גיל נדל משרד עורכי דין

 

פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת

 
עוד בנושא
בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
עוד בנושא
תביעת ביטוח נגד יצרנית המקררים Sharp לא תתברר בישראל
באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו
פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות
הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
כיצד ניתן להוכיח נזק? ומהי רשומה מוסדית?
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעה נגד מוביל ימי ?
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים
הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה
ההתיישנות חסמה את המשלח
כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
משפט ימי - על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי
מי ישלם עבור השהיית מכולות / מכולות ריקות שלא הוחזרו?
כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה? איך מחשבים את דמי ההשהייה?
על התחייבות השולח שלא לנטוש את המטען, ועל תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען
על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון
העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים
זכות עיכבון של סוכן אוניה
תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב
לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור
שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום ברחובות
עוד בנושא

עו"ד עומר וגנר, עו"ד גיל נדל

 

כידוע, תביעות נגד מובילים אוויריים (חברות תעופה) ביחס לנזקים למטענים, כפופות לפי אמנות בינלאומיות (ורשה, מונטריאול) לתקופת התיישנות קצרה מאד של שנתיים מיום הגעת המטען (או מהיום שבו היה אמור המטען להגיע).

 

כלומר, אם בעל המטען או חברת הביטוח שלו לא מגישים תביעה נגד חברת התעופה במועד הקצוב באמנות, התביעה מתיישנת ועמה הזכות לקבל פיצוי בגין הנזקים.

 

לעיתים, בוחרים בעל המטען או חברת הביטוח שלו להגיש תביעה נגד גורם אחר בשרשרת ההובלה, למשל, נגד המשלח הבינלאומי שטיפל בהסדרת ההובלה, ולא נגד חברת התעופה, וזאת  בטענה כי הנזק התרחש בשל רשלנות המשלח.

 

במצב בו בעל המטען או חברת הביטוח מגישים תביעה כזו נגד המשלח הבינלאומי, סמוך לחלוף שנתיים ממועד הגעת המטען, האם המשלח הבינלאומי יוכל להגיש תביעת שיפוי (צד ג') נגד המוביל האווירי (חברת התעופה) ולטעון כי הנזק אירע באשמת המוביל, גם אם תביעה כזו תוגש לאחר יותר משנתיים מיום הגעת המטען?

 

שאלה כזו הוכרעה לאחרונה בבית המשפט לערעורים באזור מערב בארה"ב.

 

סיפור המקרה:

 

חברת Air New Zealand Engineeringביקשה בשנת 2004 לייצא בדרך האוויר מנוע טורבינה מניו-זילנד לארה"ב. לצורך כך, התקשרה החברה עם משלח בינ"ל (Menlo Worldwide Forwarding) שבחר בחברת התעופה Qantas Airwaysלהובלת המטען. לאחר שהמנוע הגיע לארה"ב, התגלה בו נזק שאירע במהלך ההובלה.

 

חברת הביטוח Chubb Insurance, שביטחה את המשלוח, פיצתה את בעל המטען בסך של כ-120,000 דולר.

 

שנתיים לאחר מכן, בשנת 2006, תבעה חברת הביטוח, שנכנסה בנעלי המבוטח, את חברת השילוח UPS Supply Chain Solutions, ממשיכת דרכה של Menlo, וטענה שהמשלח הבינ"ל היה אחראי לנזק שנגרם, בהתאם לאמנת מונטריאול העוסקת בתובלה אווירית.

 

במסגרת פשרה, הסכימה UPSלשלם לחברת הביטוח סכום של כ-80,000 דולר.

 

בשנת 2007, שלוש שנים לאחר מועד התרחשות הנזק, הגישה חברת UPSתביעת שיפוי (צד ג')  נגד חברת התעופה Qantas, וטענה כי הנזק למנוע הטורבינה נגרם באשמת חברת התעופה, ולא באשמת המשלח UPS.

 

בית המשפט המקומי בלוס אנג'לס ארה"ב דחה את התביעה וקבע כי סעיף 35 לאמנת מונטריאול קובע תקופת התיישנות של שנתיים בתביעות מטען נגד מוביל אווירי, ומאחר ו-UPSהגישה את התביעה כ-3 שנים לאחר הגעת המטען ליעדו וגילוי הנזק, התביעה נגד המוביל האווירי Qantasהתיישנה.

 

המשלחת UPSערערה על ההחלטה לבית המשפט לערעורים באזור מערב ארה"ב, שנתן החלטה תקדימית בפברואר 2011.

 

החלטת בית המשפט לערעורים בארה"ב:

 

בית המשפט סקר את סעיפי אמנת מונטריאול משנת 1999, העוסקת בתובלה אווירית וביכולת לתבוע את המוביל האווירי בגין נזקים למטען.

 

בית המשפט נדרש לתת פרשנות לסעיף 35 לאמנת מונטריאול, המצוי בלב המחלוקת בתיק זה, הקובע כי הזכות ל"תביעת נזק" תתיישן, אם לא הוגשה תביעה נגד המוביל האווירי בתוך שנתיים.

 

בית המשפט קבע כי משמעות המונח "הזכות לתביעת נזק" מתייחסת ליחסים שבין בעל המטען או חברת הביטוח (הנכנסת לנעליו) - נגד המשלח הבינלאומי או נגד המוביל האווירי.

 

יחד עם זאת, קבע בית המשפט כי ביחסים שבין המשלח הבינלאומי למוביל האווירי לא ניתן לומר שהמשלח מגיש "תביעת נזק", מאחר והמשלח הבינלאומי אינו מעוניין בפיצוי על נזק שנגרם למטען, אלא מבקש לקבל השבה של פיצוי שכבר שולם על ידו לחברת ביטוח או לבעל המטען. לכן, נקבע שהמונח המתאים ליחסי המשלח הבינלאומי-מוביל אווירי הוא תביעת שיפוי ולא תביעת פיצוי או נזק.

 

בית המשפט ציין כי באמנת מונטריאול אין סעיפים העוסקים בתביעה שבין משלח בינלאומי למוביל אווירי, וסעיף 37 לאמנה קובע שהוראותיה לא ישללו מאף אדם את הזכות לתבוע אדם אחר.

 

לאור עקרונות אלה, קבע בית המשפט כי המשלח הבינלאומי אינו חסום מהגשת תביעה נגד המוביל האווירי גם חלפו יותר משנתיים מיום הגעת המטען, אלא שההתיישנות בתביעות של המשלח נגד המוביל נקבעת לפי החוק המקומי בכל מדינה ולא לפי האמנה.

 

בית המשפט ציין גם את סעיף 45 לאמנה, בו נאמר שאם הוגשה תביעה נגד מוביל אווירי אחד, הוא רשאי לצרף לתביעה מוביל אווירי נוסף, ובמצב כזה התביעה נגד המוביל הנוסף אינו כפופה לתקופת התיישנות קצרה של שנתיים, ואין היגיון להבחין בין מצב כזה למצב בו המשלח תובע את המוביל.

 

בסופו של דבר, ערעורו של המשלח UPSהתקבל, והתיק הוחזר לבית המשפט המקומי בלוס אנג'לס להמשך ההתדיינות ובירור תביעת UPSנגד המוביל האווירי לגופה.

 

 (Chubb Insurance Company of Europe S.A. V. Menlo Worldwide Forwarding V. UPS Supply Chain Solutions V. Qantas Airways Limited, United States Court of Appeal for the Ninth Circuit, Case no. 08-55281, decision from feb. 10, 2011).  

 

 

 

מסקנות

 

אף שאמנת מונטריאול קובעת תקופת התיישנות של שנתיים נגד מוביל אווירי, ניכר שבית המשפט בארה"ב לא חש בנוח עם התוצאה לפיה המשלח הבינלאומי, שלא באשמתו, לא יוכל לתבוע את המוביל האווירי, וכל זאת מאחר והתביעה נגד המשלח הוגשה זמן רב לאחר הגעת המטען ליעדו.

 

לאור זאת, עושה רושם שבית המשפט בארה"ב מצא פתרון יצירתי, אשר משמר את זכויות התביעה של המשלח נגד המוביל האווירי.

 

ומה ובישראל?

 

לאחרונה אימצה מדינת ישראל, במסגרת חוק התובלה האווירית, התש"ם-1980, את אמנת מונטריאול, אשר צפויה להחליף את אמנת וורשה.

 

ביחס לתקופת ההתיישנות נגד מוביל אווירי, קובע סעיף 15 לחוק התובלה האווירית כך:

 

"על אף האמור בכל דין אחר, תהיה התקופה לפקיעת הזכות לדמי נזק לפי חוק זה התקופה הקבועה באמנה או באמנת מונטריאול, לפי העניין".

 

תקופת ההתיישנות הקבועה באמנת מונטריאול, ביחס לתביעה נגד המוביל אווירי, כאמור, עומדת על שנתיים.

 

האם בתי המשפט בישראל יפרשו את המונח "הזכות לדמי נזק" בחוק התובלה האווירית רק כתביעה של בעל המטען או חברת הביטוח נגד המשלח/המוביל האווירי, כשם שפירש בית המשפט בארה"ב, תוך שהם מחריגים מעניין זה תביעה של משלח נגד מוביל אווירי? רק הזמן יגיד.

 

יחד עם זאת, ביחס להובלה ימית (בה קבועה תקופת התיישנות של שנה בתביעות נגד חברת ספנות), הדעות בעניין חלוקות.

 

במקרה אחד, כבר נפסק בארץ כי גם תביעה של משלח בינלאומי נגד מוביל ימי כפופה לתקופת התיישנות של שנה אחת (בש"א (שלום ת"א) 152317/07 ת.א. 47758/05 Iscont Lines LTDנ' מנטפילד, מתאריך 10.5.2007).