גיל נדל משרד עורכי דין

 

לך לך - על מחיר הבחירה - רגע לפני הכניסה לסיפורי האבות (תשע"ג)

עוד בנושא
ויצא - הפרודיה על הברית שלא נכרתה (תשע"ט)
לך לך - להתקדם אל השלב הבא (תשע"ט)
בראשית - "ויברך א-להים את יום השבת – ברכו במן" (תשע"ט)
תולדות - עשרים שנים של עקרות (תשע"ח)
עוד בנושא
נח – המבורך, המתנדב והמצווה ועושה (תשע"ח)
בראשית – ריקוד עם הבורא (תשע"ז)
וישלח – הפוך על הפוך (תשע"ו)
חיי שרה - המשפחה מתפרקת - חיי שרה (תשע"ו)
ויצא - מה ניתן לחדש בצילם של שני ענקים (תשע"ה)
וירא - הצדיקה מסדום (תשע"ה)
ויחי - המהלך להצלת משפחתו של יוסף (תשע"ג)
ויגש - סגירת המעגל של נכדי יהודה (תשעג)
מקץ - יוזמה ויצירת אינטרסים משותפים (תשע"ג)
וישב - חלום הכוכבים ופוסט-מודרניזם (תשע"ג)
וישלח - תחבולה מחוכמת בסוכות (תשע"ג)
ויצא - ויצא יעקב לדרך חדשה (תשע"ג)
תולדות - "ההעדפה הכואבת" (תשע"ג)
חיי שרה- לקרוא את הסיפור מהיציע, לשחק אותו במגרש (תשע"ג)
וירא - המאמין הגדול (תשע"ג)
נח - מה קיבלנו מסיפור שילוח העורב והיונה? (תשע"ג)
בראשית - יחסים (תשע"ג)
ויחי- מה היה קורה אילולא תבונתו של יעקב? על פתרונו הטראגי של חלום הכוכבים (תשע"ב)
"ואת העם - העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו" -סקטוריאליזם, אימפריאליזם או פיזור
ויגש - ההחמצה הגדולה (תשע"ב)
מקץ - מציאת אינטרסים משותפים – שיעור בהמשכים (תשע"ב)
וישב - "התפוררות הנהגת דור ההמשך" (תשע"ב)
ויצא - הפרודיה על הברית שלא נכרתה (תשע"ב)
"על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה"
תולדות -"ויזרע יצחק... וימצא" (תשע"ב)
חיי שרה - המאמין הגדול (תשע"ב)
וירא - "אף על פי שלא מת יצחק, מעלה עליו הכתוב כאילו מת ואפרו מוטל על גבי המזבח"(תשע"ב)
לך לך - נדודים 2.0 – נסיונו של אברהם (תשע"ב)
נח - היציאה מהתיבה: המבוכה, והיוזמה שהצליחה (תשע"ב)
ויחי - מה באמת זעזע את יוסף בברכתו של יעקב לבני יוסף? (תשע"א)
ויגש - המונולוג שהתפצל – על נאומו של יהודה (תשע"א)
מקץ - "ואמר ראובן דבר סכלות שיעקב ימית בניו" – האומנם? (תשע"א)
וישב - "אל תחטאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש" – האם האחים מכרו את יוסף? (תשע"א)
וישלח - תוצריה של דיפלומטיה זהירה או עוצמה כלכלית – על סיפור עזיבתו של עשו את ארץ כנען (תשע"א)
ויצא - "מעט ורעים היו ימי שני חיי" - (תשע"א)
תודלות - ברכות יצחק - כרוניקה של טעויות (תשע"א)
חיי שרה - "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו"(תשע"א)
וירא - הרהורים בעקבות הציוויים בספר בראשית: האם עדין נותר מקום לציווי פרטני של ה' אל האדם (תשע"א)
נח - המצוות בפרשה: על קרבנות ורגולציה (תשע"א)
בראשית - המצוות בפרשה: על ההבדל שבין עונשו של קין לעונשו של רוצח (תשע"א)
ויחי - המצוות בפרשה: על המצוות שבספר בראשית (תש"ע)
ויגש -המצוות בפרשה: "אל תירא מרדה מצרימה" (תש"ע)
מקץ - ניסי חנוכה – מהפרדה היסטורית להפרדה הלכתית (תש"ע)
וישב - המצוות בפרשה: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים" (תש"ע)
וישלח - המצוות בפרשה: טומאת עבודה זרה (תש"ע)
ויצא - המצוות בפרשה: הרחקה מהסכנה ושמירת הגוף (התש"ע)
תולדות - המצוות בפרשה: "מפני מה מדדו אותה – מפני המעשרות" (התש"ע)
חיי שרה - המצוות בפרשה: מניעת נזקי שכנים (התש"ע)
וירא - המצוות בפרשה: ביקור חולים והכנסת אורחים – ביחד או לחוד? (התש"ע)
לך לך - המצוות בפרשה: ברית מילה ומצוות המילה (התש"ע)
נח - המצוות בפרשה: פריה ורביה (סיום) - (התש"ע)
בראשית - המצוות בפרשה: פריה ורביה ??? (התש"ע)
ויחי - המצוות בפרשה: כבוד הורים לאחר המוות ואיסור ניוול המת (התשס"ט)
ויגש - המצוות בפרשה: נקימה ומחילה (התשס"ט)
וישב - המצוות בפרשה: "יש עוון גדול מזה עד מאד... והוא לשון הרע" (התשס"ט)
וישלח - המצוות בפרשה: תיקון החברה (התשס"ט)
ויצא - המצוות בפרשה: "ואשה אל אחותה לא תיקח" - כיצד נשא יעקב שתי אחיות? (התשס"ט)
תולדות- המצוות בפרשה: "ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו" (התשס"ט)
חיי שרה - המצוות בפרשה: מקח וממכר של התורה וניהול חיי מסחר תקינים (התשס"ט)
וירא - המצוות בפרשה: "ארדה נא ואראה" – "שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה" (התשס"ט)
לך לך - המצוות בפרשה: "ובן שמונת ימים, יימול לכם כל זכר לדורותיכם" (התשס"ט)
נח - המצוות בפרשה: על שבע מצוות בני נח (התשס"ט)
בראשית - המצוות בפרשה: פריה ורביה – מבחן התוצאה (התשס"ט)
ויחי - המצוות בפרשה: "ויעש לאביו אבל שבעת ימים" – האם מצות אבלות מן התורה? (התשס"ח)
ויגש - המצוות בפרשה: כהנים ומקרקעין (התשס"ח)
מקץ - המצוות בפרשה: מה לחנוכה ולתרי"ג מצוות? (התשס"ח)
וישב - המצוות בפרשה: הודיה על נס פרטי (התשס"ח)
וישלח - המצוות בפרשה: גיד הנשה – מהיכן נאסר? (התשס"ח)
ויצא - המצוות בפרשה: חובת הפועל כלפי בעל הבית (התשס"ח)
תולדות - המצוות בפרשה: מעמד הבכור – פסיבי או אקטיבי? (התשס"ח)
חיי שרה - המצוות בפרשה: להישבע בשם ה' (התשס"ח)
וירא - המצוות בפרשה: בקור חולים - שתי גישות שונות (התשס"ח)
לך-לך - המצוות בפרשה: מצוות מילה אחת או מספר מצוות? (התשס"ח)
עוד בנושא

 

אחד המוטיבים המרכזיים בחייו של האיש המאמין הוא קיומו של גמול – שכר ועונש – הניתן על ידי ה'. הדבר נוסח היטב על ידי הרמב"ם בהקדמתו לפרק חלק, אשר קבע את האמונה בקיומם של שכר ועונש כאחד מי"ג עיקרי הדת: "כי הוא, השם יתברך, נותן שכר למי שעושה מצות התורה, ויעניש למי שעובר על אזהרותיה, וכי השכר הגדול העולם הבא, והעונש החזק - הכרת".

 

לדעת רובם של הפילוסופים היהודיים בימי הביניים, קיומה של בחירה חופשית של האדם הינו תנאי להתקיימותם שכר ועונש. אם האדם נכפה על ידי גורם כלשהו לבצע בחירה מסויימת – אין מקום להטיב לו או לענוש אותו. במובן זה, יש לראות את העונש כמחיר המשולם על בחירה שגויה: "שברת – תשלם".

 

הציר "בחירה – גמול" הינו ציר מרכזי ביותר ביהדות. הוא מבוטא באופן ברור בתורה שבכתב – "אם בחוקותי תלכו, ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו... ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה... אף אני אעשה זאת לכם..." (ויקרא כו), וקיבל, כמובן,  ביטוי נרחב בתורה שבעל פה וגם בהגות הדתית שלאחר מכן.

 

ציר מרכזי זה של "בחירה – גמול" מוטמע היטב בחייו ובאינטואיציה של האדם המאמין, עד שלעיתים חומק מאיתנו ציר אחר, והוא  - "בחירה – מחיר". יש מחיר לכל בחירה ולכל החלטה, ובחירה בדרך מסויימת ולא בדרך אחרת גובה מחיר מהאדם שבחר ללכת בה: בחרתי לעסוק בספורט והדבר בא על חשבון זמן איכות עם המשפחה; השקעתי זמן רב בילדים ושילמתי מחיר כבד בקריירה האישית שלי. בשונה מהציר "בחירה – גמול", ציר זה של "בחירה - מחיר" אינו שייך לעולם המושגים של טוב ורע (בחירה טובה ורעה), אלא לעולם היקר - זול ("שילמתי מחיר כבד על הבחירה").

 

בחשיבה הדתית, הציר "בחירה – מחיר" נמצא בדרך כלל בצילו של אחיו הגדול "בחירה – גמול" מהטעם שהוא פעמים רבות אינו נמצא במישור הנורמטיבי אלא במישור החווייתי. כאשר האדם הדתי נדרש לבצע בחירה, הוא נבחן במבחן התוצאה, ועל כך הוא יקבל שכר. אך מה באשר לקשיים שליוו אותו במסגרת אותה דרך, וההתלבטויות או המחירים ששילם בעודו צועד בדרך הנכונה? גם אם, כך נניח, שאין הם משתקללים במסגרת השכר והעונש  - האם יש להם מקום? ומהו? בעיני, התעלמות ממחירים אלו תהווה החמצה גדולה, משום שחלק ניכר מחיים האדם, וגם מחיי האדם הדתי, נמצא דווקא במישור זה, של אותן בחירות שנבחרו והחלטות שנתקבלו, גם בעולמנו הדתי, אשר גבו מחיר יקר. דווקא מתן הד וביטוי למחירים אלו יסייע, יתמוך ויעודד את כל הצועד בדרכו-שלו במילוי צו ה'.

 

דברים אלו מתאימים מאד לספר בראשית שרק לאחרונה החלנו לקרוא בו. סיפורי האבות שבספר בראשית הם הזדמנות נהדרת ומרתקת להתבונן על מחירה של בחירה דתית, שכן במסגרת סיפור חייהם של האבות מתייחסת התורה באופן ברור למחיר ששילמו האבות בבחירתם לחיות חיים אלו. הדבר יפה ומפתיע, שכן התורה ביכרה דווקא את הדיון בשאלת המחיר ששילם המאמין על פני הדיון בשכר שהוא קיבל.

 

אברהם אבינו הוא אות ומופת לבחירה דתית שגבתה מחיר. נבחן לרגע את קשריו של אברהם עם סביבתו ונגלה שכולם רוויי פרידות: אברהם עזב את בית אביו ואת משפחתו לטובת ארץ זרה. אברהם נפרד מלוט בן אחיו. הוא גם נפרד מהגר ומישמעאל. הוא נצטווה להיפרד מיצחק בנו ולהעלות אותו לעולה – דבר שנמנע בסופו של דבר, אך לא מנע, ככל הנראה, קרע בינו לבין יצחק בנו ושרה אשתו, שלא נקרא על מפגש ביניהם לאחר העקדה. והוא גם שילח את בני הפילגשים. הוא נפרד מכולם.

 

אברהם היה מהפכן. הוא שינה את העולם. הוא החל לקרוא בשם ה' והיווה את החוליה הראשונה ביצירת עם ישראל. אין ספק שהוא קיבל על כך שכר – שהרי התורה מעידה "שכרך הרבה מאד". אך היה מחיר יקר לדרך מהפכנית זאת, מחיר שהתורה היטיבה לפרטו: פרידות קשות שנעשו לטובת קידום המהפכה. לכל בחירה יש לא רק גמול אלא גם מחיר.