גיל נדל משרד עורכי דין

 

אמור -תיקון עולם (תשפ"ב)

עוד בנושא
בהר – עבודה לשם חיים (תשפ"ב)
קדושים - להיות קדושים כאן ועכשיו (תשפ"ב)
קדושים – הגירסה ההפוכה של מעמד הר סיני (תשע"ט)
שמיני – מילואי הכהנים והיום השמיני (תשע"ט)
עוד בנושא
ויקרא – "הר סיני, אוהל מועד ומה שביניהם" (תשע"ז)
בחוקותי - מודע נדחקה פרשיית ההקדשות לסוף ספר ויקרא? (תשע"ו)
קדושים - למה פוצלה פרשיית העריות לשני חלקים (תשע"ו)
תזריע - תיקון או הפרדה וסילוק? על שני מודלים של התמודדות עם טומאה (תשע"ו)
שמיני - להוביל או לשתף? (תשע"ו)
בחוקותי - מפת הדרכים להסדר הקבע (תשע"ה)
תזריע – מצורע: קיסמו של לוג השמן של המצורע (תשע"ה)
בהר סיני - מבט מחודש (תשע"ד)
קדושים - דברים שהוצאו מהקשרם–על גלגולן של עשרת הדיברות בפרשת קדושים (תשע"ד)
בהר בחוקותי - מפת הדרכים להסדר הקבע (תשע"ג)
אמור - מספיחי הרפורמה (תשע"ג)
אחרי מות קדושים - לא לוקחים סיכון (תשע"ג)
תזריע מצורע - פותחים דף חדש - (תשע"ג)
שמיני - יומן אירועים (תשע"ג)
צו - מילואי הכוהנים: מדוע היה צריך לשנות את התוכנית המקורית? (תשע"ג)
ויקרא - תורת הקרבנות: סגירת מעגל כאובה (תשע"ג)
בחוקותי - ההפתעה הגדולה ( תשע"ב)
בהר סיני - מבט מחודש (תשע"ב)
אמור - "מיום הביאכם את עומר התנופה" או "מהחל חרמש בקמה"? על גלגוליה של ספירת העומר (תשע"ב)
אחרי מות - קדושים-על גלגולו של יום הכיפורים בעקבות חטא נדב ואביהוא (תשע"ב)
תזריע מצורע - השלמה ממקום של אי ודאות (תשע"ב)
צו - זאת תורה העולה: שילוב הרמוני או דיסוננס צורמני (תשע"ב)
ויקרא - "באוהל מועד או בהר סיני" (תשע"ב)
בחוקותי - "והקימותי את בריתי אתכם" - מה התחדש בברית החדשה?(תשע"א)
בהר סיני -"וכשנתרצה הקב"ה למשה בלוחות שניות ציוהו בברית חדשה"(תשע"א)
אמור - "ממחרת השבת" – שבת בראשית או יו"ט ראשון של פסח? (תשע"א)
קדושים - עשרת הדיברות של פרשת קדושים -(תשע"א)
מצורע - מי יפצח את הקוד של 'תורת המצורע ביום טהרתו'? (תשע"א)
תזריע - מדוע כתיבת פרשיית הצרעת נעשית בדילוגים? (תשע"א)
שמיני - מסייעיו של אהרון הכהן (תשע"א)
צו - "טקס חניכת הכהנים – אירוע שכשל ותכלית שלא התממשה (כמעט) " (תשע"א)
ויקרא -"הקרבנות - עידן של אי וודאות ואי בהירות" (תשע"א)
בהר סיני - המצוות בפרשה: קידוש היובל (תש"ע)
אמור - המצוות בפרשה: איסור חדש (תש"ע)
אחרי מות - קדושים - המצוות בפרשה: שליחת יד בממון הזולת (תש"ע)
תזריע-מצורע - המצוות בפרשה: חזרה מדורגת לחיים הנורמליים (תש"ע)
שמיני - המצוות בפרשה: "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תיטמאו בהם" (תש"ע)
צו - המצוות בפרשה: "שכבוד הוא לקרבן שיאכלוהו משרתי ה' בעצמם ולא שיתנוהו לפחותים לאוכלו" (תש"ע)
ויקרא - המצות בפרשה: מנחת החוטא (תש"ע)
בהר בחוקותי - המצוות בפרשה: "והארץ לא תימכר לצמיתות" – איסור או תיאור מצב? (התשס"ט)
אמור - המצוות בפרשה: ציוויים ותכנים (התשס"ט)
אחרי מות - המצוות בפרשה: מצוות, מעשים ותכליות (התשס"ט)
תזריע מצורע - המצוות בפרשה: טהרה וכפרה (התשס"ט)
שמיני - המצוות בפרשה: הימנעות ממאכלות אסורות - לפעול בשקידה ולא להתרשל (התשס"ט)
צו - המצוות בפרשה: "אש התמיד – אף על פי שהאש ירדה מן השמים, מצוה להביא אש מן ההדיוט" (התשס"ט)
ויקרא - המצוות בפרשה: הקרבן והמלח (התשס"ט)
בחוקותי - המצוות בפרשה: ירדה תורה לסוף מחשבת האדם (התשס"ח)
בהר - המצוות בפרשה: האם קיימים ציוויים כפולים בענין מלאכה בשביעית? (התשס"ח)
אמור - המצוות בפרשה: קידוש ה' וחילול ה' (התשס"ח)
קדושים - המצוות פרשה: מדוע הציווי "קדושים תהיו" לא נכלל בתרי"ג מצות? (התשס"ח)
שביעי של פסח - המצוות בפרשה: ספירת העומר בימינו ומנין המצוות (התשס"ח)
פסח - המצוות בפרשה: המוקד של ליל הסדר (התשס"ח)
מצורע - המצוות בפרשה: "מצורע ושאר טמאים: אתם לא חייבים להיטהר, אבל הודיעו על מצבכם" (התשס"ח)
תזריע - המצוות בפרשה: לידת בן ולידת בת – טומאה וטהרה שונות, קרבן זהה (התשס"ח)
שמיני - המצוות בפרשה: מצות עשה נטולת מעשה – יש חיה כזאת! (התשס"ח)
זכור - המצוות בפרשה: כמה מצוות כרוכות בעמלק? (התשס"ח)
עוד בנושא

 

פרשת השבוע שלנו - פרשת אמור - נקראת בתקופה שבין פסח לבין שבועות, והיא מספרת גם על שני חגים אלו. ובין יתר העניינים, מספרת הפרשה על שני קרבנות מנחה שהיו מקריבים במקדש: בפסח היו מקריבים את מנחת העומר, שהובאה מקציר השעורים הראשון, ובשבועות היו מקריבים את מנחת שתי הלחם – מתבואת החיטה.

רק לאחר הקרבת מנחת העומר בפסח מותר היה לאכול מהתבואה החדשה. יחד עם זאת במקדש מותר היה להקריב מנחות מהתבואה החדשה רק לאחר הקרבת מנחת שתי הלחם של שבועות.

והשאלה מתבקשת: מדוע היה צורך בשני קרבנות של מנחות, גם בפסח וגם בשבועות? מדוע לא ניתן יהיה להקריב מנחה אחת בלבד, בפסח או בשבועות?

כפי שסיפרנו למעלה, מנחת העומר היתה מגיעה משעורה, אשר נחשבת למאכל בהמה, בעוד שמנחת שתי הלחם הוקרבה מחיטה, אשר נחשבת למאכל אדם, ונראה שפתרון השאלה נמצא בדיוק בהבחנה הזאת.

קרבן העומר העשוי משעורה הוא שכבת הבסיס שלנו, שכבת הקיום הראשונית שלנו, שלנו - כמו כל בריות העולם, שלנו - כמו של החיות והבהמות, שהשעורה משמשת מאכל שלהם. אבל זוהי רק נקודת הפתיחה של האדם. לאדם -יש תכלית נוספת, של פיתוח העולם, של תיקון העולם, של התרוממות למעלות גבוהות יותר, הרבה מעבר ליתר הבריאה. ואת המשמעות הזאת מספק קרבן שתי הלחם העשוי מחיטה - מאכל אדם.

ושתי המנחות הללו מתאימות כל כך יפה למועד שבו הן מובאות. קרבן העומר מובא בפסח, מועד יציאתנו ממצרים, מועד הגאולה הפיזית של עם ישראל. ומי היה עם ישראל ביציאת מצרים? עם שנמצא בתחילת דרכו, ללא כיוון ברור ותכנים מעוצבים. עם, שבאותו שלב, נמצאת ברמת הקיומית, במאכל השעורה. משם, ממצרים, דרך המדבר, מתקדם עם ישראל אל יעודו - אל תיקון העולם, אל בנית חברת מופת צודקת, אל הבאת האור לאנושות כולה, ואת זה מקבל ישראל על עצמו בחג השבועות עם קבלת התורה. במועד זה מובא קרבן שתי הלחם - קרבן החיטה, מאכל האדם הנעלה, שמתבקש להעלות את העולם מעלה מעלה. משכבת הבסיס – לתיקון העולם.