גיל נדל משרד עורכי דין

 

חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה

 
עוד בנושא
בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
עוד בנושא
תביעת ביטוח נגד יצרנית המקררים Sharp לא תתברר בישראל
באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת
היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו
פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות
הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
כיצד ניתן להוכיח נזק? ומהי רשומה מוסדית?
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעה נגד מוביל ימי ?
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים
הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה
ההתיישנות חסמה את המשלח
כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
משפט ימי - על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי
מי ישלם עבור השהיית מכולות / מכולות ריקות שלא הוחזרו?
כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה? איך מחשבים את דמי ההשהייה?
על התחייבות השולח שלא לנטוש את המטען, ועל תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען
על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון
העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים
זכות עיכבון של סוכן אוניה
תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב
לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור
שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום ברחובות
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, קידר הללי

 

לאחרונה, קיבל בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב תביעה של נוסע נגד חברת תעופה בגין נזקים אשר נגרמו לו כפועל יוצא מעיכוב בטיסה.

 

עובדות המקרה:

הנוסע הזמין טיסה מלונדון לניו-יורק אצל חברת התעופה קונטיננטל, ואולם בפועל בוצעה הטיסה על ידי חברת וירג'ין, עימה יש לקונטיננטל הסכם "קוד שרינג". הסכם קוד שרינג הוא הסכם שיתוף הנחתם בין חברות תעופה ולפיו כל אחת מן החברות יכולה לשווק ולמכור כרטיסי טיסה לטיסותיה של החברה השנייה. הסכמי שיתוף כאלו מאפשרים לחברות התעופה להציע ללקוחותיהן מספר גדול של יעדים ומספר גדול יותר של טיסות לאותם יעדים בשעות מגוונות או ליעדים אליהם החברות אינן מפעילות טיסות. בפועל, הטיסה יצאה ליעדה באיחור של כארבע וחצי שעות, והנוסע הגיש תביעה לבית המשפט בעניין זה.

 

טענות הנוסע:

הנוסע טען כי לאחר שעלו הנוסעים למטוס, נמסרה הודעה על ידי קברניט המטוס כי קיימת בעיה במנוע המטוס, הנוסעים לא הורדו וחזו באנשי הצוות המכאני מנסים לתקן את המנוע.

 

לאחר כשעתיים, הורדו הנוסעים מהמטוס לטרמינל, וזאת על מנת לעבור לטיסה חלופית. הנוסעים הועברו לשער טיסה אשר בו לא היו תנאים נאותים – ללא שירותים, ללא אפשרות לחיבור לאינטרנט וללא יכולת להשתמש בטלפון.

 

עוד טען הנוסע כי ביקש מנציגי קונטיננטל לאפשר לו לעלות לטיסה חלופית והואיל וטס רק עם מטען יד וכן היו טיסות רבות, לרבות טיסה של קונטיננטל, אך נתקל בסירוב.

כאמור הטיסה התעכבה כארבע וחצי שעות, ועקב כך טען הנוסע כי נגרמו לו נזקים בגין הפסד יום עבודה, אובדן כפפות אשר נשכחו בעכבות הלחץ שחווה, עלויות מונית, שיחות טלפון שביצע ועוגמת נפש. סך הכול אמד הנוסע את נזקיו בכ-6,600 ש"ח.

 

תגובת חברת התעופה קונטיננטל:

קונטיננטל טענה כי הואיל והטיסה לא הופעלה בפועל על ידה אלא על ידי חברת וירג'ין, הרי שבהתאם לאמנת ורשה, על הנוסע היה להגיש את התביעה נגד וירג'ין.

 

בהמשך, טענה קונטיננטל כי בהתאם לאמנת ורשה, הואיל ולא הייתה לה שליטה על האירועים, שהרי הטיסה הופעלה על ידי וירג'ין, ממילא חל לגבי קונטיננטל פטור ואין להטיל עליה כל חבות.

עוד טענה קונטיננטל כי בהתאם לחוק התובלה האווירית,  הואיל ומקור העיכוב הינו בתקלה טכנית במטוס, הרי שאין להטיל אחריות כלל. בנוסף טענה קונטיננטל כי היא הציעה לנוסע, לפנים משורת הדין, פיצוי ראוי בדמות כרטיס טיסה חלופי ואולם, הוא סירב לקבלו.

קביעת בית המשפט:

בית המשפט ציין כי המקרה דנן חוסה תחת אמנת ורשה, העוסקת באחריותו של מוביל אווירי, וכן תחת אמנת גואדאלהרה, העוסקת למעשה בנסיבות החלות במקרה של "קוד שרינג".

 

לאחר עיון מעמיק בסעיפים הרלוונטיים לאמנות, דחה בית המשפט את טענת קונטיננטל שאין להטיל עליה כל אחריות הואיל ואינה ה"מוביל" לפי אמנת ורשה ומשכך, היה על התובע לתבוע את חברת וירג'ין.

 

בית המשפט קבע כי במסגרת אמנת גואדלהרה, נקבעה אחריות מקבילה הן למוביל על פי החוזה והן למוביל בפועל ועל כן האחריות מוטלת על קונטיננטל ועל וירג'ין ביחד ולחוד.

 

בהמשך, דחה בית המשפט את טענתה של קונטיננטל כי הואיל והטיסה הופעלה בקוד שרינג ולא בוצעה בפועל על ידה, לא הייתה לה  שליטה על האירועים, והאירועים הינם בשליטת חברת ורג'ין.

 

בית המשפט קבע כי במידה ותתקבל טענה זו של קונטיננטל, לא ניתן יהיה להטיל על המוביל לפי חוזה אחריות בשום מקרה שכן לכאורה תמיד השליטה על הטיסה תהיה של המוביל בפועל ולא של המוביל על פי החוזה.

 

בהמשך לכך, ציין בית המשפט כי הפטור למוביל לפי חוזה (שאינו המוביל בפועל) יחול במקרה בו יוכיח המוביל כי הוא נקט בכל האמצעים על מנת למנוע את הנזק וכי הנזקים נשוא התביעה לא היו בשליטה שלו או של המוביל בפועל. מאחר ובמקרה זה לא הציגה קונטיננטל ולו בדל של ראיה באשר למהות הליקוי הטכני, יכולת הצפייה של ליקוי זה, היכולת למנוע מראש ליקוי זה ואפשרויות התיקון שלו, נפסק שאין היא יכולה להסתמך על פטור זה.

 

לאור זאת, קיבל בית המשפט את תביעת הנוסע, ובנוגע לגובה הפיצוי, קבע בית המשפט כי הנוסע לא הוכיח את נזקיו בדבר הפסד יום העבודה ושוויו, וכן לא את עלות הכפפות שאיבד. על כן, פסק בית המשפט לטובת הנוסע פיצוי בגין עוגמת נפש, שיחות טלפון ומוניות בגובה של כ-1,300 ש"ח בתוספת ל- 1000 ש"ח בגין הוצאות משפט.

 

ת"ק (ת"א) 4641-10-09 דינאי נ' קונטיננטל איירליינס אינק, השופטת לימור ביבי-ממן, פסק-דין מיום 6.1.11)