גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון

עוד בנושא
בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
עוד בנושא
תביעת ביטוח נגד יצרנית המקררים Sharp לא תתברר בישראל
באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת
היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו
פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות
הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
כיצד ניתן להוכיח נזק? ומהי רשומה מוסדית?
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעה נגד מוביל ימי ?
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים
הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה
ההתיישנות חסמה את המשלח
כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
משפט ימי - על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי
מי ישלם עבור השהיית מכולות / מכולות ריקות שלא הוחזרו?
כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה? איך מחשבים את דמי ההשהייה?
על התחייבות השולח שלא לנטוש את המטען, ועל תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען
על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים
זכות עיכבון של סוכן אוניה
תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב
לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור
שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום ברחובות
עוד בנושא

 העובדות

מוביל ימי שחרר את המטען לידי צד ג`, שלא כנגד שטרי המטען המקוריים. הנשגר, שהיה במקרה זה בנק, ביקש לתבוע את המוביל על כך ששחרר

את המטען ללא שטרי מטען מקוריים. הואיל והבנק הגיש את תביעתו כנגד המוביל הימי לאחר שנה ממועד שנמסר המטען, ביקש המוביל הימי לדחות את התביעה על הסף בטענה של התיישנות. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עמדת המוביל הימי. במסגרת הערעור שהבנק הגיש לבית המשפט העליון, העלה הבנק טענות שונות שנועדו לשכנע שלא חלפה תקופת ההתיישנות, אשר נדחו על ידי בית המשפט אחד לאחד. במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט מספר הלכות הנוגעות ליחסי נשגר - מוביל ימי.

נקודות מרכזיות בפסק הדין

· הנשגר בשטר המטען הוא זה שחייב להתייצב מיוזמתו לצורך קבלת המטען, ואינו צריך להמתין להודעת המוביל בנוגע לכך.

· סיווג התיישנות כמהותית או דיונית אינו קשור לשאלה אם מקור ההתישנות הוא מכוח הדין או מכוח הסכם – גם התיישנות שמקורה בהסכם יכולה להיחשב כהתיישנות מהותית.

· על מנת להשיב על השאלה מתי היה המטען אמור להימסר (הרלוונטי למועד שממנו מתחילה תקופת ההתיישנות בת השנה) יש לבחון מתי הגיעה האוניה לנמל – המועד הוא תוך מס` ימים ממועד הגעתה ולכל המאוחר מהמועד שבו האוניה עזבה את הנמל לאחר שפרקה את המטען.

· הוראת ההתיישנות חלה גם על אירועים שלאחר הפריקה, לרבות כשל במסירת המטען לגורם המתאים.

· ההתישנות חלה על כל העילות הקשורות להובלה, לרבות עילות נזקיות, ולא רק לעילות הנובעות משטר המטען או מן היחסים החוזיים בין הצדדים.

נקודות למחשבה

1. בית המשפט מחזק היטב את תחולת הוראת ההתיישנות במקרה של הובלה ימית. נימוק מרכזי שבו נוקב בית המשפט לצורך בהקפדה דווקנית על הוראת ההתיישנות, הוא שקיימת חשיבות לוודאות משפטית בסחר בינלאומי. אין לקבל מצב שהוראת התיישנות המקובלת באמנה בינלאומית, לא תוכר בפסיקה הישראלית.

2. בית המשפט עמד על כך שהבנק הינו גוף הבקיא בסחר הבינלאומי המכיר את הוראות ההתיישנות המופיעות בשטר המטען.  בנסיבות אלו בית המשפט לא יקבל טענות כאילו הבנק לא קיבל על עצמו את הוראות ההתיישנות המופיעות בשטר המטען.

ע"א 3552/01 Banco Exterior (Suiza) SA נ` Zegulga Polska Spolka Akcjna ואח`, פסק דין מיום 28.2.05

 לראש העמוד