גיל נדל משרד עורכי דין

 

נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה

 
עוד בנושא
בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
עוד בנושא
תביעת ביטוח נגד יצרנית המקררים Sharp לא תתברר בישראל
באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת
היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו
פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות
הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
כיצד ניתן להוכיח נזק? ומהי רשומה מוסדית?
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעה נגד מוביל ימי ?
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים
הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
ההתיישנות חסמה את המשלח
כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
משפט ימי - על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי
מי ישלם עבור השהיית מכולות / מכולות ריקות שלא הוחזרו?
כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה? איך מחשבים את דמי ההשהייה?
על התחייבות השולח שלא לנטוש את המטען, ועל תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען
על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון
העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים
זכות עיכבון של סוכן אוניה
תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב
לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור
שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום ברחובות
עוד בנושא


 עו"ד גיל נדל
 
בית משפט השלום בירושלים דחה לאחרונה את תביעתו של יבואן כנגד נמל אשדוד לקבל פיצוי בגין מכולה "שנעלמה".
 
לטענת היבואן, מכולה אשר הכילה סיגריות הגיעה לנמל אשדוד ונפרקה מהאניה, אך בעת ששהתה בשטח הנמל היא נעלמה, וככל הנראה נגנבה או הוצאה במרמה מן הנמל או שתכנה נגנב. בהתאם לכך תבע היבואן מנמל אשדוד פיצוי בגין נזקיה. כפי שעולה מפסק הדין, הנמל התגונן בשתי טענות הגנה עיקריות: ראשית, שהיבואן לא הצליח להוכיח שהמכולה אכן נגנבה / נפרצה בנמל; שנית, שהיבואן לא הצליח להוכיח את הנזק.
 
טענות הגנה אלו התקבלו על ידי בית המשפט, ולהלן נתייחס לטענת ההגנה הראשונה.
 
היבואן הסתמך בתביעתו, בין היתר, על המסמכים הבאים: הודעה על הגעת טובין, שטר מטען, תעודת שער ותעודת ליווי למכולה. ביחס למסמכים אלו קבע בית המשפט כי אין בהם להוכיח שהמכולה אכן נמסרה לנמל. נציין בענין זה את התייחסותו של בית המשפט לתעודת השער, אשר קבע כי "התעודה מונפקת ללא תלות בהעברה פיזית של המכולה מהאניה לנמל, כך שאין בה כדי להעיד על כך שהמכולה אכן נפרקה מהאניה והועברה לאחריות הנתבעת". כמו כן, בנוגע לתעודת הליווי למכולה, קבע בית המשפט כי החלק של התעודה הכולל אישור קבלת המטען לא היה חתום, כך שלא היה בתעודה כדי להעיד על כך שהמכולה התקבלה.
 
בית המשפט התייחס גם לכך שהיבואן נמנע מלהביא, ללא הסבר מניח את הדעת, עדויות ומסמכים של חברת המניה, אשר תפקידה למנות את המכולות הנפרקות מן האניה ולרשום את פרטיהן, וכן לא הביא לעדות את בעל תפקיד כלשהו באניה, שיכול היה להעיד על הטיפול במטען, או מי מעובדי הנמל שהיה מעורב בפריקת האניה ובהצבת המטען במקום המיועד לכך בנמל.
 
חשוב לציין כי על גבי תעודת השער הופיע הכיתוב "נבדק בטחונית ביום  ....", ואולם היבואן נמנע מלהביא לעדות את החותם, ולא שפך אור על נסיבות הבדיקה, באופן, לפי קביעת בית המשפט, שלא ניתן היה להסיק מסקנות לטובת היבואן רק מעצם העובדה שנעשתה בדיקה.
 
כללי הראיות בבתי המשפט הינם קשיחים ותובעניים, ותובע, שעליו מוטל נטל ההוכחה, נדרש לעמוד בהם כדי להצליח בתביעתו. אין זו הפעם הראשונה שתביעה של בעל מטען נדחית בשל אי הבאת ראיות מתאימות.
 
ת.א. 011893/99, בית משפט השלום בירושלים, פסק דין מיום 26.4.2007
 

 

לראש העמוד