גיל נדל משרד עורכי דין

 

העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים

עוד בנושא
בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
עוד בנושא
תביעת ביטוח נגד יצרנית המקררים Sharp לא תתברר בישראל
באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת
היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו
פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות
הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
כיצד ניתן להוכיח נזק? ומהי רשומה מוסדית?
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעה נגד מוביל ימי ?
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים
הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה
ההתיישנות חסמה את המשלח
כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
משפט ימי - על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי
מי ישלם עבור השהיית מכולות / מכולות ריקות שלא הוחזרו?
כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה? איך מחשבים את דמי ההשהייה?
על התחייבות השולח שלא לנטוש את המטען, ועל תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען
על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון
זכות עיכבון של סוכן אוניה
תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב
לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור
שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום ברחובות
עוד בנושא

עובדות המקרה:

התובעת, חברת שפיט, רכשה שום טרי מספק סיני, בתנאי C.I.F חיפה. הטובין הוטענו ונשלחו ע"י הספק מסין במכולת קירור ושוטענו מאוחר יותר לאונייה של חברת צים אשר הובילה את מכולת הקירור עם הטובין לנמל חיפה. עם פתיחת המכולה בנמל חיפה התברר כי  הטובין  נגועים בפטריה. שפיט החליטה לשלוח את המטען חזרה לספק בסין, הודיעה על כך לצים והתחייבה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך, באם הספק הסיני לא יעשה זאת. כשהגיע המטען לסין סירב הספק לקבל אותו או לשאת בעלויות שנצטברו בגין הובלתו והשמדתו.

לטענת שפיט, הפטריה אשר גרמה לנזק לטובין התפתחה כתוצאה מהובלת הטובין בטמפרטורה נמוכה מהנדרש בשטר המטען. בהתאם לכך, הגישה שפיט כנגד צים תביעה לפיצוי בשל הנזק שנגרם לטובין בשל רשלנותה של צים, שלא פיקחה על תקינות מכולת הקירור ולא וידאה כי הטובין מועברים בתנאי קירור ראויים. מנגד, צים הגישה כנגד שפיט תביעה שכנגד לתשלום ההוצאות בעקבות החזרת המטען לספק בסין, למעט עלות ההובלה, אשר שולמה ע"י שפיט.

פסק הדין:

1. ביהמ"ש דחה את טענתה המקדמית של צים, כי שפיט אין זכות תביעה נגדה בגין שטר המטען, מאחר ושפיט אינה גורם מתקשר אלא מופיעה בשטר המטען כ- "NOTIFY" בלבד. ביהמ"ש קבע, כי הנשגר בשטר המטען, בנק לאומי, הסב את השטר לשפיט ולפיכך היא נחשבת כנסב, אשר בהתאם לסעיף 8(א) לפקודת הובלת טובין בים, מהווה צד לשטר המטען.   

2. משנקבע כי לשפיט יש זכות עמידה בפני ביהמ"ש, עבר ביהמ"ש לדון בשאלה על מי מוטל נטל ההוכחה להראות היכן נגרם הנזק ומי אחראי לו. ביהמ"ש קבע כי היות ולא ניתנה לצים  אפשרות לוודא את מצב המטען במכולה, שכן הטובין הומכלו במכולה סגורה ע"י הספק, והואיל ומדובר בנזקים הדורשים אבחנה מקצועית ולא ניתנים לזיהוי בעין רגילה, הוצאת שטר מטען נקי ע"י צים אינה מעבירה אליה את הנטל להוכיח העדר התרשלות. 

3. עוד קבע ביהמ"ש, כי שפיט לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה להראות כי המטען הומכל נקי וללא הפטריה. ביהמ"ש ייחס משקל ראייתי מועט מאד לתעודה הפיטוסניטרית שהונפקה בסין, מאחר ולא הובאו בפניו הקריטריונים העומדים בבסיס למתן התעודה, מאחר והמטען הומכל רק כשבוע לאחר שהוצאה התעודה מבלי ששפיט הצביעה על פיקוח כלשהו שנעשה למטען במהלך אותה תקופה ומאחר ולא הובאו כל ראיות לגבי ביצוע תהליך precooling,המגן ושומר על השום ממזיקים.

4. בשלב זה, בחן ביהמ"ש האם צים הצליחה לשכנע שלא התרשלה ושמרה את המטען בטמפרטורה הנדרשת. בעניין זה, עמדו בפני ביהמ"ש נתוני הטרמוגרף המכני המצורף למכולה ורישום ידני של חובל האוניה. לאחר שנמצאו סתירות בין הרישומים ומשלא הוצג בפני ביהמ"ש הסבר המצביע על תקלה בטרמוגרף, העדיף ביהמ"ש את נתוני הטרמוגרף, אשר הראו כי המטען שהה חלק מזמן ההפלגה בטמפרטורה נמוכה מהנדרש.

5. עם זאת, ביהמ"ש קבע, כי לא קיים קשר סיבתי בין המצאות המטען בטמפ` נמוכה מהנדרש, לנזק שנתגלה בו, שכן ירידה בטמפרטורה עשויה לפגום בטעם השום ובאיכותו, אך אינה יכולה לגרום להתפתחות פטריות. משכך, נדחתה תביעתה של שפיט כנגד צים.

6. התביעה הנגדית נדחתה אף היא, מאחר וצים לא יידעה את שפיט בשום שלב לגבי ההוצאות הנוספות שנגרמו לה ולא ביקשה משפיט הוראות כיצד לטפל במטען לאור העיכובים והעלויות המצטברות.   

פרשנות

א. פסק הדין חידד את דרישת הקשר הסיבתי הקיימת בתביעות נזיקין: לא די בכך שנגרם נזק ליבואן, ולא די בכך שהמוביל הימי התרשל. יש צורך להוכיח כי התנהגותו של המוביל היא זו שגרמה לנזקו של היבואן.

ב. שטר מטען נקי אינו אישור חותך ליבואן / יצואן שהטובין הוטענו על האוניה במצב טוב. לא ניתן לצפות ממוביל ימי שמקבל מכולה מומכלת, שיתן אישור על כך שהטובין בתוך המכולה מוחזקים במצב טוב.

ג. בקשר לתביעה שכנגד של צים – נחזור על מה שכתבנו פעמים רבות: טענות כלליות ובלתי מבוססות אינן מתקבלות בבית המשפט. 

ת"א (שלום - חיפה) 14294/03 שפיט 1991 בע"מ נ` צים חברת השיט הישראלית בע"מ, פס"ד מיום 27.7.2005

לראש העמוד