גיל נדל משרד עורכי דין

 
ויצא - הפרודיה על הברית שלא נכרתה (תשע"ט)

לך לך - להתקדם אל השלב הבא (תשע"ט)

בראשית - "ויברך א-להים את יום השבת – ברכו במן" (תשע"ט)

תולדות - עשרים שנים של עקרות (תשע"ח)

וירא - לא להיכנע לפרשנות הצינית (תשע"ח)

נח – המבורך, המתנדב והמצווה ועושה (תשע"ח)

בראשית – ריקוד עם הבורא (תשע"ז)

וישלח – הפוך על הפוך (תשע"ו)

חיי שרה - המשפחה מתפרקת - חיי שרה (תשע"ו)

ויצא - מה ניתן לחדש בצילם של שני ענקים (תשע"ה)

וירא - הצדיקה מסדום (תשע"ה)

ויחי - המהלך להצלת משפחתו של יוסף (תשע"ג)

ויגש - סגירת המעגל של נכדי יהודה (תשעג)

מקץ - יוזמה ויצירת אינטרסים משותפים (תשע"ג)

וישב - חלום הכוכבים ופוסט-מודרניזם (תשע"ג)

וישלח - תחבולה מחוכמת בסוכות (תשע"ג)

ויצא - ויצא יעקב לדרך חדשה (תשע"ג)

תולדות - "ההעדפה הכואבת" (תשע"ג)

חיי שרה- לקרוא את הסיפור מהיציע, לשחק אותו במגרש (תשע"ג)

וירא - המאמין הגדול (תשע"ג)

לך לך - על מחיר הבחירה - רגע לפני הכניסה לסיפורי האבות (תשע"ג)

נח - מה קיבלנו מסיפור שילוח העורב והיונה? (תשע"ג)

בראשית - יחסים (תשע"ג)

ויחי- מה היה קורה אילולא תבונתו של יעקב? על פתרונו הטראגי של חלום הכוכבים (תשע"ב)

"ואת העם - העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו" -סקטוריאליזם, אימפריאליזם או פיזור

ויגש - ההחמצה הגדולה (תשע"ב)

מקץ - מציאת אינטרסים משותפים – שיעור בהמשכים (תשע"ב)

וישב - "התפוררות הנהגת דור ההמשך" (תשע"ב)

ויצא - הפרודיה על הברית שלא נכרתה (תשע"ב)

"על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה"

תולדות -"ויזרע יצחק... וימצא" (תשע"ב)

חיי שרה - המאמין הגדול (תשע"ב)

וירא - "אף על פי שלא מת יצחק, מעלה עליו הכתוב כאילו מת ואפרו מוטל על גבי המזבח"(תשע"ב)

לך לך - נדודים 2.0 – נסיונו של אברהם (תשע"ב)

נח - היציאה מהתיבה: המבוכה, והיוזמה שהצליחה (תשע"ב)

ויחי - מה באמת זעזע את יוסף בברכתו של יעקב לבני יוסף? (תשע"א)

ויגש - המונולוג שהתפצל – על נאומו של יהודה (תשע"א)

מקץ - "ואמר ראובן דבר סכלות שיעקב ימית בניו" – האומנם? (תשע"א)

וישב - "אל תחטאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש" – האם האחים מכרו את יוסף? (תשע"א)

וישלח - תוצריה של דיפלומטיה זהירה או עוצמה כלכלית – על סיפור עזיבתו של עשו את ארץ כנען (תשע"א)

ויצא - "מעט ורעים היו ימי שני חיי" - (תשע"א)

תודלות - ברכות יצחק - כרוניקה של טעויות (תשע"א)

חיי שרה - "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו"(תשע"א)

וירא - הרהורים בעקבות הציוויים בספר בראשית: האם עדין נותר מקום לציווי פרטני של ה' אל האדם (תשע"א)

נח - המצוות בפרשה: על קרבנות ורגולציה (תשע"א)

בראשית - המצוות בפרשה: על ההבדל שבין עונשו של קין לעונשו של רוצח (תשע"א)

ויחי - המצוות בפרשה: על המצוות שבספר בראשית (תש"ע)

ויגש -המצוות בפרשה: "אל תירא מרדה מצרימה" (תש"ע)

מקץ - ניסי חנוכה – מהפרדה היסטורית להפרדה הלכתית (תש"ע)

וישב - המצוות בפרשה: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים" (תש"ע)

וישלח - המצוות בפרשה: טומאת עבודה זרה (תש"ע)

ויצא - המצוות בפרשה: הרחקה מהסכנה ושמירת הגוף (התש"ע)

תולדות - המצוות בפרשה: "מפני מה מדדו אותה – מפני המעשרות" (התש"ע)

חיי שרה - המצוות בפרשה: מניעת נזקי שכנים (התש"ע)

וירא - המצוות בפרשה: ביקור חולים והכנסת אורחים – ביחד או לחוד? (התש"ע)

לך לך - המצוות בפרשה: ברית מילה ומצוות המילה (התש"ע)

נח - המצוות בפרשה: פריה ורביה (סיום) - (התש"ע)

בראשית - המצוות בפרשה: פריה ורביה ??? (התש"ע)

ויחי - המצוות בפרשה: כבוד הורים לאחר המוות ואיסור ניוול המת (התשס"ט)

ויגש - המצוות בפרשה: נקימה ומחילה (התשס"ט)

וישב - המצוות בפרשה: "יש עוון גדול מזה עד מאד... והוא לשון הרע" (התשס"ט)

וישלח - המצוות בפרשה: תיקון החברה (התשס"ט)

ויצא - המצוות בפרשה: "ואשה אל אחותה לא תיקח" - כיצד נשא יעקב שתי אחיות? (התשס"ט)

תולדות- המצוות בפרשה: "ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו" (התשס"ט)

חיי שרה - המצוות בפרשה: מקח וממכר של התורה וניהול חיי מסחר תקינים (התשס"ט)

וירא - המצוות בפרשה: "ארדה נא ואראה" – "שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה" (התשס"ט)

לך לך - המצוות בפרשה: "ובן שמונת ימים, יימול לכם כל זכר לדורותיכם" (התשס"ט)

נח - המצוות בפרשה: על שבע מצוות בני נח (התשס"ט)

בראשית - המצוות בפרשה: פריה ורביה – מבחן התוצאה (התשס"ט)

ויחי - המצוות בפרשה: "ויעש לאביו אבל שבעת ימים" – האם מצות אבלות מן התורה? (התשס"ח)

ויגש - המצוות בפרשה: כהנים ומקרקעין (התשס"ח)

מקץ - המצוות בפרשה: מה לחנוכה ולתרי"ג מצוות? (התשס"ח)

וישב - המצוות בפרשה: הודיה על נס פרטי (התשס"ח)

וישלח - המצוות בפרשה: גיד הנשה – מהיכן נאסר? (התשס"ח)

ויצא - המצוות בפרשה: חובת הפועל כלפי בעל הבית (התשס"ח)

תולדות - המצוות בפרשה: מעמד הבכור – פסיבי או אקטיבי? (התשס"ח)

חיי שרה - המצוות בפרשה: להישבע בשם ה' (התשס"ח)

וירא - המצוות בפרשה: בקור חולים - שתי גישות שונות (התשס"ח)

לך-לך - המצוות בפרשה: מצוות מילה אחת או מספר מצוות? (התשס"ח)

נח - המצוות בפרשה: פריה ורביה של פרשת בראשית ושל פרשת נח (התשס"ח)