גיל נדל משרד עורכי דין

 

שמיני - יומן אירועים (תשע"ג)

עוד בנושא
בהר – עבודה לשם חיים (תשפ"ב)
אמור -תיקון עולם (תשפ"ב)
קדושים - להיות קדושים כאן ועכשיו (תשפ"ב)
קדושים – הגירסה ההפוכה של מעמד הר סיני (תשע"ט)
עוד בנושא
אחרי מות - המצוות בפרשה: מצוות ותכליות (התשע"ח)
ויקרא – "הר סיני, אוהל מועד ומה שביניהם" (תשע"ז)
בחוקותי - מודע נדחקה פרשיית ההקדשות לסוף ספר ויקרא? (תשע"ו)
קדושים - למה פוצלה פרשיית העריות לשני חלקים (תשע"ו)
תזריע - תיקון או הפרדה וסילוק? על שני מודלים של התמודדות עם טומאה (תשע"ו)
שמיני - להוביל או לשתף? (תשע"ו)
בחוקותי - מפת הדרכים להסדר הקבע (תשע"ה)
תזריע – מצורע: קיסמו של לוג השמן של המצורע (תשע"ה)
בהר סיני - מבט מחודש (תשע"ד)
קדושים - דברים שהוצאו מהקשרם–על גלגולן של עשרת הדיברות בפרשת קדושים (תשע"ד)
בהר בחוקותי - מפת הדרכים להסדר הקבע (תשע"ג)
אמור - מספיחי הרפורמה (תשע"ג)
אחרי מות קדושים - לא לוקחים סיכון (תשע"ג)
תזריע מצורע - פותחים דף חדש - (תשע"ג)
צו - מילואי הכוהנים: מדוע היה צריך לשנות את התוכנית המקורית? (תשע"ג)
ויקרא - תורת הקרבנות: סגירת מעגל כאובה (תשע"ג)
בחוקותי - ההפתעה הגדולה ( תשע"ב)
בהר סיני - מבט מחודש (תשע"ב)
אמור - "מיום הביאכם את עומר התנופה" או "מהחל חרמש בקמה"? על גלגוליה של ספירת העומר (תשע"ב)
אחרי מות - קדושים-על גלגולו של יום הכיפורים בעקבות חטא נדב ואביהוא (תשע"ב)
תזריע מצורע - השלמה ממקום של אי ודאות (תשע"ב)
צו - זאת תורה העולה: שילוב הרמוני או דיסוננס צורמני (תשע"ב)
ויקרא - "באוהל מועד או בהר סיני" (תשע"ב)
בחוקותי - "והקימותי את בריתי אתכם" - מה התחדש בברית החדשה?(תשע"א)
בהר סיני -"וכשנתרצה הקב"ה למשה בלוחות שניות ציוהו בברית חדשה"(תשע"א)
אמור - "ממחרת השבת" – שבת בראשית או יו"ט ראשון של פסח? (תשע"א)
קדושים - עשרת הדיברות של פרשת קדושים -(תשע"א)
מצורע - מי יפצח את הקוד של 'תורת המצורע ביום טהרתו'? (תשע"א)
תזריע - מדוע כתיבת פרשיית הצרעת נעשית בדילוגים? (תשע"א)
שמיני - מסייעיו של אהרון הכהן (תשע"א)
צו - "טקס חניכת הכהנים – אירוע שכשל ותכלית שלא התממשה (כמעט) " (תשע"א)
ויקרא -"הקרבנות - עידן של אי וודאות ואי בהירות" (תשע"א)
בהר סיני - המצוות בפרשה: קידוש היובל (תש"ע)
אמור - המצוות בפרשה: איסור חדש (תש"ע)
אחרי מות - קדושים - המצוות בפרשה: שליחת יד בממון הזולת (תש"ע)
תזריע-מצורע - המצוות בפרשה: חזרה מדורגת לחיים הנורמליים (תש"ע)
שמיני - המצוות בפרשה: "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תיטמאו בהם" (תש"ע)
צו - המצוות בפרשה: "שכבוד הוא לקרבן שיאכלוהו משרתי ה' בעצמם ולא שיתנוהו לפחותים לאוכלו" (תש"ע)
ויקרא - המצות בפרשה: מנחת החוטא (תש"ע)
בהר בחוקותי - המצוות בפרשה: "והארץ לא תימכר לצמיתות" – איסור או תיאור מצב? (התשס"ט)
אמור - המצוות בפרשה: ציוויים ותכנים (התשס"ט)
אחרי מות - המצוות בפרשה: מצוות, מעשים ותכליות (התשס"ט)
תזריע מצורע - המצוות בפרשה: טהרה וכפרה (התשס"ט)
שמיני - המצוות בפרשה: הימנעות ממאכלות אסורות - לפעול בשקידה ולא להתרשל (התשס"ט)
צו - המצוות בפרשה: "אש התמיד – אף על פי שהאש ירדה מן השמים, מצוה להביא אש מן ההדיוט" (התשס"ט)
ויקרא - המצוות בפרשה: הקרבן והמלח (התשס"ט)
בחוקותי - המצוות בפרשה: ירדה תורה לסוף מחשבת האדם (התשס"ח)
בהר - המצוות בפרשה: האם קיימים ציוויים כפולים בענין מלאכה בשביעית? (התשס"ח)
אמור - המצוות בפרשה: קידוש ה' וחילול ה' (התשס"ח)
קדושים - המצוות פרשה: מדוע הציווי "קדושים תהיו" לא נכלל בתרי"ג מצות? (התשס"ח)
שביעי של פסח - המצוות בפרשה: ספירת העומר בימינו ומנין המצוות (התשס"ח)
פסח - המצוות בפרשה: המוקד של ליל הסדר (התשס"ח)
מצורע - המצוות בפרשה: "מצורע ושאר טמאים: אתם לא חייבים להיטהר, אבל הודיעו על מצבכם" (התשס"ח)
תזריע - המצוות בפרשה: לידת בן ולידת בת – טומאה וטהרה שונות, קרבן זהה (התשס"ח)
שמיני - המצוות בפרשה: מצות עשה נטולת מעשה – יש חיה כזאת! (התשס"ח)
זכור - המצוות בפרשה: כמה מצוות כרוכות בעמלק? (התשס"ח)
עוד בנושא

קטעי יומן

 

מיומנם של נדב ואביהוא:

 

ו' בסיון (משוער):איזו החמצה נוראית. איך כולנו פספסנו את ההזמנות. כבר במצרים הודיע ה' למשה "בצאתכם ממצרים תעבדון את הא-להים על ההר הזה", אך ברגע האמת הם – בני ישראל - מפחדים, ולא עולים אל ההר. במקום זה הם מבקשים ממשה שיתווך בינם לבין ה'. לאן זה הולך? האם איבדנו את הכל?

 

זמן מה לאחר מכן: תוכנית נהדרת! עוברים לפעול באמצעות נציגים. משה – המוביל הראשי. אבא ואנחנו ושבעים מזקני ישראל נעלה אל ההר. ה' יתגלה אלינו. אנחנו נחבר את העם אל ה'.

 

ט' אב (משוער): העם הזה הולך ומתדרדר. לא מזמן ראינו כולנו את מצרים טובעים ואמרנו שירה על הים, קיבלנו מים מהסלע, ניצחנו את עמלק, אנחנו אוכלים מן יום ביומו, כרתנו ברית עם ה', ועכשיו – עגל זהב. טוב שהשבט שלנו לא נסחף לתוך הענין הזה. מה יעשה ה'? מה יבקש משה?

 

זמן מה לאחר מכן: תוכנית חדשה. בונים משכן לה'. ארון, מזבח, שולחן, מנורה, עולת תמיד. זה המשך של הכיוון הקודם? משהו חדש? מי יעבוד שם? זה נראה  מקום די קטן. מי יהיו נציגי העם?

 

סוף אדר – תחילת ניסן: אנחנו נבחרנו לשרת את ה'! אנחנו נציגי העם! משה הודיע לנו שאנחנו נכנסים לתקופה של שבעה ימים, שבהם נלבש בגדים מיוחדים ונתחיל בהבאת קרבנות במשכן. ההודעה ניתנה במעמד כל העם ועכשיו כולם יודעים שאנחנו – הכהנים – נשמש כנציגי כל העם. זה ממש מזכיר את מעמד הר סיני: כשם שאסור היה להתקרב אל ההר שלשה ימים ולאחר מכן הגיעה ההתגלות הגדולה, כך לנו אסור לצאת מהמשכן שבעה ימים ולאחר מכן העבודה האמיתית תתחיל.

 

היום השמיני (מוקדם בבוקר?): נגמרו שבעת הימים. כנראה שנכנסים עכשיו לעבודה הרגילה. מה התוכנית?

 

היום השמיני, כמה דקות לאחר מכן:משה קורא לאבא, לנו ולזקנים, לתת לנו הוראות. מענין שהוא שוב קורא לאותם אנשים כמו שהיה בהר סיני.

 

היום השמיני, כעבור שעה: הרגע מסר לנו משה שה' יתגלה אלינו היום. אנו נקריב את הקרבנות המיוחדים שלנו – של אבא, ואת הקרבנות של העם, לפני כל העם. הפעם לא תהיה החמצה. הפעם לא יהיה כשלון ברגע האמת. אנחנו השפיץ הרוחני של עם ישראל. זה תלוי רק בנו. אנחנו לא נפחד מהמפגש עם ה'.

 

היום השמיני, כעבור כמה שעות: עזרנו לאבא להקריב את הקרבנות. ממתינים.

 

היום השמיני, מספר דקות לאחר מכן: ממתינים. לא קורה שום דבר.

 

היום השמיני, מספר דקות לאחר מכן: ממתינים. לא קורה שום דבר. לחשושים בקהל.

 

היום השמיני, מספר דקות לאחר מכן: ממתינים. לא קורה שום דבר. העם מתחיל לזוז בחוסר נוחות ולהשמיע קריאות. אבא מביט למשה ושואל "מה קורה". משה לא משיב דבר.

 

היום השמיני, מספר דקות לאחר מכן: ממתינים. לא קורה שום דבר. כולנו במבוכה גדולה. משהו כאן לא עובד בסדר. הזכרנו למשה ולאבא שה' מצפה מאיתנו כנציגי העם לפעולה, שפעם אחת כבר היה כשלון כי העם היסס לבצע צעד אחד נוסף קדימה, ושה' מנסה אותנו שוב. הפעם צריכה להיות חוויה מתקנת, וזה תלוי רק בנו! משה ואבא מזהירים אותנו: אנחנו לא מנותקים מהעם. העובדה שאנחנו עומדים בחזית הרוחנית של העם אינה אומרת שההתגלות היא עבורנו.  ה' אמנם מתקדש בנו, אך הוא מתכבד בפני כל העם (על פי הרב יונתן גרוסמן).

 

היום השמיני, מספר דקות לאחר מכן: ממתינים. לא קורה שום דבר. המבוכה הולכת וגדלה. כולם מבינים שמשהו כאן לא עובד בסדר. משה ואבא מחליטים להיכנס לאוהל מועד להתייעצות ולתפילה. (על פי אבן עזרא)

 

היום השמיני, מספר דקות לאחר מכן: משה ואבא מנהלים את המשבר הזה בצורה לא נכונה. אנחנו נחמיץ את ההזדמנות. אנחנו לא תלויים בעם, אנחנו מובילים את העם. התפקיד מוטל עלינו. לזה ה' מצפה. נעלה אש במזבח הקטורת.

 

כאן היומן הסתיים. חשבנו להביא קטע רלבנטי מהיומן של משה.

 

היום השמיני: יצאנו, אני ואהרון אחי, מאוהל מועד. התפללנו אל ה'. הבנו שהעם לא איתנו, שהעם חושב שהוא מחוץ למשחק. החלטנו, אהרון ואני לברך את העם, לחבר אותו לחוויה הכללית. זה עבד. כבוד ה' נראה אל העם.  יורדת אש מהשמים! היא אוכלת את הקרבנות שעל המזבח ! העם מאושר. גם אנחנו.

 

היום השמיני: משהו מוזר קרה – האש נכנסה קודם לאוהל מועד. מה היא שרפה שם? (על פי הרשב"ם)