גיל נדל משרד עורכי דין

 

על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור

עוד בנושא
בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
עוד בנושא
תביעת ביטוח נגד יצרנית המקררים Sharp לא תתברר בישראל
באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת
היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו
פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות
הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
כיצד ניתן להוכיח נזק? ומהי רשומה מוסדית?
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעה נגד מוביל ימי ?
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים
הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה
ההתיישנות חסמה את המשלח
כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
משפט ימי - על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי
מי ישלם עבור השהיית מכולות / מכולות ריקות שלא הוחזרו?
כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה? איך מחשבים את דמי ההשהייה?
על התחייבות השולח שלא לנטוש את המטען, ועל תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען
על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון
העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים
זכות עיכבון של סוכן אוניה
תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב
לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום ברחובות
עוד בנושא

בית המשפט המחוזי בחיפה: שטר מטען מהווה ראיה לכאורה לתוכנו גם ביחסי בעל המטען - מבטח, והוא עומד בתוקפו גם ללא חתימת רב החובל.

עו"ד גיל נדל 

בפסק דין עקרוני קבע בית המשפט המחוזי בחיפה כי הפרטים המצויינים על גבי שטר מטען מהווים ראיה לתכולת המטען לא רק ביחסים בין המוביל לבין בעלי המטען אלא גם ביחסים בין בעל הטובין לבין חברת הביטוח, מבטחת המטען. 
 
במטענים של יבואן כלי בית התגלו חוסרים עם הגיעם ארצה. בעת פריקת המטען התברר כי המכולות נפרצו ונגנבו מהן סחורות.
 
היבואן תבע את המבטחת לשלם לו תגמולי ביטוח בגין החוסרים.
 
בשטר המטען נרשמו שלושה פרטים: נרשם שהמטען הוטען במכולה תוך ציון סימונה, נרשם שהמכולה הכילה 629 חבילות, ונרשם שהמטען כלל כלי בית חשמליים. המוביל הסתייג מהפרטים המצויינים בשטר המטען, למעט סימון המכולה.
 
בית המשפט החיל את ההלכות שנקבעו ע"י בית המשפט העליון בענין צים נ` אדרס חמרי בנין, ו - צים נ` הפניקס וקבע כי בנסיבות הענין הסתייגותו של המוביל הינה גורפת וכללית ואינה פוגעת בתוקפו הראייתי של שטר המטען לעניין תכולת המטען.
 
לאחר קביעתו זו פנה בית המשפט לדון בשאלה האם כוחו הראייתי של שטר המטען יפה גם במישור היחסים בין בעל הטובין לבין המבטח. בית המשפט השיב בחיוב על שאלה זו, בהסתמך על הוראתו של סעיף 103 לחוק הסחר הימי העותמני הקובע כי שטר מטען "משמש ראיה בין כל הצדדים המעוניינים במטען, וכן ביניהם ובין המבטחים בלתי אם הללו מביאים ראיות על ההיפך".
 
בית המשפט הוסיף וקבע כי דרישת סעיף 102 לחוק הסחר הימי העותמני, לפיה שטר המטען צריך להיחתם ע"י רב החובל של האוניה, דבר שלא התקיים בנסיבות במקרה, אינה עומדת לרועץ בפני בעל המטען. בית המשפט קבע כי בזמנים המודרניים, כאשר אוניה נושאת כמות מכולות גדולה ביותר, לא ניתן לדרוש שרב החובל יחתום באופן אישי על כל הטענה. בית המשפט הוסיף וקבע כי כאשר אין מחלוקת על כך שהמכולה הוטענה על גבי האוניה, שטר המטען יעמוד בתוקפו גם ללא חתימת רב החובל.
 
בר"ע (חיפה) 904/00 ספקטור ושות` קונטיננטל חברה לביטוח ימי בע"מ, החלטה מיום 22.5.02  
 
האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה הספציפי לעורך דין.

 לראש העמוד