גיל נדל משרד עורכי דין

 

אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים

 
עוד בנושא
בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
עוד בנושא
תביעת ביטוח נגד יצרנית המקררים Sharp לא תתברר בישראל
באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת
היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו
פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות
הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
כיצד ניתן להוכיח נזק? ומהי רשומה מוסדית?
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעה נגד מוביל ימי ?
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה
ההתיישנות חסמה את המשלח
כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
משפט ימי - על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי
מי ישלם עבור השהיית מכולות / מכולות ריקות שלא הוחזרו?
כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה? איך מחשבים את דמי ההשהייה?
על התחייבות השולח שלא לנטוש את המטען, ועל תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען
על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון
העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים
זכות עיכבון של סוכן אוניה
תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב
לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור
שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום ברחובות
עוד בנושא


עו"ד גיל נדל
שני פסקי דין שניתנו ביום אחד (15.10.07) על ידי שופטת בית משפט השלום בחיפה יוכלו לתת לנו מושג על אחריותו של הנמל לנזקים שנגרמו למכולות שנפרקו / הוטענו בו.
 
במקרה אחד דובר בתביעה של המוביל הימי בורכרד וסוכנו כנגד הנמל בגין נזקים שנגרמו לחמש מכולות (בחמישה אירועים שונים). במקרה השני דובר בתביעה של המוביל הימי Andrew weir shipping limited כנגד הנמל בגין נזק למכולה.
 
ככלל, פסק בית המשפט כי מעמדו של הנמל הינו כשל שומר שכר, שהרי ברור שהנמל מקבל תשלום עבור שירותי אחסנת המכולות בשטחו.
 
ואולם, אין די בקביעה שהנמל הינו שומר שכר, שכן קיימים שני מצבי אחריות של שומר שכר.
 
כאשר מטרת השמירה על הנכס היא המטרה העיקרית שלשמה נמסר הנכס לשומר, יהיה השומר אחראי לכל נזק לנכס, אלא אם כן הנזק נגרם עקב תוצאות שלא היה על השומר לחזותן מראש ושלא היה יכול למנוע את תוצאותיהן. לעומת זאת, כאשר מטרת השמירה על הנכס היא טפלה למטרה העיקרית של החזקת הנכס, נושא השומר באחריות מופחתת, והשומר פטור אם הנזק לנכס נגרם שלא עקב רשלנות השומר.
 
לאור העובדה שהנמל הינו הגוף האחראי על קבלת המכולות מן האוניות המובילות והעברתן אל בעלי הזכויות בהן עפ"י שטרי המטען מצא בית המשפט שאחריות הנמל הינה אחריות של שומר שכר "טפל" שמטרתו העיקרית אינה שמירה על המכולות אלא שינוע המכולות  מנמלי ישראל לחו"ל ולהיפך, תוך שאחסנתן הינה חלק אינטגרלי מפעולת השינוע שלהן.
 
בהתאם לכך, היה על המובילים במקרים שלפנינו להוכיח את הנזק שנגרם להם ואת גובהו, ולאחר מכן היה הנטל עובר אל הנמל להוכיח כי לא התרשל בשמירה.
 
בחלק מהמקרים הצליח המוביל במשימתו, בצירוף "גמישות" מסוימת מצד בית המשפט (שניתן לבקר אותה). כך, למשל, במקרה אחד המוביל לא הביא עדים שיעידו על מצב המכולה בכל אחת מהתחנות (נמל, מסוף, רכבת וכו'), אך מנגד הסכים הנמל עוד בטרם ההליכים המשפטיים לשלם, כפשרה, סכום מסוים. בית המשפט קבע כי אם הנמל הציע כפשרה סכום מסוים, כנראה הגיע הנמל למסקנה כי חלק מהנזק נגרם כשהמכולה היתה בנמל, ועל כן פסק סכום זה לטובת המוביל.
 
במקרה אחד, ראה נציג המוביל את עצם גרימת הנזק למכולה בנמל, ובית המשפט קיבל את עדותו. גם באשר לגובה הנזק קיבל בית המשפט את עמדת המוביל, שכן הנמל לא חלק עליו.
 
במקרה נוסף, העיד נציג המוביל כי הוא  ראה את המכולה כשהיא הפוכה בשטח הנמל. במצב זה קבע בית המשפט שעצם העובדה שהמכולה נראתה הפוכה בנמל מעיד בבירור על כך שקרה אירוע מסויים שגרם להתהפכות המכולה, וארוע זה נגרם ברשלנות הנמל.
 
במקרים אחרים דחה בית המשפט את תביעת המוביל, ששכן המוביל לא הביא עדים שיעידו היכן אירע הנזק, ולא הצליח לסתור את טענת הנמל שהנזק אירע למכולות שלא בזמן שאוחסנו בנמל.
 
ת.א. 7543/00 בורכרד ליינס נ' רשות הנמלים, ת.א. 6462/01 אנדרו וויר שיפינג נ' רשות הנמלים.
 

לראש העמוד