גיל נדל משרד עורכי דין

 

וישב - "התפוררות הנהגת דור ההמשך" (תשע"ב)

עוד בנושא
ויצא - הפרודיה על הברית שלא נכרתה (תשע"ט)
לך לך - להתקדם אל השלב הבא (תשע"ט)
בראשית - "ויברך א-להים את יום השבת – ברכו במן" (תשע"ט)
תולדות - עשרים שנים של עקרות (תשע"ח)
עוד בנושא
נח – המבורך, המתנדב והמצווה ועושה (תשע"ח)
בראשית – ריקוד עם הבורא (תשע"ז)
וישלח – הפוך על הפוך (תשע"ו)
חיי שרה - המשפחה מתפרקת - חיי שרה (תשע"ו)
ויצא - מה ניתן לחדש בצילם של שני ענקים (תשע"ה)
וירא - הצדיקה מסדום (תשע"ה)
ויחי - המהלך להצלת משפחתו של יוסף (תשע"ג)
ויגש - סגירת המעגל של נכדי יהודה (תשעג)
מקץ - יוזמה ויצירת אינטרסים משותפים (תשע"ג)
וישב - חלום הכוכבים ופוסט-מודרניזם (תשע"ג)
וישלח - תחבולה מחוכמת בסוכות (תשע"ג)
ויצא - ויצא יעקב לדרך חדשה (תשע"ג)
תולדות - "ההעדפה הכואבת" (תשע"ג)
חיי שרה- לקרוא את הסיפור מהיציע, לשחק אותו במגרש (תשע"ג)
וירא - המאמין הגדול (תשע"ג)
לך לך - על מחיר הבחירה - רגע לפני הכניסה לסיפורי האבות (תשע"ג)
נח - מה קיבלנו מסיפור שילוח העורב והיונה? (תשע"ג)
בראשית - יחסים (תשע"ג)
ויחי- מה היה קורה אילולא תבונתו של יעקב? על פתרונו הטראגי של חלום הכוכבים (תשע"ב)
"ואת העם - העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו" -סקטוריאליזם, אימפריאליזם או פיזור
ויגש - ההחמצה הגדולה (תשע"ב)
מקץ - מציאת אינטרסים משותפים – שיעור בהמשכים (תשע"ב)
ויצא - הפרודיה על הברית שלא נכרתה (תשע"ב)
"על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה"
תולדות -"ויזרע יצחק... וימצא" (תשע"ב)
חיי שרה - המאמין הגדול (תשע"ב)
וירא - "אף על פי שלא מת יצחק, מעלה עליו הכתוב כאילו מת ואפרו מוטל על גבי המזבח"(תשע"ב)
לך לך - נדודים 2.0 – נסיונו של אברהם (תשע"ב)
נח - היציאה מהתיבה: המבוכה, והיוזמה שהצליחה (תשע"ב)
ויחי - מה באמת זעזע את יוסף בברכתו של יעקב לבני יוסף? (תשע"א)
ויגש - המונולוג שהתפצל – על נאומו של יהודה (תשע"א)
מקץ - "ואמר ראובן דבר סכלות שיעקב ימית בניו" – האומנם? (תשע"א)
וישב - "אל תחטאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש" – האם האחים מכרו את יוסף? (תשע"א)
וישלח - תוצריה של דיפלומטיה זהירה או עוצמה כלכלית – על סיפור עזיבתו של עשו את ארץ כנען (תשע"א)
ויצא - "מעט ורעים היו ימי שני חיי" - (תשע"א)
תודלות - ברכות יצחק - כרוניקה של טעויות (תשע"א)
חיי שרה - "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו"(תשע"א)
וירא - הרהורים בעקבות הציוויים בספר בראשית: האם עדין נותר מקום לציווי פרטני של ה' אל האדם (תשע"א)
נח - המצוות בפרשה: על קרבנות ורגולציה (תשע"א)
בראשית - המצוות בפרשה: על ההבדל שבין עונשו של קין לעונשו של רוצח (תשע"א)
ויחי - המצוות בפרשה: על המצוות שבספר בראשית (תש"ע)
ויגש -המצוות בפרשה: "אל תירא מרדה מצרימה" (תש"ע)
מקץ - ניסי חנוכה – מהפרדה היסטורית להפרדה הלכתית (תש"ע)
וישב - המצוות בפרשה: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים" (תש"ע)
וישלח - המצוות בפרשה: טומאת עבודה זרה (תש"ע)
ויצא - המצוות בפרשה: הרחקה מהסכנה ושמירת הגוף (התש"ע)
תולדות - המצוות בפרשה: "מפני מה מדדו אותה – מפני המעשרות" (התש"ע)
חיי שרה - המצוות בפרשה: מניעת נזקי שכנים (התש"ע)
וירא - המצוות בפרשה: ביקור חולים והכנסת אורחים – ביחד או לחוד? (התש"ע)
לך לך - המצוות בפרשה: ברית מילה ומצוות המילה (התש"ע)
נח - המצוות בפרשה: פריה ורביה (סיום) - (התש"ע)
בראשית - המצוות בפרשה: פריה ורביה ??? (התש"ע)
ויחי - המצוות בפרשה: כבוד הורים לאחר המוות ואיסור ניוול המת (התשס"ט)
ויגש - המצוות בפרשה: נקימה ומחילה (התשס"ט)
וישב - המצוות בפרשה: "יש עוון גדול מזה עד מאד... והוא לשון הרע" (התשס"ט)
וישלח - המצוות בפרשה: תיקון החברה (התשס"ט)
ויצא - המצוות בפרשה: "ואשה אל אחותה לא תיקח" - כיצד נשא יעקב שתי אחיות? (התשס"ט)
תולדות- המצוות בפרשה: "ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו" (התשס"ט)
חיי שרה - המצוות בפרשה: מקח וממכר של התורה וניהול חיי מסחר תקינים (התשס"ט)
וירא - המצוות בפרשה: "ארדה נא ואראה" – "שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה" (התשס"ט)
לך לך - המצוות בפרשה: "ובן שמונת ימים, יימול לכם כל זכר לדורותיכם" (התשס"ט)
נח - המצוות בפרשה: על שבע מצוות בני נח (התשס"ט)
בראשית - המצוות בפרשה: פריה ורביה – מבחן התוצאה (התשס"ט)
ויחי - המצוות בפרשה: "ויעש לאביו אבל שבעת ימים" – האם מצות אבלות מן התורה? (התשס"ח)
ויגש - המצוות בפרשה: כהנים ומקרקעין (התשס"ח)
מקץ - המצוות בפרשה: מה לחנוכה ולתרי"ג מצוות? (התשס"ח)
וישב - המצוות בפרשה: הודיה על נס פרטי (התשס"ח)
וישלח - המצוות בפרשה: גיד הנשה – מהיכן נאסר? (התשס"ח)
ויצא - המצוות בפרשה: חובת הפועל כלפי בעל הבית (התשס"ח)
תולדות - המצוות בפרשה: מעמד הבכור – פסיבי או אקטיבי? (התשס"ח)
חיי שרה - המצוות בפרשה: להישבע בשם ה' (התשס"ח)
וירא - המצוות בפרשה: בקור חולים - שתי גישות שונות (התשס"ח)
לך-לך - המצוות בפרשה: מצוות מילה אחת או מספר מצוות? (התשס"ח)
עוד בנושא

 

 

סיפורי האבות מספרים לנו, בין היתר, את הקשיים בהקמת דור ההמשך ובבחירת מנהיג הדור הבא. אנו קוראים על קשייו של אברהם בגירוש ישמעאל לטובת יצחק, ועל הקונפליקט הגדול בבית יצחק בענין עשו ויעקב ("ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב"). דילמה זו מופיעה גם בבית יעקב, וביתר שאת, והיא תלווה אותנו עד לסוף ספר בראשית.

 

הבחירה הראשונית של יעקב היתה כמובן ביוסף, ואותו יעקב בחר למנהיג: "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים" – "לאות שיהיה הוא המנהיג בבית ובשדה" (ספורנו). בעקבות בחירה זו הובדל יוסף מאחיו ולא הלך עמהם לרעות את הצאן. אכן, חלומותיו של יוסף אישררו את הבחירה של יעקב, אלא שהתנהגותו של יוסף כלפי אחיו, והמצב שאליו הגיעו האחים ("ויוסיפו עוד שנוא אותו") הובילו את יעקב למחשבה נוספת בענין זה, ויתכן שלשם כך שלח את יוסף אל האחים לשכם, על מנת לחבר מחדש את יוסף אל האחים.

 

מכאן ואילך מציירת לנו התורה תמונה מדאיגה של התדרדרות והתפוררות בבית יעקב. נסיונו של יעקב לייצר חיבור מחודש בין יוסף לאחים, שעליו כתבנו זה עתה, נוחל כשלון חרוץ, והקרע הופך למוחלט עם מכירתו של יוסף. סיפור מכירתו של יוסף מגלה לנו, בנוסף, שאין למעשה כל מנהיג לדור ההמשך: ראובן, שבאופן טבעי ביקש להנהיג את המשפחה (ובביאתו אל בלהה הכריז על כך באופן רשמי), מגלה, בשובו אל הבור ובראותו שיוסף אינו שם, שהאחים אינם מקבלים את מנהיגותו ואינם שומעים לקולו. לימים, יחזור ראובן ויביע בקול את כשלון הנהגתו ("ויען ראובן אותם לאמור, הלוא אמרתי אליכם לאמור אל תחטאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש"). שמעון ולוי, כבר "סומנו" על ידי יעקב כבעלי ראיה חד מימדית וכבלתי ראויים להנהגה: "עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ בכנעני ובפריזי; ואני מתי מספר ונאספו עליי והכוני ונשמדתי אני וביתי".

 

את עיקרה של ההתפוררות מסמל יהודה, שהציע למכור את יוסף. דווקא יהודה, שהאחים הכירו במנהיגותו במכירת יוסף, עוזב את בית אביו ועובר לשפלת יהודה, שם הוא נושא אשה כנענית (רס"ג). לשאלה מדוע עוזב יהודה את הבית לא ניתנה תשובה ברורה בתורה, אך יש להניח שהמצב בבית יעקב (או מצבו של יהודה בעקבות המכירה) היה בלתי נסבל, עד כדי כך שיהודה לקח את עצמו, עזב את הבית והחליט לפתוח בהתחלה חדשה. כדבר הזה כתב החזקוני:  "הלך לו מאת אחיו שלא היה יכול לסבול צערו של אביו" (חזקוני).  מעצם העובדה שיהודה נשא אשה כנענית ניתן להניח שיהודה לא ראה את עצמו כמנהיג הדור הבא, שהרי יהודה ידע את מורת הרוח שגרמו נשותיו של דודו עשו לסבו (והוא הדין לשמעון, שכבר סומן כבלתי מתאים במעשה דינה, וגם הוא נשא אשה כנענית (מו, י).

 

פרשת וישב מציינת, אם כן, את התפוררות ההנהגה של דור ההמשך בבית יעקב. בפרשיות הבאות, ובמיוחד לאחר האיחוד עם יוסף, נשוב ונבחן כיצד בונה יעקב מחדש את מנהיגות דור ההמשך, ועל בסיס אילו דגשים.