גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות הכהילים המפוגלים

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

1.    תקנות אלה תיקראנה תקנות הכהילים המפוגלים.

2.    כהילים מפוגלים הנמכרים בסיטונות או בקמעונות לא יכילו בנפחם פחות משמונים וחמישה אחוז אלכוהול מוחלט.

3.    אלה הם החמרים והמתכונות, שלפיהן ישתמשו בהם, לעשות ספירטים ממותלים בתוספת מינרלים: -

ספירטים (אלכוהול) כדי חריפות

שיאשרנה המנהל              .............................. 100 חלקים במשקל

נפטה של עצים                ........................          5 חלקים במשקל

נפטה מינרלית                  ...........................      ½    חלק במשקל

פירדין גלמי                     ................................ ½    חלק במשקל

מתיר סגול                       ....................         1/2000 חלק במשקל

4.    (א)  אלה הם החמרים והמתכונות שבהם ישתמשו לעשות כהילים מפוגלים תעשייתיים:

                 1.     כוהל                .......................        100 חלקים במשקל

דיאטיל - אתר      ........................      1.2 חלקים במשקל

צבע מזון (אנטו)      ..................      0.01 חלקים במשקל

 

                 2.     כוהל                .......................        100 חלקים במשקל

תערובת של חמרי פיגול כמפורט

להלן - 2 חלקים במשקל (הרכב

התערובת בליטר מים):

                         א.     300 גרם טבק

                         ב.     0.25 אחוז כחול מתילן

                         ג.     גרם אחד סודיום בנזואט

                 3.     כוהל                ..........................     100 חלקים במשקל

                         דיאתיל פתלט        ........................    2.5 חלקים במשקל

                 4.     כוהל                ........................       100 חלקים במשקל

ברוצין סולפט או

ברוצין או ביטרקס     ...............       0.01 חלקים במשקל

בוטיל אלכוהול טרציארי טכני           0.12 חלקים במשקל

                 5.     כוהל           100 חלקים במשקל

כוהל עץ גלמי או כוהל מתילי     ....        5 חלקים במשקל

                 6.     כוהל           100 חלקים במשקל

בנזול           4 חלקים במשקל

                 7.     כוהל           100 חלקים במשקל

                         חומר פיגול כפי שיקבע המנהל.

בנוסף לכל חמרי הפיגול האמורים רשאי המנהל להוסיף 0.002 חלקים במשקל של מתיל סגול לצורך הבחנה פיזית של כוהל מפוגל.

       (ב)  ייעוד השימוש בתעשיות השונות ייקבע על ידי משרד הבריאות ומשרד התעשיה, המסחר והתיירות.

5.    הנפטה של עצים, הנפטה המינרלית, המתיל הסגול והפירידין הגלמי יאשרם הכימאי הממשלתי לפני שיותר להשתמש בהם לצרכי מיתול.

6.    (1)  שמן עצים, האלכוהול, המתילי הגס או ספירט עצים שיוגשו לאישור יהיו מורכבים מחמרים המתקבלים מפעולת הזיקוק המפורר שיעשה בעץ ולא יכילו שום חומר או תערובת המתקבלים ממקור אחר.

     (2)  שמן עצים צריך להיות בלתי- נקי במידה מספקת עד כדי כך שיכניס בספירטים הממותלים, שיוכנו על ידי תערובת חלק אחד בעשרים חלקים של ספירטים בעלי עוצם מאושר, מידת- גיעול כזאת שלפי דעת הכימאי הממשלתי לא יוכלו הספירטים הללו לשמש כמשקה או להיערב בספירטים של שתיה מאיזה מין שהוא בלא שייעשו פסולים לצרכי משקה.

         (3)  שמן עצים יכיל:

(א)   לא פחות משבעים ושנים אחוזים למאה אלכוהול מתילי בנפח;

(ב)   לא יותר משנים עשר גרמים על כל מאה סנטימטרים מעוקבים של אציטון, אלדהיד וקטונים עיליים, שיקבעו בתור אציטון ע"י יצירת יודופורם עפ"י שיטת מסנג'ר;

(ג)    לא יותר מ- 3 גרמים על כל מאה סנטימטרים מעוקבים של "אסטרים" שיקבעו בתור אציטט מתילי ע"י הידרוליסה (הפרדת מים).

        (4)  שמן- עצים יתאים לבחינות דלקמן: -

(א)   לא יותר משלושים סמ"ק של שמן עצים יידרש לשם ניטרול צבעה של תמיסה המכילה 0.5 גרמים של ברומין;

(ב)   שמן העצים שיהיה ניוטרלי או בסיסי (אלקליני) רק במקצת ללקמוס, ידרוש לפחות חמישה סמ"ק של חומצה עשירית- נורמל כדי לבטל (לעשות ניוטרלי) עשרים וחמישה סמ"ק של הספירטים כשמשתמשים במתיל כתום בתור אינדיקטור.

7.    שמן מינרלים הוא אותו שמן הקרוי שמן פרפין או קרוסין והוא צריך להיות בעל כובד ספציפי של לא פחות מ- 0.800.

8.    פרידין גס צריך להתאים לפירוטים דלקמן: -

(א)   הוא צריך להיות מורכב מחומר- היסוד המופק מעטרן הפחם, וצבעו לא יהיה יותר כהה מצבעה של תמיסה של שני סמ"ק יוד עשירית- נורמל בליטר אחד מים;

(ב)   הוא צריך להיות בר תערובת מיד ולחלוטין עם ספירטים ובהערבו במים בכמות פי- שנים יותר מנפחו צריכה להתקבל תמיסה בהירה או מגוונת קמעא;

(ג)    עשרה סמ"ק של תמיסה בת אחוז אחד במים צריכים לתת משקע גבישי ברור אם יחלחלו אותה יפה אחרי שיוסיפו חמשה סמ"ק של תמיסה מימית של כלוריד קדמיום המכיל חמישה גרמים של המלח האלמיטי בתוך מאה סמ"ק, וכן צריך להתהוות שפע של גבישים נפרדים במשך עשרה רגעים;

(ד)   כשעשרה סמ"ק של תמיסת אחוז אחד במים מתערבים בחמשה סמ"ק של המפעיל של נסלר צריך להתהוות משקע לבן;

(ה)   אם ימסו סמ"ק של פירידין גם בעשרה סמ"ק של מים מזוקקים ידרשו לא פחות מתשעה סמ"ק של חומצת גפרית נורמלית לשם ביטול (ניוטרליזציה) של הפירידין הגס אם ישתמשו בניר קונגו אדום בתור אינדיקטור;

(ו)    מאה סנטימטרים מעוקבים של פירידין גס שחיממום באופן איטי לפי התנאים שנקבעו בשביל בנזול לדלק של מניע (מוטור) על ידי British Engineering Standards Association  ,15D.2 B.S. Specification,יתנו חומר מזוקק של 50 ס"מ מעוקבים לפחות בטמפרטורה של 140 מעלות צלזיוס ו- 90 ס"מ מעוקבים בטמפרטורה של 160 מעלות צלזיוס.

9.    דוגמאות של מפלגים (דנטורנטים) שתוגשנה לאישור, צריך שיתקיימו בהן התנאים דלקמן: -

(א)   הן צריכות להיות נטולות וחתומות ע"י הפקיד;

(ב)   משקלן צריך להיות לא פחות ממאתיים גרם, פרט למתיל ויוליט שדי בדוגמא של גרם אחד;

(ג)    צריך לרשום על הפתקא הדבוקה לבקבוקי הדוגמאות את סימני הצרור שהדוגמאות הובאו בו מחו"ל, ומספר הצרור, באיזה יום הובאה הסחורה מחו"ל, שם המביא, ארץ המקור, מהות הסחורה, חתימת בעל הסחורה או בא כוחו, חתימת הפקיד שנטל את הדוגמאות ויום נטילת הדוגמאות.

10.   על בעל רשיון להחזיק חדר- סחורה סגור על מסגר כדי לשמור בו שמן עצים או כל חומר אחר או צירוף של חמרים שיאושרו לצורך פעולת  המיתול.

11.(1)  החדר שיאושר לצורך פעולת המיתול ישמש רק למטרות הבאות ולא לשום מטרה אחרת זולתן: -

(א)   למיתול ספירטים; וכן

(ב)   לשמירת ספירטים היעודים למיתול.

(2)  פעולת המיתול תיעשה בתוך גיגית בעלת קיבול מספיק שתוכל להכיל את הכמות המינימלית של ספירטים שמותר למתל אותם באיזו עת מסויימת ביחד עם החמרים הקבועים, כשהם מעורבים יפה.

(3)  מיד לאחר שבעל הרשיון יעשה את הספירטים הממותלים יוריקם מגיגית העירוב לתוך חביות ויעבירם למחסן מיוחד שאפשר יהיה לנעלו יפה במנעולי מחלקת הבלו ובמנעולי בעל הרשיון. מחסן זה יהיה חלק מהחצרים שיש עליהם רשיון למיתול ספירטים.

(4)  אין לאצור ספירטים ממותלים בשום מקום בחצרי בעל הרשיון, אלא במחסן שיאושר לשמירת הספירטים האלה.

(5)  על כל בעל רשיון להחזיק מאזנים ומשקלות מספיקים ונכונים כפי שיידרש על ידי הפקיד לשם שקילתם וחישובם של הספירטים הממותלים או של החמרים המשמשים לעשיית הספירטים הממותלים בחצרים, ושל כל החביות המכילות את הספירטים הממותלים האלה.

(6)  אם רוצה בעל הרשיון להשתמש במאזני- מנוף (קבן), עליו להכין מערכת משקלות מקובלים (סטנדרד) בקילוגרמים כדי לבחון את דיוק המאזנים, והמאזנים צריכים להיות מדוייקים למדי עד כדי שקילת מחצית הקילוגרם. המאזנים שעל בעל הרשיון להחזיק אצלו צריכים להיות מוכשרים לשקילתה של החבית היותר גדולה של ספירטים ממותלים שמילאוה במקום.

(7)  על בעל הרשיון להחזיק ולשמור את המאזנים והמשקלות במקום מתאים ונוח בחצרים כפי שיאושר על ידי הפקיד ובאופן שאפשר יהיה להמציאם בכל עת שהיא לשימושו של הפקיד.

(8)  על בעל הרשיון להרשות לכל פקיד להשתמש במאזנים ובמשקלות לצורך האמור לעיל, וכל אימת שיידרש לכך ע"י הפקיד חייבים הוא ומשרתיו ופועליו לשקול או לעזור בשקילתם ובחישובם של כל הספירטים הממותלים או של החמרים המשמשים לעשיית הספירטים הממותלים, כפי שידרוש הפקיד.

12.   (בוטלה).

13.     (1)  המבקש רשות לקבל ספירטים ממותלים לצרכי תעשיה עליו לפרט את המטרה המיוחדת שלשמה ישמש הספירט, את הכמות שהוא עומד להשתמש בה מדי שנה בשנה, ושאר פרטים שהמנהל ידרוש לפרטם.

         (2)  הספירטים הממותלים לצרכי- תעשיה ישמשו למטרה המורשית ולא לשום מטרה אחרת זולתה.

           (3)  אסור להספיק ספירטים ממותלים לצרכי- תעשיה לעושי משקאות משכרים, לסוחרים או למוכרים זעירים של משקאות משכרים.

14.   המנהל רשאי לדרוש מבעל רשיון לפי סעיף 2 לפקודה ומבעל היתר לפי סעיף 8 לפקודה, ערובות להנחת דעתו, בסכום ובדרך שיקבע.

15.   (1)  מס בלו שיש לשלמו בקשר עם הספירטים הממותלים יוטל על הכמות הממשית של הספירטים הממותלים ולא יוטל על החמרים המשמשים למיתול.

        (2)  המס ישולם סמוך להתחלת המיתול.

16.   (1)  החשבון שינהל בעל הרשיון יהיה ערוך בטופס "א" שבתוספת הרצופה כאן. על בעל הרשיון לרשום בחשבון המתאים בכל יום ובכל עת שיידרש לכך ע"י פקיד את כמות הספירטים הממותלים שעשה ואת הכמויות המיוחדות שהוציא מן החצרים, וספר החשבונות צריך להיות תמיד פתוח לבקורתו של כל פקיד שהוא.

         (2)  הרשיון לעשות ספירטים ממותלים יהיה ערוך בטופס "ב" שבתוספת הרצופה כאן.

         (3)  הרישום שעל בעל רשיון לרשום יהיה ערוך בטופס "ג" שבתוספת הרצופה כאן.

       (4)  בקשות רשות לקבלת ספירטים ממותלים לצרכי- תעשיה תהיינה ערוכות בטופס "ד" שבתוספת הרצופה כאן.

         (5)  הדרישה לספירטים ממותלים לצרכי תעשיה תהיה בטופס "ה" שבתוספת הרצופה כאן.

         (6)  ההרשאה שצריך לצרפה לספירטים הממותלים לצרכי תעשיה היוצאים מחצריו של בעל רשיון תהיה בטופס "ו" שבתוספת הרצופה כאן.

 

 

התוספת

(תקנה 16)

טופס א'

(חלק ראשון)

טופס חשבון המלאי של ספירטים ממותלים לצרכי תעשיה שעל בעל הרשיון לנהל

_______________________________________________

הכמות העשויה של ספירטים                            ספירטים ממותלים לצרכי תעשיה

ממותלים לצרכי תעשיה                                 שהוצאו ממחסן הסחורה

_____________________________________________________________

                                             כמות

                                             הספירטים                                                        שמות  האנשים

   תאריך    ספירטים            הממותלים                                   תאריך          שלהם  נשלחה                 מאיזה................................................                                             הערות

  העירוב           ממותלים                               לצרכי תעשי                              ה מסירה                     או נמסרה...............             מקום.......      ק"ג             הרשות

                                             שעובדו                                  הסחורה                                                          ..........................................

                                                                     

 

 

טופס א'

(חלק שני)

טופס של חשבון המלאי של הספירטים הממותלים המהולים במחצב הנמצאים במחסן שעל בעל הרשיון לנהל

מר.................                                  ........................................... בעל רשיון.................

 

_______________________________________________

הכמות העשויה של ספירטים                        .....................................  ספירטים ממותלים מהולים

ממותלים המהולים במחצב                           ......................................  במחצב שנשלחו מהמחסן

_____________________________________________________________

                             ספירטים

                             ממותלים   תאריך          שם האיש                                     הערות

 ספירטים     תאריך     מהולים     המשלוח או  שאליו נשלחה  מאיזה מקום  ק"ג

 ממותלים  התערובת   במחצב     המסירה       או נמסרה

                             שנתקבלו                       הסחורה                                                               

____________

 

טופס ב'

רשיון לעשית ספירטים ממותלים

ניתן עפ"י פקודת הספירטים הממותלים

ירושלים,.................

אני.................................................... מנהל המכס והבלו בתוקף הסמכויות המסורות לי

בפקודת הספירטים הממותלים, נותן בזה רשיון למר.........................מ..........................

לעשות ספירטים ממותלים מהספירטים שזוקקו בישראל בחצריו הנמצאים ב....................

במשך השנה הגומרת ביום 31 בדצמבר,......................................19.        

................. .............. ..............

                                                                                           מנהל המכס והבלו

____________

טופס ג'

רשימת בעל הרשיון

             אני (אנו)........................................ הגר (הגרים) ב.....................................................

רושם (רושמים) בזה את החצרים, החדרים, המקומות והכלים דלקמן היעודים לשמש על ידי (על ידינו) ב...........................................................................................לשם עשייתם ושמירתם של

ספירטים ממותלים ושל החמרים המשמשים לצרכי מיתול.

(חתימה)............................... ..............

(תאריך)..........................................................            

(חתימה)............................... ..............

מעל"ד של טופס ג'

             נחתם בפני היום הזה.............................................לחודש...............................19.  

המקום............................... ..............            

התאריך............................... ..............            

חתימת הפקיד...............................

בקרתי ובדקתי את החצרים היום הזה.................לחודש.................19.  

ומצאתים (א).

(א)        כמתואר, אם הדבר כן הוא.

חתימת הפקיד...............................

____________

 

טופס ד'

בקשת רשות לקבלת ספירטים לצרכי תעשיה

_______________________________________________

1.          טיב התעשיה הדורשת ספירטים ממותלים לצרכי תעשיה.

2.          מדוע אין הספירטים הממותלים המהולים במחצב (בחומר

              מינרלי) מתאימים לתעשיה.

3.          המטרה שלשמה משמשים בפעולות התעשיה הספירטים

              הממותלים לצרכי תעשיה.

4.          טיבם של כל החמרים הגלמיים המשמשים בתעשיה שבקשר

              עמהם מוגשת הבקשה.

5.          (א)    מכסת האלכוהול המצויה בתוצרת המוגמרת (אם יש

                    בה אלכוהול).

              (ב)    משקל האלכוהול המצוי בכל קילו מהתוצרת העשויה.

              (ג)     הכמות החדשית הממוצעת של תצרוכת האלכוהול.

6.          שמו וכתובתו של בעל הרשיון שממנו מתקבלות ההספקות.

7.          חתימת בא- כוח אחראי מהפירמה המגישה את הבקשה.

              תאריך.................                                                

           אני,..............................מנהל המכס והבלו מרשה בזה את מר/ה"ה...............................

...............................שבית עסקיהם נמצא ב................................לקבל שם................................

              קילו של ספירטים ממותלים לצרכי תעשיה למען ישמשו לתעשית...................................

במשך שנת ................ ................ .................19.

              את הכמות דלעיל של ספירטים ממותלים לצרכי תעשיה אפשר לקבל רק מאת מר/ה"ה.................................................................................................................................

              (תאריך).................

................................. ................

                                                                                                    מנהל המכס והבלו

_________________

טופס ה'

דרישה לספירטים ממותלים לצרכי תעשיה

           אני,..............................מ..........................................המורשה מטעם מנהל אגף המכס

והבלו לקבל בחצרי הנמצא ב..........................................ספירטים ממותלים לצרכי תעשיה בכמות

של לא יותר מ.................קילו למשך שנת.................19, מבקש בזה להספיק לי......................ק"ג

של ספירטים ממותלים לצרכי תעשיה.

              הכמות שכבר קבלתי במשך השנה הזאת:................................קילו.     

              למר/ה"ה..............................ב- ................................................

(תאריך).................

................. ................ ................

                                                                                                         חתימת המבקש

_______________

 

 

טופס ו

הרשאה שתצורף לספירטים ממותלים לצרכי תעשיה הנשלחים על ידי בעל רשיון

           רצופה בזה ההרשאה הזאת שנתנה בקשר עם..........................ק"ג של ספירטים ממותלים

לצרכי תעשיה הנשלחים למר/ה"ה...............................................מ...............................   

ביום.................................לחדש.................................19.

הכמות שהוספקה קודם לכן במשך השנה הזאת:.................קילו.    

(תאריך)................. ................ ................          

................. ................ ................

                                                                                      חתימת בעל הרשיון

 

 

לראש העמוד