גיל נדל משרד עורכי דין

 

עובדת בדיוטי פרי הורשעה בהברחת טובין והתחמקות מתשלום מס

עוד בנושא
בית משפט השלום: נדחתה בקשת חברה לארכה להגשת תביעה לשחרור תפוס
אכיפה בררנית של רשות המיסים בהחלטתה אם להמיר כתב אישום בכופר
אושר חילוט רכב שהוחזר לישראל לאחר שבוצעו בו שיפורים לצורך תחרות
המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס
עוד בנושא
נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
המדינה תמשיך להחזיק בכלי רכב תפוסים לצרכי חקירה
בית המשפט: המדינה ביזתה את בית המשפט בגין אי השבת תפוס
המדינה רשאית להמשיך ולהחזיק בתפוס, גם בניגוד להסכמות אליהן הגיעה
בית המשפט: החרמת כלי הובלה ששימש להברחה הינה מוצדקת משיקולי הרתעה אפקטיבית
בית המשפט השלום בכפר סבא הפחית עיצום כספי שהוטל בגין ניסיון הברחה של כסף לישראל
נדחתה עתירה לבג"ץ בעניין השבת רכב תפוס
רכב אשר שימש להברחת טובין יחולט עד למתן פסק דין
ניתן לחלט גם את כלי הרכב ששימש להברחה- לא רק את הטובין המוברחים
בית המשפט: גם לעובד שגרירות צרפת אין חסינות מהחרמת טובין מוברחים
בית המשפט: המדינה תפצה בעלי רכוש שעוקל ולא הוחזר במלואו
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
אושר בעליון: לא יחולטו אופנים חשמליים כאשר לא בוצעה בהם עבירה
רק באמריקה: קנסות של עשרה מליון דולר על יבוא בלתי חוקי של פרקטים מעץ
למי רשות המכס צריכה להודיע על תפיסה?
רק בעל הטובין הרשום רשאי לתבוע את השבת התפוס
חשיבות הקפדה על לוחות זמנים בתביעות להשבת התפוס
חילוט טובין לרש"פ שלא יובאו ברשימון אוטונומיה
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
על הסנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
לתשומת לב יבואני הרכב: זכות המדינה גוברת במאבק בעלות על רכב שחולט
יוחרמו טובין אסורים ביבוא שיובאו במסווה עבור הרשות הפלסטינית
עדכון בנושא ענישת מבריחי טובין במסלול הירוק
העליון: בינתיים, יישאר רכב מיובא החשוד כגנוב בידי המשטרה
בית המשפט: קורקינטים חשמליים יחולטו, חלקי קורקינטים יושבו ליבואן
תביעה נגד המכס להשבת תפוס- על חשיבות המועדים
האיזון בין סמכויות התפיסה של המכס לזכויות היסוד של היבואן
הסדרי טיעון שיוצרים הבדל - סקירת פסיקה בעניין הברחת טובין
בעל עסק, מייבא מוצרים מחו"ל? היזהר מזיופים
חילוט והחרמת טובין- עדכוני פסיקה ומבט השוואתי
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
נרגילות מתוצרת סוריה או ירדן- על החרמת טובין על ידי המכס
על עונשם של מבריחי טובין דרך מעבר במסלול הירוק
בית המשפט מטיל עונש מאסר בפועל על יבואן שנתפס מבריח סיגריות
מוכר טובין המיועדים ליצוא, כאשר הם נתפסים - מה מעמדו?
חילוט יהלומי דמים
רגש הצדק וחילוט טובין – על השפעתם של חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
בית המשפט: הטבק לא הוברח, ויש להחזירו ליבואן
בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, רו"ח )משפטן( ג'מיל אבו מוך

בחלק זה נתאר מקרה בו הרשיע בית המשפט השלום באשדוד אישה שעבדה בחנות הדיוטי פרי בנמל אשדוד, בביצוע

עבירות הברחה, החזקה של טובין מוברחים והתחמקות מתשלום מס בגינם.

הנאשמת טענה להגנתה כי נפלה קורבן להפללה, וכי הטובין המוברחים נשתלו ברכבה על ידי אחר.

גרסתה נדחתה על ידי בית המשפט.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירות של הברחת טובין, החזקת טובין מוברחים והתחמקות מתשלום

מס.

כתב אישום זה הוגש משום שבשנת 2102 נערך חיפוש ברכבה של הנאשמת שחנה בשער היציאה מנמל אשדוד, ונמצאו

בתא המטען בשמים וסיגריות מוברחים שעליהם לא שולם מס קניה ומע"מ, בסך כולל של כ- 0,111 ש"ח.

הנאשמת עבדה בחנות בדיוטי פרי שבנמל ולדבריה ביום האירוע השאירה את רכבה פתוח למשך פרק זמן קצר, תוך

שהיא נכנסת לנמל, ובפרק זמן זה, מאן דהוא הניח את הטובין המוברחים, ללא ידיעתה ברכבה, על מנת להבריחם או

להפלילה.

הכרעת-הדין:

ראשית קבע בית המשפט כי אין מחלוקת שמדובר בטובין מוברחים שלא שולם עליהם מס, וכי הטובין נמצאו באופן

פיזי בתא המטען של הנאשמת.

לכן, השאלה שנותרה במחלוקת היא האם הנאשמת ידעה על הימצאות הטובין ברכבה, ולמעשה האם הייתה לה מחשבה

פלילית לביצוע העבירות שיוחסו לה.

בית המשפט קבע כי אין עוררין כי הימצאות הטובין ברכבה של הנאשמת, בעת שהרכב מצוי בבעלותה ובחזקתה

הבלעדית, יוצרת חזקה עובדתית כי היא ידעה על הימצאותם ברכב ועליה הנטל לספק הסבר סביר להימצאותם

ברשותה.

בית המשפט בחן את אמינות גרסתה של הנאשמת וקבע שהתנהלותה לכל אורך האירוע הייתה תמוהה ומעוררת חשד,

בנוסף לסתירות בגרסאותיה השונות.

בית המשפט קבע כי לא סביר שמאן דהוא הכין מבעוד מועד טובין מוברחים והמתין להזדמנות פז שבה הנאשמת

תשאיר את רכבה לא נעול ותצא לזמן קצר, ודווקא בפרק זמן זה אותו אדם ייקח סיכון שייתפס על ידי הנאשמת בשעת

מעשה.

לכן, בית המשפט הרשיע את הנאשמת בהחזקת טובין מוברחים לפי סעיף 200 )א() 2( לפקודת המכס, עבירה בה מספיק

להוכיח החזקת הטובין המוברחים, על מנת להעביר את נטל ההוכחה לנאשמת. בנוסף לכך, הורשעה הנאשמת

בהתחמקות מתשלום מס לפי סעיף 22 )א() 5( לחוק מס קניה, לאחר שהוכחה כוונתה ו/או מטרתה של הנאשמת להונות

את האוצר ולהתחמק מתשלום המס, מעצם העובדה שהנאשמת לא שילמה את המסים עבור הטובין, לא הצהירה

עליהם ואף הטמינה אותם בשני מקומות שונים ברכבה.

]ת"פ )שלום אשדוד( 0301-10-02 מדינת ישראל נ' בורוכוב, הכרעת דין מיום 0.0.03 , השופטת גילת שלו[

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 8940484 - .90