גיל נדל משרד עורכי דין

 

לך לך - להתקדם אל השלב הבא (תשע"ט)

עוד בנושא
ויצא - הפרודיה על הברית שלא נכרתה (תשע"ט)
בראשית - "ויברך א-להים את יום השבת – ברכו במן" (תשע"ט)
תולדות - עשרים שנים של עקרות (תשע"ח)
וירא - לא להיכנע לפרשנות הצינית (תשע"ח)
עוד בנושא
בראשית – ריקוד עם הבורא (תשע"ז)
וישלח – הפוך על הפוך (תשע"ו)
חיי שרה - המשפחה מתפרקת - חיי שרה (תשע"ו)
ויצא - מה ניתן לחדש בצילם של שני ענקים (תשע"ה)
וירא - הצדיקה מסדום (תשע"ה)
ויחי - המהלך להצלת משפחתו של יוסף (תשע"ג)
ויגש - סגירת המעגל של נכדי יהודה (תשעג)
מקץ - יוזמה ויצירת אינטרסים משותפים (תשע"ג)
וישב - חלום הכוכבים ופוסט-מודרניזם (תשע"ג)
וישלח - תחבולה מחוכמת בסוכות (תשע"ג)
ויצא - ויצא יעקב לדרך חדשה (תשע"ג)
תולדות - "ההעדפה הכואבת" (תשע"ג)
חיי שרה- לקרוא את הסיפור מהיציע, לשחק אותו במגרש (תשע"ג)
וירא - המאמין הגדול (תשע"ג)
לך לך - על מחיר הבחירה - רגע לפני הכניסה לסיפורי האבות (תשע"ג)
נח - מה קיבלנו מסיפור שילוח העורב והיונה? (תשע"ג)
בראשית - יחסים (תשע"ג)
ויחי- מה היה קורה אילולא תבונתו של יעקב? על פתרונו הטראגי של חלום הכוכבים (תשע"ב)
"ואת העם - העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו" -סקטוריאליזם, אימפריאליזם או פיזור
ויגש - ההחמצה הגדולה (תשע"ב)
מקץ - מציאת אינטרסים משותפים – שיעור בהמשכים (תשע"ב)
וישב - "התפוררות הנהגת דור ההמשך" (תשע"ב)
ויצא - הפרודיה על הברית שלא נכרתה (תשע"ב)
"על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה"
תולדות -"ויזרע יצחק... וימצא" (תשע"ב)
חיי שרה - המאמין הגדול (תשע"ב)
וירא - "אף על פי שלא מת יצחק, מעלה עליו הכתוב כאילו מת ואפרו מוטל על גבי המזבח"(תשע"ב)
לך לך - נדודים 2.0 – נסיונו של אברהם (תשע"ב)
נח - היציאה מהתיבה: המבוכה, והיוזמה שהצליחה (תשע"ב)
ויחי - מה באמת זעזע את יוסף בברכתו של יעקב לבני יוסף? (תשע"א)
ויגש - המונולוג שהתפצל – על נאומו של יהודה (תשע"א)
מקץ - "ואמר ראובן דבר סכלות שיעקב ימית בניו" – האומנם? (תשע"א)
וישב - "אל תחטאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש" – האם האחים מכרו את יוסף? (תשע"א)
וישלח - תוצריה של דיפלומטיה זהירה או עוצמה כלכלית – על סיפור עזיבתו של עשו את ארץ כנען (תשע"א)
ויצא - "מעט ורעים היו ימי שני חיי" - (תשע"א)
תודלות - ברכות יצחק - כרוניקה של טעויות (תשע"א)
חיי שרה - "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו"(תשע"א)
וירא - הרהורים בעקבות הציוויים בספר בראשית: האם עדין נותר מקום לציווי פרטני של ה' אל האדם (תשע"א)
נח - המצוות בפרשה: על קרבנות ורגולציה (תשע"א)
בראשית - המצוות בפרשה: על ההבדל שבין עונשו של קין לעונשו של רוצח (תשע"א)
ויחי - המצוות בפרשה: על המצוות שבספר בראשית (תש"ע)
ויגש -המצוות בפרשה: "אל תירא מרדה מצרימה" (תש"ע)
מקץ - ניסי חנוכה – מהפרדה היסטורית להפרדה הלכתית (תש"ע)
וישב - המצוות בפרשה: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים" (תש"ע)
וישלח - המצוות בפרשה: טומאת עבודה זרה (תש"ע)
ויצא - המצוות בפרשה: הרחקה מהסכנה ושמירת הגוף (התש"ע)
תולדות - המצוות בפרשה: "מפני מה מדדו אותה – מפני המעשרות" (התש"ע)
חיי שרה - המצוות בפרשה: מניעת נזקי שכנים (התש"ע)
וירא - המצוות בפרשה: ביקור חולים והכנסת אורחים – ביחד או לחוד? (התש"ע)
לך לך - המצוות בפרשה: ברית מילה ומצוות המילה (התש"ע)
נח - המצוות בפרשה: פריה ורביה (סיום) - (התש"ע)
בראשית - המצוות בפרשה: פריה ורביה ??? (התש"ע)
ויחי - המצוות בפרשה: כבוד הורים לאחר המוות ואיסור ניוול המת (התשס"ט)
ויגש - המצוות בפרשה: נקימה ומחילה (התשס"ט)
וישב - המצוות בפרשה: "יש עוון גדול מזה עד מאד... והוא לשון הרע" (התשס"ט)
וישלח - המצוות בפרשה: תיקון החברה (התשס"ט)
ויצא - המצוות בפרשה: "ואשה אל אחותה לא תיקח" - כיצד נשא יעקב שתי אחיות? (התשס"ט)
תולדות- המצוות בפרשה: "ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו" (התשס"ט)
חיי שרה - המצוות בפרשה: מקח וממכר של התורה וניהול חיי מסחר תקינים (התשס"ט)
וירא - המצוות בפרשה: "ארדה נא ואראה" – "שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה" (התשס"ט)
לך לך - המצוות בפרשה: "ובן שמונת ימים, יימול לכם כל זכר לדורותיכם" (התשס"ט)
נח - המצוות בפרשה: על שבע מצוות בני נח (התשס"ט)
בראשית - המצוות בפרשה: פריה ורביה – מבחן התוצאה (התשס"ט)
ויחי - המצוות בפרשה: "ויעש לאביו אבל שבעת ימים" – האם מצות אבלות מן התורה? (התשס"ח)
ויגש - המצוות בפרשה: כהנים ומקרקעין (התשס"ח)
מקץ - המצוות בפרשה: מה לחנוכה ולתרי"ג מצוות? (התשס"ח)
וישב - המצוות בפרשה: הודיה על נס פרטי (התשס"ח)
וישלח - המצוות בפרשה: גיד הנשה – מהיכן נאסר? (התשס"ח)
ויצא - המצוות בפרשה: חובת הפועל כלפי בעל הבית (התשס"ח)
תולדות - המצוות בפרשה: מעמד הבכור – פסיבי או אקטיבי? (התשס"ח)
חיי שרה - המצוות בפרשה: להישבע בשם ה' (התשס"ח)
וירא - המצוות בפרשה: בקור חולים - שתי גישות שונות (התשס"ח)
לך-לך - המצוות בפרשה: מצוות מילה אחת או מספר מצוות? (התשס"ח)
עוד בנושא

"במה אדע כי אירשנה" שאל אברם את הקב"ה, ונענה בברית : "ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת". אלא שעצם העלאת השאלה ע"י אברם הטרידה את המפרשים: הכיצד פקפק אברהם, המאמין הגדול בה', במתן הארץ לו ולזרעו?

ואכן, מפרשים רבים הסבירו את השאלה באופן מצומצם ונקודתי, ותמצת את הדברים ר' יהודה קיל בפירוש "דעת מקרא": "אין להעלות על הדעת שאברם... פקפק ולו לשעה בלבד במתן הארץ לו ולזרעו... אלא ששאל, מעין מה שפירש ריב"ש: יודע אני אירשנה, אלא במה אירשנה, באיזה זמן ובאיזה דור, ומתי יהיה וכמה אירש ממנה וכו'. והוסיף על הדברים רד"ק: אלא נסתפק לו אם יירשוה לעולם, כי אולי יחטאו ויגלו ממנה. שומא חשש שעשויים בניו להטמע ביושבי הארץ... ומעין כך גם בעל מעשה ה': במה אשיב לאומות העולם שהיא ירושה לי ואינה גזולה". אלא שהדברים אינם מתיישבים עם לשונה של השאלה "במה אדע": אברהם אבינו מבקש משהו מוחשי שדרכו הוא ידע כי יירש את הארץ.

כבר קדמונים העלו על דעתם שאברם אכן פקפק אברם בהבטחת ה': "מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים ת"י שנים?... שמואל אמר: מפני שהפריז על מידותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנה" (בלי נדרים לב, א). והביא בתורה שלמה (כרך ' 644-645) עוד מספר מדרשים בכיוון זה: "בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני לקבל התורה אמר להם הקב"ה... הביאו לי ערבים טובים שתשמרוה ואני נותן לכם... אמרו אבותינו ערבים אותנו. אמר להם הקב"ה אבותיכם יש לי עליהם – אברהם  יש לי עליו שאמר במה אדע...". וכן: "לעולם ישמור אםד בלבו שלא יבא לידי חטא, ואפילו חטא הקל. צא למד מאבותינו הראשונים שלא ירדו למצרים אלא בשביל דבר קל שדבר אברהם במה אדע".

ובכל זאת פשוטו של מקרא אינו תומך בדברים אלו. לא מצאנו בשום מקום שבא הקב"ה בטרוניה עם אברם על שאלתו. להיפך. משאלתו של אברם נענתה.

חשוב שנחזור ונדייק יותר מה היתה בקשתו של אברם, ולמעשה התשובה נמצאת ממש בהישג יד. הואיל ובעקבות 'במה אדע' נגלה הקב"ה אל אברם וכורת עמו ברית, הרי שמה שאברם ביקש מהקב"ה במסגרת שאלתו "במה אדע" הוא כריתת ברית מהקב"ה, ולא הבטחה בלבד.

אם כך, הרי שהשאלה המדוייקת בכל הנוגע ל'במה אדע' היא האם היה לגיטימי מצידו של אברם לבקש מהקב"ה לכרות ברית עמו ברית על ירושת הארץ. והתשובה היא חיובית, כי  אברם ידע והכיר את מה שארע עשרה דורות לפניו.

נזכיר: לאחר יציאת נח ובניו מהתיבה בונה נח מזבח לה' ומעלה בו עולות. והקב"ה מברך את נח ובניו ואומר להם "פרו ורבו ומלאו את הארץ ומוראכם וחתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמים...ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה".  זוהי ברכת ה' לאנושות כולו – ברכה שאפשר לראות בה יעוד וגם הבטחה. קודמת לכך עוד אמירה של הקב"ה אל לבו (דהיינו אמירה שלא נאמרה לנח) "לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם... ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי". אלא שהקב"ה לא הסתפק רק בכך ולאחר מכן הוא כרת ברית עם נח ובניו, דהיינו עם האנושות כולה: "ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם... ולא יכרת כל בשר עוד ממי מהבול ולא יהיו עוד מבול לשחת הארץ... את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ". הווה אומר: לא היה די מצידו של הקב"ה בברכה המפורשת שנתנה לנוח ובניו, ובאמירתו לעצמו אודות המשכיות העולם, אלא שהקב"ה גם כרת ברית נח ובניו. שלב ראשון היה שלב על ברכה וייעוד, והשלב השני היה שלב של כריתת ברית, שהוא שלב פורמלי של מיסוד כזה או אחר של הקשר בין שני הצדדים (בעניינו של נוח ובניו דובר במחויבות של האנושות שלא לשפוך דם ומחויבות של הקב"ה שלא להחריב את הארץ).

ואם כך הם הדברים, הרי שבקשתו של אברם מהקב"ה היתה להתקדם אל השלב הבא. אכן, לא היה ספק בלבו של אברהם אודות הבטחותיו של הקב"ה אליו, אלא שאברם, כנבחרו של הקב"ה לירושת הארץ ביקש להתקדם אל השלב הבא של כריתת הברית והמחויבות ההדדית. בדומה לנח ובניו. וכך אכן נעשה. הקב"ה כורת ברית עם אברהם ומתחייב לו לתת לו ולזרעו את הארץ.

ומה מחויבותו של אברם במסגרת הברית? התשובה מפורשת: המילה, שהרי הברית מסתעפת  לה הלאה בפרשתנו "ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם  - זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך – המול לכם כל זכר".

אם כך הם הדברים, הרי ששאלת "במה אדע" – אין היא שאלת פקפוק, וגם אין היא שאלת הבהרה. היא בקשה להתקדם אל השלב הבא – כריתת הברית. בקשה שנענתה.