גיל נדל משרד עורכי דין

 

מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס

 
עוד בנושא
בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
עוד בנושא
תביעת ביטוח נגד יצרנית המקררים Sharp לא תתברר בישראל
באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת
היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו
פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות
הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
כיצד ניתן להוכיח נזק? ומהי רשומה מוסדית?
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעה נגד מוביל ימי ?
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים
הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה
ההתיישנות חסמה את המשלח
כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
משפט ימי - על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי
מי ישלם עבור השהיית מכולות / מכולות ריקות שלא הוחזרו?
כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה? איך מחשבים את דמי ההשהייה?
על התחייבות השולח שלא לנטוש את המטען, ועל תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען
על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון
העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים
זכות עיכבון של סוכן אוניה
תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב
לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור
שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום ברחובות
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, ליאור מנשרוף

 

לאחרונה, דחה בית משפט השלום באשדוד תביעה של מוביל יבשתי (חברת משאיות) נגד סוכן מכס, וקבע כי המוביל היבשתי לא הצליח להוכיח ששירותי ההובלה הוזמנו על ידי סוכן המכס.

 

למעשה, בית המשפט קיבל את טענת סוכן המכס ששירותי ההובלה הוזמנו על ידי הלקוח, ולא על ידי סוכן המכס עצמו.

 

עובדות המקרה טענות הצדדים:

 

המוביל היבשתי טען שסוכן המכס ביקש ממנו בסוף שנת 2008 לבצע הובלה של שלוש מכולות לאחד מלקוחותיו, לצורך יצוא לקפריסין.

 

המוביל היבשתי טען כי בסיום ההובלה, הוא הפיק חשבונית לתשלום על סך כ-5,000 ש"ח, אך סוכן המכס סירב לשלם לו מפני שלטענתו, הלקוח (מקבל שירותי ההובלה) לא שילם לו.

 

מנגד, סוכן המכס טוען כי מעולם לא הוסכם בינו לבין המוביל היבשתי על מתן שירותי הובלה. לטענתו, הוא סיפק ללקוחו שירותי שילוח ועמילות מכס, והלקוח הוא זה שהזמין את שירותי ההובלה מן המוביל היבשתי. לחיזוק טענה זו, ציין סוכן המכס שהוא נוהג להזמין שירותי תובלה מחברות אחרות הזולות בהרבה מהחברה התובעת בעניין זה.

 

פסיקת בית המשפט:

 

השאלה אותה נדרש בית המשפט להכריע היא: מי הזמין את שירותי ההובלה מן המוביל היבשתי, האם זה סוכן המכס, או לקוחו שקיבל בפועל את שירותי ההובלה.

 

בהיעדר הסכם בכתב בין הצדדים, קבע בית המשפט כי על התובע- המוביל היבשתי, רובץ הנטל להוכיח כי כך סוכם עם סוכן המכס.

 

לשם כך, צירף המוביל היבשתי מסמכים שלטענתו מוכיחים את העובדה שההסכם למתן שירותי ההובלה נחתם בין הצדדים, ללא קשר ללקוח.

 

מעיון במסמכים אלו, מצא בית המשפט כי שטר המטען ותעודת המשלוח שהוציא המוביל היבשתי לא נרשמו על שמו של סוכן המכס, אלא על שמם של הלקוחות, ורק בתעודת המסירה נכתב כי יש למוסרה לידי סוכן המכס.

 

עוד ציין בית המשפט, כי המוביל היבשתי הביא לעדות עד אחד בלבד ולא ניתן לבסס את התביעה על עד אחד בהיעדר סיוע נוסף.

 

לכן, הגיע בית המשפט למסקנה שהמוביל היבשתי נכשל בהוכחת הטענה שההסכם נכרת בינו לבין סוכן, זאת בזמן שהמסמכים שהוצגו סתרו טענה זו.

 

בסופו של דבר, דחה בית המשפט את תביעת המוביל היבשתי, וחייב אותו בתשלום הוצאות ושכר טרחה בסכום כולל של 3,000 ש"ח.

 

[תא"מ (שלום אשדוד) 15080-02-11 ר.מ.פ.ה שירותי הובלה בע"מ נ' כסלו תובלה וסחר בע"מ, פסק-דין מיום 7.5.12, השופט אריאל ברגנר, שמות ב"כ הצדדים לא צוינו].

 

הערות:

 

במקרה זה, נכשלה תביעת המוביל היבשתי נגד סוכן המכס, בעיקר בשל היעדר הסכם בכתב בין הצדדים. אנו סבורים כי טוב היה עושה המוביל היבשתי, אם היה מצרף לתביעה גם את הלקוח שקיבל בפועל את שירותי ההובלה, וכך היה נדרש בית המשפט להכריע מי מבין שני הגורמים יישא בדמי ההובלה.