גיל נדל משרד עורכי דין

 

המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה

 
עוד בנושא
בית משפט השלום: נדחתה בקשת חברה לארכה להגשת תביעה לשחרור תפוס
אכיפה בררנית של רשות המיסים בהחלטתה אם להמיר כתב אישום בכופר
אושר חילוט רכב שהוחזר לישראל לאחר שבוצעו בו שיפורים לצורך תחרות
המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס
עוד בנושא
נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
בית המשפט: המדינה ביזתה את בית המשפט בגין אי השבת תפוס
המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה
בית המשפט: החרמת כלי הובלה ששימש להברחה הינה מוצדקת משיקולי הרתעה אפקטיבית
בית המשפט השלום בכפר סבא הפחית עיצום כספי שהוטל בגין ניסיון הברחה של כסף לישראל
נדחתה עתירה לבג"ץ בעניין השבת רכב תפוס
רכב אשר שימש להברחת טובין יחולט עד למתן פסק דין
ניתן לחלט גם את כלי הרכב ששימש להברחה- לא רק את הטובין המוברחים
בית המשפט: גם לעובד שגרירות צרפת אין חסינות מהחרמת טובין מוברחים
בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה
רק באמריקה: קנסות של עשרה מליון דולר על יבוא בלתי חוקי של פרקטים מעץ
למי רשות המכס צריכה להודיע על תפיסה?
רק בעל הטובין הרשום רשאי לתבוע את השבת התפוס
חשיבות הקפדה על לוחות זמנים בתביעות להשבת התפוס
חילוט טובין לרש"פ שלא יובאו ברשימון אוטונומיה
עובדת בדיוטי פרי הורשעה בהברחת טובין והתחמקות מתשלום מס
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
על הסנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
לתשומת לב יבואני הרכב: זכות המדינה גוברת במאבק בעלות על רכב שחולט
יוחרמו טובין אסורים ביבוא שיובאו במסווה עבור הרשות הפלסטינית
עדכון בנושא ענישת מבריחי טובין במסלול הירוק
העליון: בינתיים, יישאר רכב מיובא החשוד כגנוב בידי המשטרה
בית המשפט: קורקינטים חשמליים יחולטו, חלקי קורקינטים יושבו ליבואן
תביעה נגד המכס להשבת תפוס- על חשיבות המועדים
האיזון בין סמכויות התפיסה של המכס לזכויות היסוד של היבואן
הסדרי טיעון שיוצרים הבדל - סקירת פסיקה בעניין הברחת טובין
בעל עסק, מייבא מוצרים מחו"ל? היזהר מזיופים
חילוט והחרמת טובין- עדכוני פסיקה ומבט השוואתי
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
נרגילות מתוצרת סוריה או ירדן- על החרמת טובין על ידי המכס
על עונשם של מבריחי טובין דרך מעבר במסלול הירוק
בית המשפט מטיל עונש מאסר בפועל על יבואן שנתפס מבריח סיגריות
מוכר טובין המיועדים ליצוא, כאשר הם נתפסים - מה מעמדו?
חילוט יהלומי דמים
רגש הצדק וחילוט טובין – על השפעתם של חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
בית המשפט: הטבק לא הוברח, ויש להחזירו ליבואן
בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
עוד בנושא

 

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, עו"ד ורד כהנא

 

תקציר:

בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בחיפה, אשר הורה על המשך החזקת כלי הרכב אשר נתפסו מידי החברה היבואנית עד לסיום החקירה של רשות המיסים, תוך הפחתת הבטוחות המשמשות לשחרורם של כלי הרכב התפוסים , וזאת לשם חילוטם במידה ויוגשו כתבי אישום שיסתיימו בהרשעה. 

עובדות המקרה:

רשות המיסים ניהלה חקירה נגד יבואנית כלי רכב בחשד לביצוע עבירות שונות ובין היתר, עבירות על פקודת המכס וחוק העונשין שבוצעו, לטענתה, בין השנים 2015-2016.

 

רשות המיסים טענה, כי החברה קיבלה במרמה מאת משרד התחבורה היתרי יבוא של כלי רכב, תוך שימוש במסמכים מזויפים והצגת מצגים כוזבים. באופן זה, לדברי הרשות, הובאו עשרות כלי רכב, בשווי מיליוני שקלים כאשר עשרות כלי רכב נתפסו על ידי רשות המיסים לצורך הצגתם כראיה במשפט ולאחר מכן הוחזקו לשם הבטחת חילוטם במידה ויוגשו כתבי אישום כנגד המעורבים בפרשה שיסתיימו בהרשעה.

 

ביום 28.4.2016 הוארך תוקף הצווים המורים על תפיסת כלי הרכב וכעת הגישה המדינה בקשה נוספת להאריך את תוקף הצווים ב- 180 ימים נוספים.

טענות הצדדים: 

החברה התנגדה לבקשת הארכה וטענה כי הבקשה אינה מידתית ופוגעת בקניינה מעבר למידה הנדרשת.

 

החברה הדגישה בטיעוניה את חזקת החפות העומדת לה שכן היא עדיין בגדר חשודה וטרם הוגש נגדה כתב אישום, למרות הזמן הרב שחלף מתחילת החקירה.

 

עוד טענה החברה כי לאור ההתנהלות האיטית של רשויות האכיפה והגופים החוקרים, נפגע ערכם של כלי הרכב התפוסים והערבות הבנקאית הגדולה שהופקדה מכבידה על ניהול עסקיה.

 

הרשות טענה, כי בידיה ראיות המחזקות את החשדות כנגד החברה והמעורבים בפרשה ועל כן יש להאריך את תוקפם של הצווים.

 

הדיון המשפטי והחלטת בית המשפט:

 

בית המשפט עורך איזון בין פוטנציאל החילוט, לבין משך הזמן שחלף ממועד תפיסת הרכבים; וזאת תוך שקילת הפגיעה הכלכלית בחברה וחזקת החפות שעומדת לה.

 

לגופו של עניין קבע בית המשפט, כי קיימות ראיות מספיקות לקיומו של חשד סביר לביצוע העבירות הנטענות, ועל כן קיים סיכוי סביר שניתן יהיה להורות על חילוט הרכבים. עוד קבע בית המשפט, כי החקירה מתקדמת והחשדות כנגד המעורבים מתעבים.

 

עם זאת, בית המשפט הדגיש, כי לא ניתן להתעלם ממשך הזמן שחלף מתחילת החקירה והפגיעה המתמשכת בזכות הקניין של החברה. כמו כן, כפי שמשקלה של זכות הקניין הולך וגובר ככל שמשך התפיסה הולך ומתארך- כך גם משקלה של חזקת החפות. עוד ציין בית המשפט, כי יש לתת את הדעת גם לנזק הכלכלי הנגרם לחברה, אשר אין לה נכסים נוספים, מעבר לאלו שנתפס, ולנזק שנגרם לרכבים התפוסים בגין המשך החזקתם.

 

לבסוף בית המשפט מוצא כי נקודת האיזון הנכונה הינה קבלת בקשת המדינה והארכת המועד להחזקת התפוסים ב- 180 ימים נוספים, אולם זאת תוך הפחתת הבטוחות שתעמיד החברה לשחרור כלי הרכב התפוסים. 

 

[צ"א (שלום חיפה) 14782-12-15 גלובל אוטו מקס בע"מ נ' מדינת ישראל- רשות המיסים (ניתן ביום 16.1.2017, השופט זיו אריאלי, שמות ב"כ הצדדים לא צוינו)].

 

 

*           *           *

 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.