גיל נדל משרד עורכי דין

 

על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט

 
עוד בנושא
בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
עוד בנושא
תביעת ביטוח נגד יצרנית המקררים Sharp לא תתברר בישראל
באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת
היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו
פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות
הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
כיצד ניתן להוכיח נזק? ומהי רשומה מוסדית?
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעה נגד מוביל ימי ?
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים
הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה
ההתיישנות חסמה את המשלח
כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
משפט ימי - על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי
מי ישלם עבור השהיית מכולות / מכולות ריקות שלא הוחזרו?
כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה? איך מחשבים את דמי ההשהייה?
על התחייבות השולח שלא לנטוש את המטען, ועל תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען
על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון
העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים
זכות עיכבון של סוכן אוניה
תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב
לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור
שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום ברחובות
עוד בנושא

(בעקבות החלטתו האחרונה של בית משפט השלום בתל אביב לעכב תביעה של מבטח לצורך ניהול בוררות בהולנד)


עו"ד גיל נדל
 
בסכסוכים הקשורים להובלה ושילוח בינלאומיים, ניתנות על ידי בתי המשפט, פעמים רבות, החלטות אשר מעניקות תוקף לסעיף שיפוט זר, ומוחקות את התובענה שהוגשה בישראל, או מעכבות את הדיון בה.
 
ככלל, תנית שיפוט היא סעיף המופיע בחוזה ההובלה או בשטר המטען וקובע את זהות המדינה והפורום בה יתבצעו הליכים משפטיים. קיימות מספר סיבות להכללת סעיף שכזה, כאשר הסיבה העיקרית היא הרצון נוחות הדיון במקרה של סכסוך. הובלה ימית / אווירית / שילוח בינלאומי הינם בעלת אופי רב לאומי, כאשר במקרים רבים המוביל נמצא במדינה אחת, השוגר - במדינה אחרת, והנשגר - במדינה שלישית. ללא תנית שיפוט עלול המוביל להיתבע בפורומים שונים במדינות שונות. המוביל איננו מעוניין להיגרר לתביעות משפטיות מסביב לגלובוס בכל מקום, ולכן הוא קובע תנית שיפוט הקובעת את בית המשפט המוסמך במקום נוח מבחינתו. סיבה נוספת קשורה בדין הרצוי מבחינת הצדדים, כאשר התניה מפנה לפורום בו הדין רצוי מבחינתם. ישנן פורומים בהם דיני ההובלה מפותחים ביותר, והצדדים מעוניינים להסתמך על דין זה בפורום מקצועי זה.
 
תניות השיפוט מתחלקות לשני סוגים עיקריים. הסוג הראשון הוא תניה ייחודית - התניה מסמיכה פורום מסוים ושוללת את הסמכות מפורומים אחרים. הסוג השני הוא תנית שיפוט מקבילה, הקובעת ומסמיכה פורום דיוני מסוים אך לא שוללת את הסמכות מפורומים אחרים. בעבר גישת בתי המשפט הייתה שלילית כלפי תנית השיפוט, ולא הכירו בשלילת הסמכות שבתנית השיפוט. כיום הגישה השתנתה בעקבות היקף המסחר הבין-לאומי הגדל, ובתי המשפט החלו לראות את תנית השיפוט כחלק בלתי נפרד מכל עסקה בין- לאומית.
 
בתי המשפט כיום לא ייטלו בנקל סמכות לעצמם במקום בו תנית שיפוט מסמיכה פורום אחר. ועל המבקש מבית המשפט להמשיך ולדון בעניין להוכיח נסיבות כבדות משקל המצדיקות את אי ההזדקקות לתנית השיפוט, ושיקולי נוחות בלבד לא יהוו סיבה מספקת לשם המשך הדיון בפני בית המשפט. במקרה אחד נקבע כי גם במקרה בו העברת הדיון לפורום המוסכם עלולה לדחות את התביעה מחמת התיישנות לא תהווה עילה לאי כיבוד תנית השיפוט.
 
תנית שיפוט יכולה שתהיה ייחודית ויכולה שתהיה מקבילה. תנית שיפוט ייחודית היא תניה שבאה לתת סמכות לפורום ספציפי ולשלול את סמכות הדיון מפורומים אחרים. לעומתה תנית שיפוט מקבילה נותנת סמכות בידי פורום מוסכם, אך אינה שוללת את סמכותו של פורום שיפוטי אחר.
 
תנית שיפוט יכולה שתהיה מנוסחת בלשון חד משמעית כמסמיכה פורום מסוים ושוללת פורומים אחרים. מאידך לעיתים קרובות התניה מנוסחת בלשון עמומה יותר, כמסמיכה פורום מסוים, ללא קביעה לגבי הפורומים האחרים. במקרה שכזה ניתן לפרש את התניה כייחודית, אך לא מן הנמנע שניתן יהיה להבין כי התניה מאפשרת סמכות מקבילה.
 
במקרה של ספק אם התניה היא ייחודית או מקבילה נפרש את התניה בהתאם לנסיבות השונות ובראש ובראשונה למטרת התניה ומגמותיה. כתוצאה מכך גם במקום בו לא נשללה במפורש סמכותם של פורומים אחרים, פרשנותה של התניה תגרום לשלילתם ולהפיכת התניה לתניה ייחודית. במקרה שכזה מוטל נטל ההוכחה על המבקש את עיכוב הדיון שצריך להוכיח כי תנית השיפוט מקבילה ולא ייחודית, זאת על מנת שלא לעכב את ההליכים בארץ ולא להעביר את הדיון לפורום המוסכם.
 
מקרה שאירע לאחרונה ימחיש את הענין (בש"א 166236/08 בבית משפט השלום בתל אביב, DHL DANZAS AIR & OCEAN נ' הראל ואחרים. לDHL– עו"ד קאופמן, להראל – עו"ד נשיץ ברנדס). באותו ענין תבעה המבטחת, חברת הראל, מכוח זכות התחלוף הנתונה לה, את חברת DHLההולנדית, וחברות שילוח ולוגיסטיקה  נוספות, בגין נזק שאירע לציוד מחשבים שבוטח על ידה.
 
DHL פנתה לבית המשפט וטענה כי שטר המטען שהוצא על ידה כולל סעיף שיפוט (ובוררות), המפנה את הצדדים, במקרה של סכסוך הנוגע לתנאי שטר המטען, לנהל את ההליך במקום עסקיה של DHL, והואיל ומדובר בחברת DHLההולנדית – הרי שמקום הדיון יהיה בהולנד. עוד טענה DHL, ששטר המטען מורה על כך שהדיון יהיה לפי הדין ההולנדי, וכי הדיון יתנהל בבוררות. בשורה התחתונה, בית המשפט נתן תוקף לסעיפי שטר המטען והורה על עיכוב הדיון בתובענה לצורך ניהול הליכי בוררות.
 
ניתן לבקר את ההחלטה, שכן מסעיף השיפוט כפי שהובא בהחלטה, לא נראה שמדובר בסעיף שיפוט בלעדי, אלא בסעיף שיפוט מקביל. יחד עם זאת נראה שהדבר שהכריע את הכף הינו קיומו של סעיף בוררות, אך ענין זה לא נידון כל צרכו בהחלטה. כך או כך, החלטה זאת ממחישה את משמעותם וחשיבותם של סעיפי שיפוט.