גיל נדל משרד עורכי דין

 

גיליון מס' 56 - פברואר 2011

עוד בנושא
יבוא יצוא ומה שביניהם גיליון 144 -תמוז תשפ"ב יולי 2022
יבוא יצוא ומה שביניהם גיליון מס' 140 -אלול תש"פ - אוגוסט 2020
יבוא יצוא ומה שביניהם גיליון מס' 139 - סיוון תש"פ - יוני 2020
יבוא יצוא ומה שביניהם גיליון מס' 138 - ניסן תש"פ - אפריל 2020
עוד בנושא
יבוא יצוא ומה שביניהם גיליון מס' 136 - תשרי תש"פ - אוקטובר 2019
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 135 – סיון תשע"ט – יוני 2019
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 134 – אדר ב' תשע"ט – מרץ 2019
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 133 – אדר א' תשע"ט – מרץ 2019.
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 132 – חשון תשע"ט – אוקטובר 2018.
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 131 – אב תשע"ח – אוגוסט 2018
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 130 – סיון תשע"ח – מאי 2018
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 129 – ניסן- תשע"ח – מרץ 2018.
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 128 – שבט תשע"ח – ינואר 2018
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 127 – חשון תשע"ח – נובמבר 2017
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 126 – תשרי תשע"ח – ספטמבר 2017
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 125 – אב תשע"ז – אוגוסט 2017
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 124 – ניסן תשע"ז – אפריל 2017
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 123 – שבט תשע"ז – פברואר 2017
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 122 – שבט תשע"ז – ינואר 2017
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 121 – חשון תשע"ז – נובמבר 2016
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 120 – אלול תשע"ו – ספטמבר 2016
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 119 – אב תשע"ו – אוגוסט 2016
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 118 – תמוז תשע"ו – יולי 2016
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 117 – סיוון תשע"ו – יוני 2016
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 116 – אייר תשע"ו – מאי 2016
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 115 – ניסן תשע"ו – אפריל 2016
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 114 – אדר ב תשע"ו – אפריל 2016
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 113 – אדר תשע"ו – מארס 2016
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 112 – טבת תשע"ו – פברואר 2016
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 111 – כסלו-טבת תשע"ו - דצמבר 2015
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 110 – חשון-כסלו תשע"ו - נובמבר 2015
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 109 – תשרי-חשון תשע"ו - אוקטובר 2015
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 108 – אב-אלול תשע"ה - אוגוסט 2015
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 107 - תמוז תשע"ה - יולי 2015
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 106 - ניסן תשע"ה - מאי 2015
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 105 - ניסן תשע"ה - אפריל 2015
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 104 - ניסן תשע"ה - מרץ 2015
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 103 - אדר תשע"ה - פברואר 2015
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 102 - שבט תשע"ה - ינואר 2015
יבוא יצוא ומה שביניהם: גיליון מס' 101 - טבת תשע"ה - דצמבר 2014
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 99, אלול תשע"ד - ספטמבר 2014
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 98, אלול תשע"ד - אוגוסט 2014
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 97, אב תשע"ד - יולי 2014
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 96, תמוז תשע"ד - יוני 2014
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 95, סיון תשע"ד - מאי 2014
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 94, אייר תשע"ד - אפריל 2014
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 93, אדר ב' תשע"ד - מרץ 2014
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 92, אדר א' תשע"ד - פברואר 2014
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 91, שבט תשע"ד - ינואר 2014
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 90, טבת תשע"ד - דצמבר 2013
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 89, כסלו תשע"ד - נובמבר דצמבר 2013
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 88, חשון תשע"ד - אוקטובר 2013
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 87, תשרי תשע"ד - ספטמבר 2013
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 86, אלול תשע"ג - אוגוסט 2013
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון מס' 85 - אב תשע"ג - יולי 2013
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון מס' 84, תמוז תשע"ג - יוני 2013
הודעה חשובה ללקוחות המשרד וידידיו + גליון מס' 83 של "יבוא, יצוא ומה שביניהם"
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 82, אייר תשע"ג - אפריל 2013
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 81, ניסן תשע"ג - מרץ 2013
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 80, אדר תשע"ג - פברואר 2013
יבוא יצוא ומה שביניהם, גיליון 79, שבט תשע"ג - ינואר 2013
גיליון מס 78 דצמבר 2012
גיליון 77 נובמבר 2012
גיליון 76 אוקטובר 2012
גיליון 75 ספטמבר 2012
גיליון 74 אוגוסט 2012
גיליון 73 יולי 2012
גיליון 72 יוני 2012
גיליון 71 מאי 2012
גיליון 70 אפריל 2012
גיליון מס' 69- מרץ 2012
גיליון 68 פברואר 2012
גיליון מס' 67 - ינואר 2012
גיליון מס' 66- דצמבר 2011
גיליון מס' 65- אוקטובר 2011
גיליון מס' 64 - ספטמבר 2011
גיליון מס' 63 - אוגוסט 2011
גיליון מס' 62 - יולי 2011
גיליון מס' 61 - יוני 2011
גיליון מס' 60 - מאי 2011
גיליון מס' 59 - אפריל 2011
גיליון מס' 58 - מרץ 2011
גיליון מס' 57 - פברואר2011
גיליון מס' 55 - ינואר 2011
גיליון מס' 54 - ינואר 2011
גיליון מס' 53 - נובמבר 2010
גיליון מס' 52 - אוקטובר 2010
גיליון מס' 51 - ספטמבר 2010
גיליון מס' 50 - אוגוסט 2010
גיליון מס' 49 - יוני 2010
גיליון מס' 48 - מאי 2010
גיליון מס' 47 - אפריל 2010
גליון מס' 46 - מרץ 2010
גליון מס' 45 - פברואר 2010
גליון מס 44 - ינואר 2010
גליון מס' 43 – דצמבר 2009
גיליון מס' 42 - נובמבר 2009
גיליון מס' 41 - אוקטובר 2009
גליון מס' 40 - ספטמבר 2009
גליון מס' 39 - אוגוסט 2009
גליון מס' 38 - יולי 2009
גליון מס' 37 - מאי 2009
גליון מס' 36 - ינואר 2009
גליון מס' 35 - נובמבר 2008
גליון מס' 34 - ספטמבר 2008
גליון מס' 33 - יולי 2008
גליון מס' 32 - מרץ - אפריל 2008
גליון מס' 31 - פברואר 2008
גליון מס' 30 - דצמבר 2007
גליון מס' 29 - אוקטובר - נובמבר 2007
גליון מס' 28 - ספטמבר 2007
גליון מספר 27 - אוגוסט 2007
גליון מספר 26 - יולי 2007
גליון מספר 25 - יוני 2007
גליון מספר 24 - מאי 2007
גליון מספר 23 - מרץ 2007
גליון מספר 22 - פברואר 2007
גליון מספר 21 - ינואר 2007
גליון מספר 20 - דצמבר 2006
גליון מספר 19 - אוקטובר 2006
גליון מספר 18 - אוגוסט 2006
גליון מספר 17 - יוני 2006
גליון מספר 16 - מאי 2006
גליון מספר 15 - מרץ-אפריל 2006
גליון מספר 14 - ינואר-פברואר 2006
גליון מספר 13 - דצמבר 2005
גליון מספר 12 - אוקטובר-נובמבר 2005
גליון מספר 11 - ספטמבר 2005
גליון מספר 10 - אוגוסט 2005
גיליון מספר 9 - אפריל 2005
גליון מספר 8 - נובמבר 2004
גליון מספר 7 - ספטמבר 2004
גליון מספר 6 - מרץ 2004
גליון מספר 5 - ינואר 2004
גליון מספר 4 - ספטמבר 2003
גליון מספר 3 - אוגוסט 2003
גיליון מספר 2 - יולי 2003
עוד בנושא

 

יבוא ויצוא-ומה שביניהם

עלון משפטי בענייני סחר בינלאומי

 

החומר המובא בעלון זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית
על מנת לקבל חוות דעת משפטית מומלץ לפנות עם מלוא פרטי המקרה הספציפי לעורך דין 

  

1. הרשות המנהלית לא תוכל לנקוט בהליכי גבייה לחובות מס שהתיישנו:

 

2. המכס לא ישיב את המס ליבואן בגין טובין שנגנבו ממחסן הרשוי

 

3. גישה ליברלית בעניין הכרה בהנחותלצרכי חוק מס קניה ובעניין פרשנות חוק מסים עקיפים:

 

4. בית המשפט מציב רף בלתי עביר לקבלת פטור מגרעון שהוצא בגין פסילת תעודת מקור:

 

5.המסע של כתב טענות אל מחוץ לשטחי מדינת ישראל:

 

6.בית המשפט –מהי הודעה מוקדמת סבירה בטרם ביטולו של הסכם הפצה?

 

7.בית המשפט אפשר עריכת "מקצה שיפורים" בהוצאת דרישות חיוב לתשלום מכס

 

8.החלטה תקדימית – בית המשפט התערב בהחלטת הממונה על הפקדת ערובה זמנית במסגרת הליכי היצף

 

9.האם ניתן יהיה לקבל פיצויים בשל תחרות בלתי הוגנת?

 

10.המכס ישיבליבואן למעלה מ-3 מיליון ש"ח ששולמו ביתר

 


1. הרשות המנהלית לא תוכל לנקוט בהליכי גבייה לחובות מס שהתיישנו:

 

בית המשפט העליון: רע"א  187/05 נעמה נסייר נ' עיריית נצרת עילית. ניתן ביום 21.6.10- במקרה זה דובר במחלוקת בנוגע לגביית חוב ארנונה. המחלוקת התעוררה כאשר בעל דירה שהרחיב את שטח דירתו, נדרש על ידי הרשות המקומית, לשלם הפרשי ארנונה, רק לאחר עשר שנים ממועד הרחבת הדירה.בית המשפט העליון קיבל את טענת בעל דירה אשר לפי חוק ההתיישנות היו לרשות המקומית שבע שנים לפנות אליו בדרישת תשלום, ומשלא עשתה זאת חלה התיישנות על החוב. פסיקה זו רלוונטית בין היתר גם לחובות במסי יבוא.

 

 

לראש העמוד


 

2. המכס לא ישיב את המס ליבואן בגין טובין שנגנבו ממחסן הרשוי

 

בית המשפט העליון:ע"א 5694/07, 5952/07 שרכאת יאמכו נ' מדינת ישראל ואח', פסק דין מיום 20.7.10- במקרה זה דובר ביבואן פלסטיני שייבא שתי מכולות של סיגריות, אחסן אותם במסוף המטענים, שילם את מיסי היבוא, ורשימון היבוא קיבל התרה מרשות המכס. בטרם שחרור הסיגריות פיזית ממסוף המטענים, נגנבו הסיגריות מהמסוף. בית המשפט קבע כי במקרה זה ניתן היה למנוע את הגניבה בלא קושי מיוחד. נקבע כי מסוף המטענים הינו שומר בשכר, וכי השארת מכולות ובהן טובין שקל לגנבם ולהפיצם וקשה להתחקות אחריהם, לאחר שעברו התרה, ללא שמירה, ביום שבו מערך האבטחה לקוי בשל הכשל במצלמות, איננה, ואינה יכולה להיות, מקרה ש"לא ניתן היה למנוע", ולכן – נדחתה בקשת היבואן להחזר מסי היבוא ששולמו על הסחורה שנגנבה.

 

 

ראש העמוד


 

3. גישה ליברלית בעניין הכרה בהנחותלצרכי חוק מס קניה ובעניין פרשנות חוק מסים עקיפים:

 

בית המשפט העליון: ע"א  5717/05 מנהל מע"מ ומס קניה תל אביב נ' אמקור מקררים בע"מ. ניתן ביום 21.9.10-בית המשפט העליון אישר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי שלפיו הדיווח של חברת אמקור לצורך חישוב מס קנייה לעניין המחיר הסיטוני היה שגוי, והיה על אמקור לשלם מס קניה על  מחירי המכירה לקמעונאים בלבד (ולא על מחירי מכירה לסיטונאים/לצרכנים). עם זאת, בית המשפט העליון אישר את קביעת בית המשפט קמא כי למרות זאת, עומדת אמקור בתנאי הפטור מתשלום מס חסר לפי סעיף 3 לחוק מיסים עקיפים, משום שלא מסרה ידיעה לא נכונה (אלא מדובר בטעות משפטית), ולא ידעה ולא היה עליה לדעת על קיום החסר.

 

 

לראש העמוד


 

4. בית המשפט מציב רף בלתי עביר לקבלת פטור מגרעון שהוצא בגין פסילת תעודת מקור:

 

בית המשפט העליון: ע"א 4814/09 טמפו תעשיות בירה בע"מ נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 22.12.10-בית המשפט העליון דחה את ערעורה של טמפו על פסק-דינו של המחוזי, שקבע כי טמפו אינה עומדת בתנאי חוק מסים עקיפים ועליה לשלם את המכס ששולם בחסר. נקבע כי כאשר נפסלה תעודת מקור שבה הוצהר כי הטובין (בקרדי בריזר) ממקור אירופי, מדובר במסירת מידע לא נכון למכס, וכמו כן, נקבע כי טמפו התרשלה ולא עשתה די על מנת לוודא את מקור הטובין בטרם היבוא.

 

 

 

לראש העמוד


 

5.המסע של כתב טענות אל מחוץ לשטחי מדינת ישראל:

 

ת.א. (מחוזי מרכז) 28840-11-09 Spin Master Ltdנ' אל שריכא אל יקובייא. פסק דין מיום 26.10.10– בתחילה, נפסק כי סוכן מכס של יבואן פלסטיני לא נחשב כמורשה לקבלת כתבי בי – דין שהוגש נגד היבואן הפלסטיני. התובעות, חברות זרות, לא השלימו עם ההחלטה והגישו בקשה לעיון מחדש. בית המשפט קבע כי בנסיבות מיוחדות, כאשר ברור כי היבואן הפלסטיני יודע על התביעה, המצאת כתב תביעה ליבואן פלסטיני, דרך סוכן המכס שלו, הינה המצאה כדין.

 

 

לראש העמוד


 

6.בית המשפט –מהי הודעה מוקדמת סבירה בטרם ביטולו של הסכם הפצה?

 

ת.א. (מחוזי תל-אביב) 2583/04 אוברסיז טובאקו בע"מ נ' אחידקל שיווק וסחר (1995) בע"מ. פס"ד מיום 11.3.2010 - יבואן סיגריות אשר הגיש תביעה כנגד מפיצת הסיגריות בישראל, בשל אי תשלום כספים שהמפיצה חייבת לו בגין סחורה שסיפק לו. המפיצה טענה כי עומדת לה זכות קיזוז בגין פיצויים שחייב לה היבואן, בשל ביטול הסכם ההפצה שלא כדין והודעה מוקדמת קצרהשל שלושה חודשים בטרם ביטול ההסכם. בית המשפט פסק כי  הודעה מוקדמת של שלושה חודשים בטרם ביטול הסכם הפצה אינה סבירה, בנסיבות אותו עניין. יחד עם זאת, וזה כבר מפתיע יותר, בית המשפט קבע כי המפיצה לא הוכיחה את נזקה עקב הזמן הקצר שניתן לה להתארגן לסיום ההסכם, ומעבר לכך, המפיצה לא הוכיחה כי מתן הודעה מוקדמת שאורכה שנה הייתה מאפשרת לה לקצור את פירות השקעתה.

 

 

לראש העמוד

 


 

7.בית המשפט אפשר עריכת "מקצה שיפורים" בהוצאת דרישות חיוב לתשלום מכס

 

 

ת.א. (מחוזי חיפה) 1162-06 מעדני ים (סי פוד) אטלנטיק בע"מ נ' מדינת ישראל – רשות המיסים. החלטה מיום 31.5.2010 - בית המשפט קבע כי עצם העובדה כי הרשות המנהלית טעתה בעת שהוציאה את הודעת הגירעון המקורית או המעודכנת, נוכחה בטעותה והודיעה על ביטול הודעות גירעון שגויות אלה, אין בה כדי למנוע ממנהל המכס להפעיל את שיקול דעתו וליתן אישור על פי סעיף 2(ב) לחוק מסים עקיפים, המאפשר הוצאת הודעת גירעון חדשה. בעניין זה ה"טעות" הייתה היעדר קבלת אישור מנהל המכס להארכת תקופת ההתיישנות בדרישת הגרעון. בית המשפט התרשם, מהחומר שהיה לפניו, כי מנהל המכס הפעיל את שיקול דעתו, בחן את העניין ורק לאחר מכן אישר את הרחבת התקופה ביחס להודעת הגרעון החדשה.

 

 

לראש העמוד

 


 

8.החלטה תקדימית – בית המשפט התערב בהחלטת הממונה על הפקדת ערובה זמנית במסגרת הליכי היצף

 

עת"מ (עניינים מנהליים-ירושלים) 12957-06-10 ביטום בע"מ ואח' נ' הממונה על היטלי סחר במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. ניתן ביום 1.8.10- במקרה זה דובר ביבואניות ישראליות של טובין מסוג יריעות ביטומניות אשר עתרו כנגד החלטת הממונה על היטלי סחר לפיה מתקיים לכאורה יבוא במחירי היצף של יריעות ביטומניות מאיטליה ומיוון, ועל כן יש לחייב את היבואניות על הפקדת ערובה זמנית בעת יבוא היריעות ממדינות אלו. בית המשפט קבע כי נפלה טעות בהחלטת הממונה לפיה המחיר המקובל כפי שחושב באיטליה הינו גם המחיר המקובל ביוון. לאור העדר מידע על מחירי היצף ביוון, ביטל בית המשפט את החלטת הממונה בעניין חובת הפקדת ערובה זמנית על יבוא יריעות ביטומניות מיוון.

 

 

לראש העמוד 


 

9.האם ניתן יהיה לקבל פיצויים בשל תחרות בלתי הוגנת?

 

ע"א (מחוזי תל-אביב) 1462/08 גזגל השרון בע"מ נ' פזגז (1993)בע"מ(מיום 3.8.10):

חברה לשיווק גז מהמובילות בשוק ניהלה משא ומתן אגרסיבי עם לקוחותיה של המתחרה, והציעה מחירים נמוכים משמעותית כמו גם מענקים כספיים בכדי להעבירם לשורות לקוחותיה שלה. על כן הגישה המתחרה תביעה כספית לבית המשפט השלום בטענה כי התנהגות חברת הגז מהווה עשיית עושר שלא במשפט ותחרות בלתי הוגנת. בית המשפט המחוזי פסק כי שיווק אגרסיבי אינו מהווה תחרות לא הוגנת, ואין די במכירה ברווח מינימאלי או אף מחירי הפסד כדי לקבל הגנת בית המשפט.

 

 

לראש העמוד

 


10.המכס ישיב ליבואן למעלה מ-3 מיליון ש"ח ששולמו ביתר

 

ת.א. (מחוזי ירושלים) 2045/08 הוליס תעשיות בע"מ נ' מדינת ישראל-רשות המיסים-אגף המכס, פסק-דין מיום 8.11.10 –בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל תביעת יבואן להשבת 3.3 ש"ח במסי יבוא ששולמו על ידו ביתר בטעות, בגין יבוא פסי עץ טבעי המשמשים כחומר גלם לבניית שלבים ותריסים ונציאניים. התביעה התמקדה בשאלת הצורך להוכיח את אי-גלגול המס. בית המשפט קיבל את טענת היבואן ולפיה המוצר המוגמר מתקבל כתוצאה מהליכי ייצור שונים, ועלויות המוצר המוגמר אינן משקפות ואינן תואמות את עלות חומר הגלם בעת היבוא. עוד ציין בית המשפט כי כאשר קיימים הליכי ייצור במוצר מיובא, ברור שלא ניתן להשוות את עלות הטובין המיובאים למחיר המכירה שלהם אשר כולל גם עבודה, על מנת להגיע למסקנה האם המס גולגל או לא. לכן, נפסק כי היבואן זכאי לקבלת הכספים מבלי שהוא נדרש להוכיח היעדר גלגול המס בעת מכירת המוצר המוגמר.

 

 לראש העמוד