גיל נדל משרד עורכי דין

 

לך לך - נדודים 2.0 – נסיונו של אברהם (תשע"ב)

עוד בנושא
ויצא - הפרודיה על הברית שלא נכרתה (תשע"ט)
לך לך - להתקדם אל השלב הבא (תשע"ט)
בראשית - "ויברך א-להים את יום השבת – ברכו במן" (תשע"ט)
תולדות - עשרים שנים של עקרות (תשע"ח)
עוד בנושא
נח – המבורך, המתנדב והמצווה ועושה (תשע"ח)
בראשית – ריקוד עם הבורא (תשע"ז)
וישלח – הפוך על הפוך (תשע"ו)
חיי שרה - המשפחה מתפרקת - חיי שרה (תשע"ו)
ויצא - מה ניתן לחדש בצילם של שני ענקים (תשע"ה)
וירא - הצדיקה מסדום (תשע"ה)
ויחי - המהלך להצלת משפחתו של יוסף (תשע"ג)
ויגש - סגירת המעגל של נכדי יהודה (תשעג)
מקץ - יוזמה ויצירת אינטרסים משותפים (תשע"ג)
וישב - חלום הכוכבים ופוסט-מודרניזם (תשע"ג)
וישלח - תחבולה מחוכמת בסוכות (תשע"ג)
ויצא - ויצא יעקב לדרך חדשה (תשע"ג)
תולדות - "ההעדפה הכואבת" (תשע"ג)
חיי שרה- לקרוא את הסיפור מהיציע, לשחק אותו במגרש (תשע"ג)
וירא - המאמין הגדול (תשע"ג)
לך לך - על מחיר הבחירה - רגע לפני הכניסה לסיפורי האבות (תשע"ג)
נח - מה קיבלנו מסיפור שילוח העורב והיונה? (תשע"ג)
בראשית - יחסים (תשע"ג)
ויחי- מה היה קורה אילולא תבונתו של יעקב? על פתרונו הטראגי של חלום הכוכבים (תשע"ב)
"ואת העם - העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו" -סקטוריאליזם, אימפריאליזם או פיזור
ויגש - ההחמצה הגדולה (תשע"ב)
מקץ - מציאת אינטרסים משותפים – שיעור בהמשכים (תשע"ב)
וישב - "התפוררות הנהגת דור ההמשך" (תשע"ב)
ויצא - הפרודיה על הברית שלא נכרתה (תשע"ב)
"על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה"
תולדות -"ויזרע יצחק... וימצא" (תשע"ב)
חיי שרה - המאמין הגדול (תשע"ב)
וירא - "אף על פי שלא מת יצחק, מעלה עליו הכתוב כאילו מת ואפרו מוטל על גבי המזבח"(תשע"ב)
נח - היציאה מהתיבה: המבוכה, והיוזמה שהצליחה (תשע"ב)
ויחי - מה באמת זעזע את יוסף בברכתו של יעקב לבני יוסף? (תשע"א)
ויגש - המונולוג שהתפצל – על נאומו של יהודה (תשע"א)
מקץ - "ואמר ראובן דבר סכלות שיעקב ימית בניו" – האומנם? (תשע"א)
וישב - "אל תחטאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש" – האם האחים מכרו את יוסף? (תשע"א)
וישלח - תוצריה של דיפלומטיה זהירה או עוצמה כלכלית – על סיפור עזיבתו של עשו את ארץ כנען (תשע"א)
ויצא - "מעט ורעים היו ימי שני חיי" - (תשע"א)
תודלות - ברכות יצחק - כרוניקה של טעויות (תשע"א)
חיי שרה - "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו"(תשע"א)
וירא - הרהורים בעקבות הציוויים בספר בראשית: האם עדין נותר מקום לציווי פרטני של ה' אל האדם (תשע"א)
נח - המצוות בפרשה: על קרבנות ורגולציה (תשע"א)
בראשית - המצוות בפרשה: על ההבדל שבין עונשו של קין לעונשו של רוצח (תשע"א)
ויחי - המצוות בפרשה: על המצוות שבספר בראשית (תש"ע)
ויגש -המצוות בפרשה: "אל תירא מרדה מצרימה" (תש"ע)
מקץ - ניסי חנוכה – מהפרדה היסטורית להפרדה הלכתית (תש"ע)
וישב - המצוות בפרשה: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים" (תש"ע)
וישלח - המצוות בפרשה: טומאת עבודה זרה (תש"ע)
ויצא - המצוות בפרשה: הרחקה מהסכנה ושמירת הגוף (התש"ע)
תולדות - המצוות בפרשה: "מפני מה מדדו אותה – מפני המעשרות" (התש"ע)
חיי שרה - המצוות בפרשה: מניעת נזקי שכנים (התש"ע)
וירא - המצוות בפרשה: ביקור חולים והכנסת אורחים – ביחד או לחוד? (התש"ע)
לך לך - המצוות בפרשה: ברית מילה ומצוות המילה (התש"ע)
נח - המצוות בפרשה: פריה ורביה (סיום) - (התש"ע)
בראשית - המצוות בפרשה: פריה ורביה ??? (התש"ע)
ויחי - המצוות בפרשה: כבוד הורים לאחר המוות ואיסור ניוול המת (התשס"ט)
ויגש - המצוות בפרשה: נקימה ומחילה (התשס"ט)
וישב - המצוות בפרשה: "יש עוון גדול מזה עד מאד... והוא לשון הרע" (התשס"ט)
וישלח - המצוות בפרשה: תיקון החברה (התשס"ט)
ויצא - המצוות בפרשה: "ואשה אל אחותה לא תיקח" - כיצד נשא יעקב שתי אחיות? (התשס"ט)
תולדות- המצוות בפרשה: "ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו" (התשס"ט)
חיי שרה - המצוות בפרשה: מקח וממכר של התורה וניהול חיי מסחר תקינים (התשס"ט)
וירא - המצוות בפרשה: "ארדה נא ואראה" – "שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה" (התשס"ט)
לך לך - המצוות בפרשה: "ובן שמונת ימים, יימול לכם כל זכר לדורותיכם" (התשס"ט)
נח - המצוות בפרשה: על שבע מצוות בני נח (התשס"ט)
בראשית - המצוות בפרשה: פריה ורביה – מבחן התוצאה (התשס"ט)
ויחי - המצוות בפרשה: "ויעש לאביו אבל שבעת ימים" – האם מצות אבלות מן התורה? (התשס"ח)
ויגש - המצוות בפרשה: כהנים ומקרקעין (התשס"ח)
מקץ - המצוות בפרשה: מה לחנוכה ולתרי"ג מצוות? (התשס"ח)
וישב - המצוות בפרשה: הודיה על נס פרטי (התשס"ח)
וישלח - המצוות בפרשה: גיד הנשה – מהיכן נאסר? (התשס"ח)
ויצא - המצוות בפרשה: חובת הפועל כלפי בעל הבית (התשס"ח)
תולדות - המצוות בפרשה: מעמד הבכור – פסיבי או אקטיבי? (התשס"ח)
חיי שרה - המצוות בפרשה: להישבע בשם ה' (התשס"ח)
וירא - המצוות בפרשה: בקור חולים - שתי גישות שונות (התשס"ח)
לך-לך - המצוות בפרשה: מצוות מילה אחת או מספר מצוות? (התשס"ח)
עוד בנושא

בציווי הפותח את פרשתנו "לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" רואה המדרש את אחד מהניסיונות שניסה ה' את אברהם.

 

ואולם עמדה זו אינו פשוטה כל עיקר, שכן זכות הראשונים במסע לארץ כנען אינה לאברהם אלא לתרח אביו. היה זה כבר תרח, אביו של אברהם, שתכנן את המסע הגדול מאור כשדים לכיוון ארץ כנען ("ויקח תרח את אברם בנו... ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען"), ונעצר בחרן. מדובר במהלך כולל של 3500 ק"מ, ולאחר  מסע של 1200 ק"מ עצרו בחרן (ראו אצל ליאורה רביד, "התנ"ך היה באמת"). לפיכך יש לתמוה מהי הרבותא בנסיונו של אברהם, שהרי תרח הוא זה שהתווה את המסע הקשה מאור לארץ כנען ונטל חלק משמעותי בו?

 

התורה אינה שופכת אור על הרקע למסעו של תרח לארץ כנען, ואולם ניתן שבעיות משפחתיות היוו גורם משמעותי לקבלת ההחלטה. כבר אצל תרח עצמו התגלתה בעיית פוריות, שהרי ילדיו נולדו לו בגיל שבעים (בשונה מהדורות הקודמים לתרח, שבהם האבות היו בשנות השלושים לחייהם עת נולדו להם הילדים). בעיית פוריות זו התגלתה גם אצל אברהם ושרה עוד באור כשדים ("ותהי שרי עקרה אין לה ולד" (יא, ל)) והיא גם לא נפתרה בהיותם בחרן (בנו בכורו של אברהם, ישמעאל, נולד לו בארץ כנען, בהיותו בן שמונים – טז, טז). נוסף על כך בנו השלישי של תרח – הרן – מת בחיי אביו באור כשדים (יא, כח). שלל נסיבות אלו היוו, כך נראה, גורם משמעותי ליציאת תרח ומשפחתו מאור כשדים לארץ כנען.

 

לאחר מסע של 1200 ק"מ הגיעה המשפחה לחרן - עיר מרכזית בדרך לארץ כנען - והשתקעה שם. התורה אינה מספרת מדוע תרח לא השלים את מסעו המקורי לארץ כנען ועמד בחרן, אך אנחנו יודעים בוודאות שבסופו של דבר התהליך עלה יפה, ומשפחת תרח הצליחה שם והעמידה צאצאים רבים: "ויהי אחר הדברים האלה ויוגד לאברהם לאמור הנה ילדה מילכה וגם היא בנים לנחור אחיך... שמונה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם" (כב, כ); ועוד ארבעה בנים לפילגש ראומה). וכמובן, שבהמשך הדברים מחפשת משפחתו של אברהם את כלותיה - בחרן. ניתן להניח שבהגיעו לחרן, באמצעו של  מסע מייגע, בחן תרח את המקום, ולאחר שהבין שהמקום מתאים להתחלה חדשה, החליט לעצור ולנסות את מזלו שם, דבר שהתברר בדיעבד כהחלטה נכונה ביותר.

 

בעיצומו של התהליך הזה, במקום מבטיח, שישים שנה לפני מות אביו, נעקר אברהם בהוראת ה' למסע נוסף, ארוך יותר, של 2300 ק"מ, שאחריתו מי ישורנו. מדובר במצב מתסכל עד מאוד - במקום להכות שורשים בחרן, להביא צאצאים לעולם ולהעמיק את אחיזת משפחתו שם, עוזב אברהם את הכל, בצו ה', ויוצא למסע חדש. נדודים 2.0 - זה היה נסיונו של אברהם.