גיל נדל משרד עורכי דין

 

תביעה נגד המכס להשבת תפוס- על חשיבות המועדים

 
עוד בנושא
בית משפט השלום: נדחתה בקשת חברה לארכה להגשת תביעה לשחרור תפוס
אכיפה בררנית של רשות המיסים בהחלטתה אם להמיר כתב אישום בכופר
אושר חילוט רכב שהוחזר לישראל לאחר שבוצעו בו שיפורים לצורך תחרות
המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס
עוד בנושא
נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה
בית המשפט: המדינה ביזתה את בית המשפט בגין אי השבת תפוס
המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה
בית המשפט: החרמת כלי הובלה ששימש להברחה הינה מוצדקת משיקולי הרתעה אפקטיבית
בית המשפט השלום בכפר סבא הפחית עיצום כספי שהוטל בגין ניסיון הברחה של כסף לישראל
נדחתה עתירה לבג"ץ בעניין השבת רכב תפוס
רכב אשר שימש להברחת טובין יחולט עד למתן פסק דין
ניתן לחלט גם את כלי הרכב ששימש להברחה- לא רק את הטובין המוברחים
בית המשפט: גם לעובד שגרירות צרפת אין חסינות מהחרמת טובין מוברחים
בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה
רק באמריקה: קנסות של עשרה מליון דולר על יבוא בלתי חוקי של פרקטים מעץ
למי רשות המכס צריכה להודיע על תפיסה?
רק בעל הטובין הרשום רשאי לתבוע את השבת התפוס
חשיבות הקפדה על לוחות זמנים בתביעות להשבת התפוס
חילוט טובין לרש"פ שלא יובאו ברשימון אוטונומיה
עובדת בדיוטי פרי הורשעה בהברחת טובין והתחמקות מתשלום מס
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
על הסנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
לתשומת לב יבואני הרכב: זכות המדינה גוברת במאבק בעלות על רכב שחולט
יוחרמו טובין אסורים ביבוא שיובאו במסווה עבור הרשות הפלסטינית
עדכון בנושא ענישת מבריחי טובין במסלול הירוק
העליון: בינתיים, יישאר רכב מיובא החשוד כגנוב בידי המשטרה
בית המשפט: קורקינטים חשמליים יחולטו, חלקי קורקינטים יושבו ליבואן
האיזון בין סמכויות התפיסה של המכס לזכויות היסוד של היבואן
הסדרי טיעון שיוצרים הבדל - סקירת פסיקה בעניין הברחת טובין
בעל עסק, מייבא מוצרים מחו"ל? היזהר מזיופים
חילוט והחרמת טובין- עדכוני פסיקה ומבט השוואתי
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
נרגילות מתוצרת סוריה או ירדן- על החרמת טובין על ידי המכס
על עונשם של מבריחי טובין דרך מעבר במסלול הירוק
בית המשפט מטיל עונש מאסר בפועל על יבואן שנתפס מבריח סיגריות
מוכר טובין המיועדים ליצוא, כאשר הם נתפסים - מה מעמדו?
חילוט יהלומי דמים
רגש הצדק וחילוט טובין – על השפעתם של חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
בית המשפט: הטבק לא הוברח, ויש להחזירו ליבואן
בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל

 

רשות המכס היא רשות ממשלתית שמחזיקה בסמכויות רבות. אחת מן הסמכויות אשר מידת פגיעתה ביבואנים היא החזקה ביותר, היא סמכות תפיסת טובין שיובאו תוך איסור, ללא הצגת אישורים.

 

במצב כזה, מוסרת רשות המכס ליבואן אישור בדבר תפיסה (אב"ת), והיבואן מצדו נדרש להודיע בכתב, במועדים הקבועים בפקודת המכס, כי הוא תובע את השבת התפוס, אחרת- רואים בכך ויתור שלו על הטובין.

 

מועדים רבים הקבועים בחקיקה הם פרודצורליים, כך שבנסיבות מסוימות, גם אם גורם מסוים לא עמד במועד הקבוע בחוק, רשאי בית המשפט "לסלוח" ולהאריך את המועד בדיעבד.

 

אחד המועדים שכל יבואן חייב להכיר נמצא בסעיף 190 לפקודת המכס: הסעיף קובע כי כאשר המכס תופס טובין, על היבואן להגיש תביעה בכתב להשבת התפוס לרשות המכס, לכל המאוחר תוך חודש מיום התפיסה.

 

אם היבואן מגיש תביעה להשבת התפוס במועד, נדרשת רשות המכס, על פי סעיף 192 לפקודה, להודיע בתוך 3 חודשים האם בכוונתה להחרים את הטובין. אם רשות המכס אינה מודיעה דבר בתוך 3 חודשים, עליה להשיב את הטובין שנתפסו ליבואן, ובאם היא מודיעה שבכוונתה להחרים את הטובין, על היבואן לפנות לבית המשפט לכל המאוחר בתוך חודשיים מיום ההודעה. 

 

לאחרונה, נחרץ גורל תביעתו של יבואן נגד המכס להשבת התפוס, כאשר נימוק מרכזי לדחיית התביעה היה כי היבואן איחר בפנייתו בכתב למכס ולא הודיע בזמן על כך שהוא תובע את השבת התפוס.

 

במקרה זה, חברת חי עמרה ייבאה לישראל טובין מסוגים רבים, וביניהם אקדחי לייזר המותרים ביבוא. במכולה התגלו גם טובין נוספים מסוג רובים עם כדורי פלסטיק, האסורים ביבוא ללא הצגת אישורים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים.

 

היבואן לא החזיק באישורים הנדרשים, ולפיכך מדובר היה ביבוא תוך הפרת איסור, שהקנה למכס את הסמכות לתפוס את המשלוח. המכס טען כי היבואן לא הצהיר בדבר תכולתה האמיתית של המכולה אלא הסתפק בהצהרה כי היא מכילה אקדחי לייזר וצעצועים שונים.

 

היבואן טען כי הטובין שיובאו תוך הפרת איסור, מקורם בטעות של הספק הזר ויובאו ללא ידיעתו. היבואן ביקש מהמכס לאפשר לו להשיב לחו"ל את הטובין האסורים.

 

רשות המכס טענה כי היבואן לא הגיש במועד תביעה להשבת התפוס ולפיכך יש לראות בו כמי שויתור על זכות התביעה. היבואן טען מנגד כי לא קיבל במועד את האישור בדבר תפיסה ולכן התביעה הוגשה במועד.

 

בית המשפט בחן את הראיות והשתכנע כי למרות שהאישור בדבר התפיסה נמסר ליבואן, הלה לא הזדרז להגיש תביעה למכס ולמעשה לא עמד במועדים הקבועים בחוק. למרות שלא היה מדובר באיחור רב (חודש וחצי במקום חודש), קבע בית המשפט כי מדובר בפגם מהותי.

 

בנקודה זו, העיר בית המשפט כך:

 

"אין מחלוקת, כי חלף פרק זמן של חודש וחצי מאז שנתפסה המכולה, ועד אשר נשלחה התביעה. אין מדובר בתקנה פרוצדורלית גרידא, ולכן אין משמעות לימים העוברים, כטענת התובעת. אכן נראה לכאורה, כי שבועיים ימים הם זמן קצר, אך כשמדובר במסגרת זמן של 30 יום, מחצית מתקופה זו אינה זמן קצר כלל ועיקר, אך חשוב מכך הוא, כי מדובר במועד הקבוע בחוק, ואת החוק יש לכבד ולנהוג על פיו, ככתבו וכלשונו. הא ראיה, כי כאשר סבר המחוקק, כי מתקיימים תנאים אחרים, הדורשים מועדים אחרים, קבע אותם בסעיף 192 לפקודה".

 

בנוסף, התרשם בית המשפט כי עדות מנהל היבואן הייתה בלתי-עקבית (פעם טען כי ראה את האקדחים האסורים ופעם טען ההיפך) ואף כללה התחמקות ממתן תשובות, וגם ממצאים אלה, בצירוף העובדה כי מדובר באקדחים מסוכנים, הביאו את בית המשפט להטיל ספק בתום הלב של היבואן.

 

לכן, בסופו של דבר, דחה בית המשפט את התביעה להשבת התפוס או ליצוא הטובין לחו"ל, וחייב את היבואן בתשלום הוצאות משפט על סך 7,500 ש"ח לטובת אוצר המדינה.

 

[ת.א. (שלום חיפה) 14744-05-09 חי עמרה בע"מ נ' מדינת ישראל, השופטת חנה לפין הראל, פסק-דין מיום 3.2.13. ב"כ הצדדים- ליבואן - עו"ד שמעון צח. למדינה- פרקליטות מחוז חיפה].