גיל נדל משרד עורכי דין

 

יוחרמו טובין אסורים ביבוא שיובאו במסווה עבור הרשות הפלסטינית

עוד בנושא
בית משפט השלום: נדחתה בקשת חברה לארכה להגשת תביעה לשחרור תפוס
אכיפה בררנית של רשות המיסים בהחלטתה אם להמיר כתב אישום בכופר
אושר חילוט רכב שהוחזר לישראל לאחר שבוצעו בו שיפורים לצורך תחרות
המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס
עוד בנושא
נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה
בית המשפט: המדינה ביזתה את בית המשפט בגין אי השבת תפוס
המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה
בית המשפט: החרמת כלי הובלה ששימש להברחה הינה מוצדקת משיקולי הרתעה אפקטיבית
בית המשפט השלום בכפר סבא הפחית עיצום כספי שהוטל בגין ניסיון הברחה של כסף לישראל
נדחתה עתירה לבג"ץ בעניין השבת רכב תפוס
רכב אשר שימש להברחת טובין יחולט עד למתן פסק דין
ניתן לחלט גם את כלי הרכב ששימש להברחה- לא רק את הטובין המוברחים
בית המשפט: גם לעובד שגרירות צרפת אין חסינות מהחרמת טובין מוברחים
בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה
רק באמריקה: קנסות של עשרה מליון דולר על יבוא בלתי חוקי של פרקטים מעץ
למי רשות המכס צריכה להודיע על תפיסה?
רק בעל הטובין הרשום רשאי לתבוע את השבת התפוס
חשיבות הקפדה על לוחות זמנים בתביעות להשבת התפוס
חילוט טובין לרש"פ שלא יובאו ברשימון אוטונומיה
עובדת בדיוטי פרי הורשעה בהברחת טובין והתחמקות מתשלום מס
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
על הסנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
לתשומת לב יבואני הרכב: זכות המדינה גוברת במאבק בעלות על רכב שחולט
עדכון בנושא ענישת מבריחי טובין במסלול הירוק
העליון: בינתיים, יישאר רכב מיובא החשוד כגנוב בידי המשטרה
בית המשפט: קורקינטים חשמליים יחולטו, חלקי קורקינטים יושבו ליבואן
תביעה נגד המכס להשבת תפוס- על חשיבות המועדים
האיזון בין סמכויות התפיסה של המכס לזכויות היסוד של היבואן
הסדרי טיעון שיוצרים הבדל - סקירת פסיקה בעניין הברחת טובין
בעל עסק, מייבא מוצרים מחו"ל? היזהר מזיופים
חילוט והחרמת טובין- עדכוני פסיקה ומבט השוואתי
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
נרגילות מתוצרת סוריה או ירדן- על החרמת טובין על ידי המכס
על עונשם של מבריחי טובין דרך מעבר במסלול הירוק
בית המשפט מטיל עונש מאסר בפועל על יבואן שנתפס מבריח סיגריות
מוכר טובין המיועדים ליצוא, כאשר הם נתפסים - מה מעמדו?
חילוט יהלומי דמים
רגש הצדק וחילוט טובין – על השפעתם של חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
בית המשפט: הטבק לא הוברח, ויש להחזירו ליבואן
בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, רו"ח )משפטן( עמית זומר

לאחרונה, דחה בית המשפט השלום בעכו תביעה של יבואן להשבת טובין שנתפסו על ידי רשות המכס.

בית המשפט קבע כי היבואן נכשל בהוכחת טענותיו בשני מישורים, פרוצדוראלי ומהותי.

בפן הפרוצדוראלי, נקבע כי היבואן לא הודיע לגובה המכס בכתב בתוך 03 יום כי הוא תובע את השבת התפוס, דבר

שהופך את הסטטוס שלהם למוחרמים.

בפן המהותי, הוכח כי הטובין היו אסורים ביבוא עבור שטחי הרשות הפלסטינית, והיבואן ייבא עבור גורם אחר

ברשות הפלסטינית, מבלי ליידע את רשות המכס בנושא זה מראש.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

בחודש מאי 7332 ייבא היבואן מסין מכונות לעיבוד מתכת ומכונות חיתוך. רשות המכס הודיעה על תפיסת הטובין

והיבואן הודיע בכתב, לאחר יותר מ 03- יום ממועד התפיסה, כי הוא תובע את השבת התפוס.

היבואן טען כי רק לאחר יותר משלושה חודשים מהודעת התפיסה, הודיע גובה המכס על חילוט הטובין עפ"י סעיף

297 לפקודת המכס, ומשלא הודיע בתוך 0 חודשים, הרי שע"פ הדין יש להשיבם לבעליהם.

יתרה מכך, טען היבואן כי הטובין אינם אסורים בייבוא וגם לא הוברחו כך שגם התפיסה וגם החילוט נעשו שלא

כדין.

רשות המכס טענה כי היבואן ביקש להבריח את הטובין עבור חברה פלסטינית, במסווה של יבוא עבור עצמו, תוך

הפרת החוק וכאשר הטובין עצמם עפ"י חוק אסורים לייבוא לרשות הפלסטינית.

בנוסף נטען כי רק לאחר 02 יום ממועד התפיסה, דרש היבואן את החזרת הטובין, ובשל האיחור רואים את הטובין

כמוחרמים.

עוד טענה רשות המכס כי הטובין, בהיותם מוברחים עבור חברה ברשות הפלסטינית, חולטו מכוח סעיף 732

לפקודת המכס המאפשר חילוט טובין מוברחים או טובין שנעשה עליהם רשימון לא נכון, וכן בהתאם לצו בדבר

העברת טובין )יהודה ושומרון( )מס' 2727 ( התשמ"ח- 2911 האוסר ייבוא מחרטות וטובין לשטחי הרשות

הפלסטינית.

פסק-הדין:

בית המשפט דחה את תביעת היבואן וקבע כי על פי הראיות לא יכולה להיות מחלוקת כי היעד הסופי של הטובין

היה שטחי הרשות הפלסטינית. נפסק כי ע"פ כללי המכס קיימת חובה למלא טופס רשימון עבור ייבוא סחורה

מחו"ל כולל שם הגורם המייבא ויעד הסחורה, וכי במקרה זה יבוא הטובין ע"י היבואן נעשה על מנת לעקוף איסור

חוקי קיים בדבר ייבוא סחורה דומה לשטחי הרשות הפלסטינית.

לעניין יבוא המחרטות, קבע בית המשפט כי עולה שהטובין, שעיקרם מחרטות ומכונות כרסום, הינם אסורים

בייבוא לשטחי הרשות הפלסטינית, עפ"י הוראות הדין והצווים הרלוונטיים.

בית המשפט התייחס גם לכך שהיבואן עוסק בחומרי בניין וזוהי הפעם הראשונה שהוא מייבא טובין מסוג זה.

לעניין הצד הפרוצדוראלי בעניין מועדי התפיסה והחילוט ומתן ההודעה, קבע בית המשפט כי היבואן הוא שאיחר

משום שתבע את השבת התפוס תוך 02 יום ולא תוך 03 , ולכן- אין להלין על גובה המכס שלא הודיע בתוך 0

חודשים על החזרת הטובין, שכן הם הפכו כבר למחולטים.

לאור כל זאת, נדחתה התביעה והיבואן נדרש לשלם לרשות המכס הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 23,333 ש"ח.

]ת"א )שלום עכו( 2099-32 חוסין ועלי אבו פייסל בע"מ נ' מדינת ישראל – המכס, פסק-דין מיום 27.6.22 , השופט

זיאד סאלח[.

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 8940484 - .90