גיל נדל משרד עורכי דין

 

זכות עיכבון של סוכן אוניה

עוד בנושא
בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
עוד בנושא
תביעת ביטוח נגד יצרנית המקררים Sharp לא תתברר בישראל
באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת
היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו
פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות
הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
כיצד ניתן להוכיח נזק? ומהי רשומה מוסדית?
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעה נגד מוביל ימי ?
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים
הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה
ההתיישנות חסמה את המשלח
כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
משפט ימי - על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי
מי ישלם עבור השהיית מכולות / מכולות ריקות שלא הוחזרו?
כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה? איך מחשבים את דמי ההשהייה?
על התחייבות השולח שלא לנטוש את המטען, ועל תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען
על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון
העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים
תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב
לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור
שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום ברחובות
עוד בנושא

 עו"ד גיל נדל, עו"ד דנה בן צבי (אש)

העובדות:   

האניה ALBATROS נתפסה על ידי רשות המכס. בהמשך ניתן גם צו מעצר נגדה לבקשת אנשי צוות האניה ומונה לאניה כונס נכסים.  

חברת י. כספי, שימשה לטענתה כסוכנת האנייה. בשלב הראשון הגישה י. כספי התנגדות לשחרור האנייה, בטענה שלאניה חוב כלפיה מאחר והיא שילמה חוב של האניה לרשות הנמלים והרכבות.

בהמשך, במסגרת התנגדות למסור מסמכים לכונס הנכסים של האניה, טענה כספי כי יש לה זכות עיכבון על מסמכי האניה, מאחר ולאניה חוב כלפי הן בגין שכר עבודתה והן בגין התשלום לרבות הנמלים. יצויין, כי טענה בעניין בגין שכר עבודתה לא נטענה במסגרת ההתנגדות לשחרור.  

במסגרת הליכים נוספים שהתנהלו בעניין האנייה, המשיכה כספי לטעון לזכות עכבון ולהיותה נושה של האנייה. הדיון הינו האם אכן יש לכספי זכות עיכבון.

פסק הדין:  

בית המשפט פונה לבחון אם מתקיימים כל העקרונות המקימים זכות עיכבון:

1. קיומו של חוזה בין כספי לבין האניה.
2. האם החוזה הופר.
3. האם הנכס אותו מבקשים לעכב התקבל עקב החוזה בין כספי לבין האניה.
4. האם קיים חוב של האניה כלפי כספי. 

בית המשפט הניח, כי היה חוזה לפיו כספי תייצג את האניה בפני ספקים ורשויות, תמורת שכר. בית המשפט בחן האם מסמכי האניה הגיעו לידי כספי במסגרת החוזה וכדין. לטענת כספי, מסמכי האניה נלקחו על ידם בהוראת המשטרה, ובמטרה להגן על האינטרס שלהם, ועוד טענו כי  המסמכים נמסרו לידיהם בהסכמת רב החובל. בית המשפט קבע, כי המסמכים לא הוחזקו על ידי כספי כדין, שכן לא הובאה כל ראיה שהמסמכים אכן נלקחו על ידם בהוראת המשטרה וכי אין כל הגיון או יסוד בטענה זו. לשיטת בית המשפט, גם אם המסמכים נתפסו כדי להבטיח את האינטרס שלהם, לא היה זה "עקב החוזה", שכן לא היה כל ביסוס לטענה לפיה לשם ביצוע התחייבויות כספי כסוכנת האניה היה עליה לקבל את מסמכי האניה. בית המשפט הניח, שהמסמכים הושגו על ידי כספי בתחבולה כדי להבטיח את כספיה, ומשכך, קבע בית המשפט, כי המסמכים לא היו נכס בר עיכוב.

בית המשפט קבע, בנוסף, כי לא הוכח קיומו של חוב של האניה כלפי כספי. מיום שהאניה עברה לידי שלטונות המכס, עם הוצאת צו תפיסה מכוח סעיף 203 לפקודת המכס, מנותק הקשר החוזי בין האניה לבין סוכנה, שכן אין עוד צורך בו. תפיסת אניה כמוה כפיטורי סוכן האניה.  

פרשנות:  

פסק הדין מחדד את היסודות הנדרשים על מנת שתקום זכות העיכבון. פסק הדין בוחן בצורה רחבה ועובדתית, אם אכן הנכס אותו מבקשים לעכב, הגיע אל הטוען לחוב כדין ובמסגרת החוזה. ובשורה התחתונה - זכות העיכבון אינה אוטומטית, אלא מותנית בתנאים.

בית הדין לענייני ימאות, בש"א 158/04 כונסי הנכסים של האניה ALBATROS נ` אנשי צוות האניה.

לראש העמוד