גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט: גם לעובד שגרירות צרפת אין חסינות מהחרמת טובין מוברחים

 
עוד בנושא
בית משפט השלום: נדחתה בקשת חברה לארכה להגשת תביעה לשחרור תפוס
אכיפה בררנית של רשות המיסים בהחלטתה אם להמיר כתב אישום בכופר
אושר חילוט רכב שהוחזר לישראל לאחר שבוצעו בו שיפורים לצורך תחרות
המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס
עוד בנושא
נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה
בית המשפט: המדינה ביזתה את בית המשפט בגין אי השבת תפוס
המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה
בית המשפט: החרמת כלי הובלה ששימש להברחה הינה מוצדקת משיקולי הרתעה אפקטיבית
בית המשפט השלום בכפר סבא הפחית עיצום כספי שהוטל בגין ניסיון הברחה של כסף לישראל
נדחתה עתירה לבג"ץ בעניין השבת רכב תפוס
רכב אשר שימש להברחת טובין יחולט עד למתן פסק דין
ניתן לחלט גם את כלי הרכב ששימש להברחה- לא רק את הטובין המוברחים
בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה
רק באמריקה: קנסות של עשרה מליון דולר על יבוא בלתי חוקי של פרקטים מעץ
למי רשות המכס צריכה להודיע על תפיסה?
רק בעל הטובין הרשום רשאי לתבוע את השבת התפוס
חשיבות הקפדה על לוחות זמנים בתביעות להשבת התפוס
חילוט טובין לרש"פ שלא יובאו ברשימון אוטונומיה
עובדת בדיוטי פרי הורשעה בהברחת טובין והתחמקות מתשלום מס
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
על הסנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
לתשומת לב יבואני הרכב: זכות המדינה גוברת במאבק בעלות על רכב שחולט
יוחרמו טובין אסורים ביבוא שיובאו במסווה עבור הרשות הפלסטינית
עדכון בנושא ענישת מבריחי טובין במסלול הירוק
העליון: בינתיים, יישאר רכב מיובא החשוד כגנוב בידי המשטרה
בית המשפט: קורקינטים חשמליים יחולטו, חלקי קורקינטים יושבו ליבואן
תביעה נגד המכס להשבת תפוס- על חשיבות המועדים
האיזון בין סמכויות התפיסה של המכס לזכויות היסוד של היבואן
הסדרי טיעון שיוצרים הבדל - סקירת פסיקה בעניין הברחת טובין
בעל עסק, מייבא מוצרים מחו"ל? היזהר מזיופים
חילוט והחרמת טובין- עדכוני פסיקה ומבט השוואתי
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
נרגילות מתוצרת סוריה או ירדן- על החרמת טובין על ידי המכס
על עונשם של מבריחי טובין דרך מעבר במסלול הירוק
בית המשפט מטיל עונש מאסר בפועל על יבואן שנתפס מבריח סיגריות
מוכר טובין המיועדים ליצוא, כאשר הם נתפסים - מה מעמדו?
חילוט יהלומי דמים
רגש הצדק וחילוט טובין – על השפעתם של חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
בית המשפט: הטבק לא הוברח, ויש להחזירו ליבואן
בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, מתן יעקב

 

רקע:

 

בסקירה זו נתאר מקרה בו רשויות המכס סיכלו ניסיון הברחת זהב מירדן לישראל מירדן, דרך מעבר הגבול אלנבי שבבקעת הירדן.

 

הנהג, אשר מועסק בשגרירות צרפת, ואשר ניסה להבריח את הזהב, הגיש תביעה להשבת הזהב התפוס, אך בית המשפט קיבל את עמדת רשות המסים וקבע כי החרמת הזהב במלואו, בנסיבות העניין, הייתה סבירה ומידתית.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

 

בחודש ספטמבר 2013 הגיע ג'יפ בבעלות הקונסוליה הצרפתית למעבר הגבול אלנבי, מצדו הירדני. בג'יפ נהג התובע – אשר מועסק כנהג של הקונסוליה הצרפתית, הנושא דרכון צרפתי של נותן שירות.

 

רשות המכס הישראלית ערכה תשאול שגרתי לנהג, ולאחר שריח של טבק העלה את חשדה, ביקשה אישור לבצע חיפוש ברכב.

הנהג התנגד לבדיקה בטענה שקיימת חסינות דיפלומטית, ולאחר שרשות המכס קיבלה את אישור הקונסוליה הצרפתית לבצע חיפוש, התגלה זהב במשקל כולל של כ- 100 ק"ג.

 

רשות המכס הודיעה על תפיסת הטובין שלא הוצהרו, ולאחר שהנהג התייעץ עם עורך דינו, הוא טען כי ביקר בירדן, שם הכיר בחור ירדני בשם נאסר, אשר ביקש ממנו להעביר תיקים דרך מעבר הגבול, תוך ניצול הרכב הדיפלומטי שנהנה מחסינות.

 

התובע טען שלא פתח את התיקים, וכי נאמר לו כי לאחר שיעבור את הגבול, ימתין לו בצד הישראלי מישהו אשר ייקח את התיקים. עוד באותו יום, בתיאום עם שגרירות צרפת בישראל, גורש התובע מישראל לצרפת.

 

עוד התגלה כי במהלך השנים 2013-2012 התובע יצא ונכנס במעבר הגבול ב-55 הזדמנויות שונות, כאשר ברוב המקרים הביקור שלו נמשך שעות בודדות. עוד התגלה, כי באחד מהמקרים הנהג ביקש לעבור דרך מעבר ארז לעזה, וכשהתעורר חשד לגבי תכולת הרכב, התובע סירב לבדיקה של הרכב, ושב לישראל מבלי להיכנס לשטח עזה.

 

התובע טען בבית המשפט, כי הוא אינו הבעלים של הזהב שנתפס, וכי הוא שימש רק כבלדר להעברת הטובין עבור סוחר ירדני, וסוחר פלסטינאי, שהם הבעלים.

עוד טען התובע, כי רצונה של רשות המסים לחלט את הזהב הוא בתחום סמכותה אולם מדובר בסנקציה שאינה מידתית. לטענתו, במקרים דומים של הברחות הסתפקה רשות המסים בתשלום כופר, מכאן שמוטלת עליה החובה להפעיל שיקול דעת ולפעול בצורה.

 

לטענת רשות המכס, היקף הברחת הזהב מוערך בכ- 18 מיליון ש"ח, וכי מדובר בנסיבות חמורות. לטענתה משברור כי התובע אינו הבעלים של הזהב ובמקום בו את זהות הבעלים האמיתיים הוא מסרב לחשוף, אין להקנות לו עילת תביעה, אשר מוקנית על פי דין רק לבעל הטובין. 

 

עוד טענה רשות המכס כי החילוט נעשה בהתאם לדין (פקודת המכס), וכי מדובר בטובין מוברחים שאין הצדקה להשיבם.

 

פסק-דינו של בית המשפט:

 

ביחס לזהות בעלי הטובין, קבע בית המשפט, נקבע כי זהותם של בעלי הטובין לא נחשפה, וכי לא הוצג ייפוי כוח או הרשאה מטעמם. לכן, משנותרה זהותם של בעלי הטובין לא ידועה, פסק בית המשפט כי אין מקום להשבת הטובין למי שעל פי גירסתו אינו קשור לטובין, וכלל לא ידע מהם הטובין אותם הוא מביא ברכבו.

 

נפסק, כי לזהות בעל הטובין חשיבות מכרעת בתביעה להשבת תפוס, שכן במסגרת הפעלת שיקול הדעת המנהלי בכל הנוגע לגורל הטובין, יש לבחון את זהות הבעלים, ובפרט, האם אלו היו מעורבים במקרים דומים בעבר.

נפסק עוד, כי מתן אפשרות לצד, אשר אינו בעל הטובין, להגיש תביעה להשבת התפוס, עלולה לחשוף את המדינה לתביעה במקרה בו הטובין יוחזרו לידיים "לא נכונות".

כמו כן, נקבע כי אין מחלוקת כי המדובר בטובין מוברחים, ולכן, גם במידה והייתה לנהג זכות תביעה, לא היה מקום להורות על השבת התפוס, שכן יש לייחס לבעלי הטובין את התנהלות התובע.

 

לכן, תביעת הנהג נדחתה והוא חויב לשלם לרשות המכס הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך של 20,000 ש"ח.

 

[ת.א. (מחוזי ירושלים) 16137-02-14 Antoine Massonנ' מנהל המכס ומע"מ (ממונה מעברים), פסק-דין מיום 3.5.16, השופטת שירלי רנר. ב"כ הצדדים: לנהג- עו"ד יעקב קסטל. לרשות המכס- עו"ד רנאד עיד מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)].

 

למאמרים נוספים שנכתבו על ידי צוות משרדנו בנושא תפיסה, חילוט והחרמת טובין, אנא לחצו על הקישורים הבאים:

 

אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה

 

למי רשות המכס צריכה להודיע על תפיסה?

 

רק בעל הטובין הרשום רשאי לתבוע את השבת התפוס

 

חשיבות הקפדה על לוחות זמנים בתביעות להשבת התפוס

 

חילוט טובין לרש"פ שלא יובאו ברשימון אוטונומיה

 

עובדת בדיוטי פרי הורשעה בהברחת טובין והתחמקות מתשלום מס

 

בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים

 

על הסנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן

 

לתשומת לב יבואני הרכב: זכות המדינה גוברת במאבק בעלות על רכב שחולט

 

 

*             *             *

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.