש לצרכי ייצור מוצר שלא כדין, וקבע כי יש לבחון את תום ליבו וכוונתו של היבואן בעת ייבוא

המוצרים.

מצב דברים זה דומה לאמור בפסק דין ת.א. )שלום חיפה( 4382-00 מור מכונות וחלפים בע"מ נ' מדינת ישראל-

. משרד האוצר, אגף המכס, פסק-דין מיום 80.20.22

http://www.chamber.org.il/content.aspx?code=14740 : להרחבה בנושא זה ראו

בסוגיה זו, קבע בית המשפט כי יש לבחון את המהות העומדת מאחורי היבוא )התכלית( ולא את היבוא לכשעצמו,

ולפיכך, קבע כי כאשר יבואן מייבא כדין חלקים המיועדים לייצור מוצר שאינו כדין, מותר לרשות המכס על בסיס

ממצאים כאלה לחלט את הטובין. לאור זאת, קבע בית המשפט כי במקרה זה התפיסה והחילוט היו כדין .

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 8940484 - .90