גיל נדל משרד עורכי דין

 

האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?

עוד בנושא
בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
עוד בנושא
באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת
היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו
פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות
הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
כיצד ניתן להוכיח נזק? ומהי רשומה מוסדית?
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעה נגד מוביל ימי ?
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים
הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה
ההתיישנות חסמה את המשלח
כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
משפט ימי - על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי
מי ישלם עבור השהיית מכולות / מכולות ריקות שלא הוחזרו?
כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה? איך מחשבים את דמי ההשהייה?
על התחייבות השולח שלא לנטוש את המטען, ועל תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען
על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון
העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים
זכות עיכבון של סוכן אוניה
תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב
לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור
שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום ברחובות
עוד בנושא

 

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלן

לאחרונה, הכריע בית משפט השלום בתל-אביב כי יבואן החייב כספים בין הובלה אווירית, לא יכול לקזז מהם

עלויות הנוגעות לעמילות מכס ושחרור מטענים.

בכך, קיבל בית משפט השלום בתל-אביב את תביעתה של חברת שילוח בינלאומי נגד לקוח שביקש לקזז מהתשלום

עבור הובלת הסחורה, סכום כסף שנאלץ לשלם עבור שחרור הסחורה לצד ג', עמיל מכס, שלטענתו הצליח לשחרר

את הסחורה באופן טוב יותר מבלי צורך להציג אישור של מכון התקנים.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

פלוני הזמין שירותי הובלה אווירית של סחורה מסין לישראל מאת חברת שילוח בינלאומי, ובתמורה התחייב

לשלם סכום של כ 548- ש"ח. בעת שחרור הסחורה בישראל, טענה המסווגת של חברת השילוח כי לצורך שחרורה

מהמכס נדרש לקבל אישור ממכון התקנים, דבר שהוביל להתגלעותה של מחלוקת בין הצדדים.

כפועל יוצא, שחרור הסחורה עוכב והמזמין החליף חברת עמילות מכס ונאלץ לשלם עבור שירות עמילות מכס לשם

שחרור הסחורה. את התשלום ששילם לעמיל המכס השני, ביקש לקזז מהתשלום לחברת השילוח.

חברת השילוח טענה כי לא גבתה ממנו כספים עבור עמילות מכס ותביעתה מתרכזת רק בעלויות הובלה, ולכן לא

עומדת לו זכות הקיזוז.

פסק הדין:

בית המשפט קיבל את תביעת חברת השילוח ופסק כי סכום החוב הינו בגין הובלה אווירית בלבד, אשר אין חולק

כי בוצעה, ומבלי שהמזמין נדרש לשלם לחברת השילוח עבור שירותי עמילות מכס בעבור שחרור הסחורה. לכן,

ומשלא חויב המזמין על ידי חברת השילוח בגין שחרור הסחורה, לא עומדת לו עילת קיזוז של תשלומים ששילם

לצדדים שלישים לצורך שחרור הסחורה.

יצוין כי בית המשפט אף פסק גם לגופה של המחלוקת המקורית בין הצדדים ואשר בעטייה סירבה חברת השילוח

לשחרר את הסחורה, שכן המזמין הודה כי הסחורה אכן כללה בפועל טובין מהסוג ששחרורו היה מותנה על פי דין

בקבלת אישור מכון התקנים הישראלי.

בגין חוב הובלה אווירית של כ 066- ש"ח, נאלץ המזמין בסופו של דבר לשלם סכום של כ 0,866- ש"ח הכולל אגרות

בית משפט הוצאות ושכר טרחה.

]תא"מ )שלום תל-אביב( 84346-68-] 33 , הרשם הבכיר אמיר צ'כנוביץ, פסק-דין מיום 01.3.34

פרשנות:

סעיף 83 לחוק החוזים )חלק כללי(, שעוסק בעניין קיזוז חיובים, קובע:

"חיובים כספיים שצדדים חבים זה לזה מתוך עסקה אחת והגיע המועד לקיומם, ניתנים לקיזוז בהודעה של צד

אחד למשנהו; והוא הדין בחיובים כספיים שלא מתוך עסקה אחת, אם הם חיובים קצובים".

כלומר, הדין מתיר לצד לקזז סכום המגיע לו מצד מסוים, מתוך חוב שנדרש מאותו צד, אם מדובר בעסקה אחת,

או אם מדובר בחיוב קצוב גם שלא מתוך עסקה אחת.

במקרה הנוכחי, למעשה, ביקש היבואן לקזז מחוב ההובלה למשלח הבינלאומי את דמי עמילות המכס שאותם

שילם לסוכן מכס אחר, כך נטען, בשל רשלנות המשלח שתפקד גם כסוכן מכס ולא עשה עבודתו כפי שנדרש.

מעיון בפסק-הדין עולה כי בית המשפט לא נכנס לשאלה האם עומדת ליבואן זכות קיזוז על פי סעיף זה שבחוק

החוזים, ולדעתנו יתכן שהיבואן היה יכול לטעון כי מדובר ב"עסקה אחת" שמכוחה קמה לו זכות הקיזוז.

לחילופין, מאחר והסכום ששולם לסוכן המכס האחר הינו ידוע, יתכן שהיבואן היה יכול לטעון שזכות הקיזוז קמה

לו משום שמדובר בחיוב קצוב.

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

. ו/או בטלפון 90-8940484 Gill.Nadel@goldfarb.com במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל