גיל נדל משרד עורכי דין

 

המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו

 
עוד בנושא
בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
עוד בנושא
תביעת ביטוח נגד יצרנית המקררים Sharp לא תתברר בישראל
באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת
היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות
הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
כיצד ניתן להוכיח נזק? ומהי רשומה מוסדית?
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעה נגד מוביל ימי ?
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים
הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה
ההתיישנות חסמה את המשלח
כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
משפט ימי - על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי
מי ישלם עבור השהיית מכולות / מכולות ריקות שלא הוחזרו?
כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה? איך מחשבים את דמי ההשהייה?
על התחייבות השולח שלא לנטוש את המטען, ועל תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען
על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון
העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים
זכות עיכבון של סוכן אוניה
תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב
לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור
שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום ברחובות
עוד בנושא


עו"ד גיל נדל, מורן שמילוביץ
 
לאחרונה ניתן על ידי בית משפט השלום בחיפה פסק דין הדן בחלוקת האחריות בין מוביל ימי, יבשתי וחברת שמירה. מדובר בסחורה מסין שהוזמנה על ידי יבואן ישראלי. המכולה נמסרה למוביל הימי (חברת צים) בנמל בסין כאשר היא סגורה בסגר מקורי ונשלחה לישראל. המכולה נפרקה בנמל חיפה כשעליה הסגר המקורי והועברה למוביל היבשתי (חברת תימ) על מנת להחנותה למשך לילה אחד בחניון ולבסוף להעבירה ליעדה הסופי, לידי היבואן הישראלי. באותו לילה המכולה נגנבה מהחניון ולא אותרה עד עצם היום. מבחינת ההתקשרות בין הצדדים, המוביל הימי שכר את שירותי המוביל היבשתי לשם הובלת המכולה לחניון שאותו מפעיל המוביל היבשתי. לצורך שמירת החניון ואבטחתו, שכר המוביל היבשתי את שירותי חברת השמירה.
 
המטען היה מבוטח בחברת ביטוח אשר שילמה את כספי הביטוח ליבואן והנזק הגישה תביעת שיבוב. בשל העובדה שהמבטחת לא הייתה מודעת לנסיבות הממשיות שגרמו לנזק, היא תבעה את כל הגורמים המעורבים, וטענה כי שלושת הגורמים אחראים לגרימת הנזק ביחד ולחוד.
 
המוביל הימי אמנם היה אחראי על הובלת המטען ממקום רכישתו בסין ליעדו בישראל, אלא שהוא טען, להגנתו, כי בשל העובדה שהמבטחת אינה היבואן ולא נגרם לה נזק ישיר לפיכך לא קיימת יריבות בין השתיים. כמו כן, טען המוביל טוענת כי המכולה לא הייתה באחריותו ובשליטתו בקרות הנזק. כמו כן, טען המוביל הימי כי הסכום אותו תובעת המבטחת צריך להיות גובה הנזק ולא הסכום ששילמה בפועל כספי ביטוח ליבואן.
 
באשר למוביל היבשתי, הוא היה אחראי על הובלת המכולה בהגיעה לישראל אל חניון לשם חניית המכולה למשך לילה. המוביל טען כי הנזק נגרם בשל רשלנות חברת השמירה והיבואן אשר לא פעל מספיק להקטנת הנזק.
 
חברת השמירה אשר הייתה אחראית על שמירה ואבטחת המכולה למשך הלילה, טענה כי לא קיימת יריבות בינה לבין חברת הביטוח, ואף הוסיפה וטענה כי המכולה לא הייתה בשליטתה ואחריותה וכי הנזק הנטען על ידי היבואן הינו מוגזם ומופרך.
 
שתי שאלות מעניינות נידונו בפסק הדין: ראשית, כיצד ייקבע גובה הנזק, כאשר לא ידוע איזה מטען היה מצוי במכולה, שכן מכולה זו הייתה אחת מבין 11 מכולות שיובאו לישראל וחנו בחניון. לשם קביעת גובה הנזק, הציגה המבטחת מסמכים כגון מכתב אשראי, רשימת אריזה וחשבונית ספק. הנתבעים טענו, מנגד, כי אין להסתמך על מסמכים אלו שכן הללו הוצגו ללא עדותיהם של עדים הקשורים לעריכת מסמכים אלו, ומעבר לכך, מסמכים אלו לא עונים על שאלת גובה הנזק.
 
בית המשפט קבע כי המסמכים רלוונטיים וקשורים למטען שהובל במכולה, כאשר אין ספק שמטען זה לא הגיע ליעדו. לפיכך קבע בית המשפט כי הנזק שנגרם ליבואן הוא בגובה הסכום ששילם היבואן לספק הסיני שממנו רכש את הסחורה.
 
השאלה המעניינת השנייה שעלתה הינה מי מבין הגורמים המעורבים הינו האחראי לגרימת הנזק?
 
במקרה שלפנינו שלוש חברות, אשר כל אחת מהן מטילה אחריות על השנייה בגין גרימת הנזק. בית המשפט קבע כי לאור העובדה שלכל חברה המעורבת בפרשה קיים חלק נכבד בגרימת נזק, יש להטיל אחריות על כל אחת מהחברות ביחד ולחוד, כאשר החלוקה הפנימית בין הנתבעות הינה שווה (שליש לכל חברה). זאת משום שהמוביל הימי היה אחראי, על פי שטר המטען, כלפי היבואן להוביל את הטובין עד לחצריו; והמוביל היבשתי היה אחראית להעביר את המטען לחניון שבשליטתו, כאשר מחניון זה נגנבה המכולה עם המטען שבה. וחברת השמירה הייתה אחראית על שמירת המכולה בעת הימצאותה בחניון, אלא שהשומר בחניון לא תודרך כראוי לשם בדיקת הנהגים אשר מוציאים את המכולות מהמקום, ומעבר לכך - הנהג שהיה אמור להסיע את המכולה יום למחרת היה אותו נהג שהוביל את המכולה לחניון באותו הלילה.
 
מצד אחד, ניתן להבין מדוע הוטלה האחריות המליאה על המוביל הימי, וזאת לאור העובדה שהמוביל הימי לקח על עצמו להוביל את הטובין עד לחצר היבואן והשתמש בקבלן משנה לצורך ביצוע ההובלה היבשתית. מצד שני, לא ברור מפסק הדין, כיצד נקבעה החלוקה הפנימית בין הצדדים (דהיינו שאם המוביל הימי ישלם את מלוא הסכום, הוא יוכל להיפרע שליש מהמוביל היבשתי ושליש מחברת השמירה). יתכן שבשל העדר נתונים מספיקים, חילק בית המשפט את האחריות באופן שווה. האם ניתן לבקר תוצאה זאת? יתכן.
 
ת"א 1296/03 הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ נ' צים חברת השייט הישראלית בע"מ ואח'