גיל נדל משרד עורכי דין

 

וארא - נסיון יפה שלא הצליח (תשפ"ב)

עוד בנושא
פקודי - שיעור בשקיפות פיננסית – המרצה: משה רבנו (תשפ"ב)
כי תשא -סיפורה של המתנה דרמטית (תשפ"ב)
ויקהל - מה משה רבנו ממליץ לעשות במצב של חוסר וודאות? (תשפ"ב)
תרומה - האם השלם גדול מסך כל חלקיו? [תשפ"ב]
עוד בנושא
יתרו - זה שאני חושש שלא תצליח - אינו אומר שלא אתן לך סיכוי (תשפ"ב)
בשלח - מדוע אני מכין את דברי התורה לפרשת השבוע? (תשפ"ב)
בא - מופע יחיד (תשפ"ב)
תצוה - תורת הקרבנות שמעולם לא התממשה (תש"ף)
הרצוי, המצוי וההתפכחות (תשע"ח)
שמות - שמעון ולוי יוכיחו (תשע"ח)
יתרו – זכור ושמור בדיבור אחד? (תשע"ו)
בא – לחצן המצוקה של משה רבנו (תשע"ו)
משפטים - מעמד הר סיני וברית האגנות: חזון, כישלון ודרך חדשה (תשע"ה)
ויקהל פקודי - להעלות מחדש את הרכבת על הפסים (תשע"ה)
בשלח - "וכי ידיו של משה עושות מלחמה?" (תשע"ד)
ויקהל פקודי - הימור מחושב (תשע"ג)
כי תשא - שניה לפני חטא העגל (תשע"ג)
תצוה - אין משחקים באש! על הפקת לקחים בהקמת המשכן (תשע"ג)
תרומה - תוכנית השיקום (תשע"ג)
משפטים - הברית שהחליפה את מעמד הר סיני (תשע"ג)
יתרו - הדרמה החבויה של מעמד הר סיני (תשע"ג)
בשלח - אירוע מכונן במרה (תשע"ג)
בא - גאולת שלוש המכות (תשע"ג)
וארא - למי שמע פרעה? (תשע"ג)
שמות - משה, אהרון והמטה – גלגולו של מודל הנהגה בלתי אידיאלי (תשע"ג)
ויקהל פקודי - המשכן המפוכח (תשע"ב)
כי תישא - חטא העגל והברית החדשה (תשע"ב)
תצוה - סוף עידן התמימות - תשע"ב)
תרומה- "ושכנתי בתוכם" – על גניזתו של החזון האינטימי (תשע"ב)
משפטים - מה היה קורה אילו? ( תשע"ב)
יתרו - "אני חותנך יתרו בא אליך" – לשם מה? (תשע"ב)
בשלח - "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" (תשע"ב)
בא - מי הבין את שפת הכוח? (תשע"ב)
וארא - מדוע פרעה הסכים לפגוש בשנית את משה ואהרון? (תשע"ב)
שמות- ניצחון פירוס של פרעה (תשע"ב)
פקודי - "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" – הפתרון (תשע"א)
ויקהל - מדוע הציווי של "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" נעלם מפרשת ויקהל? (תשע"א)
כי תישא - המשכן האלטרנטיבי של משה (תשע"א)
תצוה - המשכן והמדבר – על יצירת אידאליזציה לאירוע דיעבדי (תשע"א)
תרומה - "ושכנתי בתוכם" - אידאל שנזנח?(תשע"א)
משפטים - ה"נעשה ונשמע" העדכני (תשע"א)
יתרו - התפרצות לדלת פתוחה (תשע"א)
בשלח - מלחמת עמלק כאנטי-תזה ליציאת מצרים (תשע"א)
בא - יוזמות עצמאיות בהנהגת משה (תשע"א)
וארא - משבר ההנהגה של פרשת וארא (תשע"א)
שמות - מדוע הושם משה בתיבה על שפת היאור? (תשע"א)
ויקהל פקודי - המצוות בפרשה: מזבח הקטורת (תש"ע)
כי תשא - המצוות בפרשה: איסור בשר בחלב – על היחס בין לשונו של הכתוב לבין התורה שבעל פה(תש"ע)
תצוה- המצוות בפרשה: עשיית הבגדים או לבישת הבגדים? (תש"ע)
תרומה - המצוות בפרשה: האם השולחן הוא חלק מהבית? (תש"ע)
משפטים - המצוות בפרשה: שאר כסות ועונה - חיוב ממוני ואיסור צער (תש"ע)
יתרו - המצוות בפרשה: קידוש (תש"ע)
בשלח - המצוות בפרשה: "מה תריבון עמדי, מה תנסון את ה'?" (תש"ע)
בא - המצוות בפרשה: "קרבן פסח ועריפת פטר חמור – טעמי המצוות כשיקול במנין המצוות" (תש"ע)
וארא -"אזהרה לדיין שיסבול את הציבור כאשר ישא האומן את היונק" (תש"ע)
שמות -המצוות בפרשה: "לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך" (תש"ע)
ויקהל פקודי - המצוות בפרשה: כיוונים בעבודת ה' במקדש (התשס"ט)
כי תשא - המצוות בפרשה: קידוש ידיים ורגליים (התשס"ט)
תצוה - המצוות בפרשה: "והוא הדין לכל בגדי כהונה, שהקורע אותם דרך השחתה לוקה" (התשס"ט)
תרומה - המצוות בפרשה: "בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסרו ממנו" (התשס"ט)
משפטים - המצוות בפרשה: עונשי הגנב (התשס"ט)
יתרו - המצוות בפרשה: איסור עשיית מלאכה בשבת ושביתה בשבת (התשס"ט)
בשלח - המצוות בפרשה: איסור יציאה מחוץ לתחום - אמצעי או מטרה? (התשס"ט)
בא - המצוות בפרשה: קביעת לוח השנה (התשס"ט)
וארא - המצוות בפרשה: "ויחזק ה' את לב פרעה" – על תשובה של בני נוח (התשס"ט)
שמות - המצוות בפרשה: למה תכה רעך? (התשס"ט)
פרשת שקלים - המצוות בפרשה: מחצית השקל - המס שלך ובשבילך (התשס"ח)
פרשת ויקהל - המצוות בפרשה: איסור ענישה בשבת (התשס"ח)
פרשת כי תשא - המצוות בפרשה: שמן המשחה – איסור עשייה ואיסור שימוש (התשס"ח)
פרשת תצווה - המצוות בפרשה: למה נועדו הבגדים (התשס"ח)
פרשת תרומה - המצוות בפרשה: האם הכלים הם חלק מהבית? על מצות בנין בית המקדש (התשס"ח)
פרשת משפטים - המצוות בפרשה: על מצוות שאין חובה לתור אחריהן ולקיימן (התשס"ח)
פרשת יתרו - המצוות בפרשה: כיצד ניתן לצוות להאמין בה'? (התשס"ח)
פרשת בשלח - המצוות בפרשה: אסור יציאה מחוץ לתחום בשבת – מן התורה או מדרבנן? (התשס"ח)
פרשת בא - המצוות בפרשה: עריפת פטר חמור - מצווה שהיא תמריץ שלילי (התשס"ח)
עוד בנושא

 

 משה ואהרון חוזרים פעם שניה אל פרעה, והפעם מצייד אותם ה' במופת. הקב"ה אומר להם - אם פרעה ידרוש מכם לעשות מופת כדי להראות את גדולתכם, כי אז ישליך אהרון את המטה לפני פרעה והוא יהפוך לתנין. וכך היה.

 

ועל כך אנחנו חייבים לשאול - מדוע בכלל הסכים פרעה לפגוש אותם פעם נוספת, שניה, לאחר שבפעם הראשונה הוא כבר שילח אותם לדרכם לאחר שהם תבעו ממנו "שלח את עמי ויחוגו לי במדבר"? מי הם ביחס לפרעה, שפרעה בכלל יסכים לפגוש אותם פעם שניה? ועוד שאלה – אם כבר דרישת מופת, מדוע פרעה דרש את המופת רק בפעם השניה ולא כבר בפעם הראשונה?

 

התשובה קשורה להלך הרוח של פרעה לאחר המפגש הראשון עם משה ואהרון. המפגש הראשון הציב בפני פרעה בעיה קשה  - לפתע מתברר לו שלעם ישראל קמה הנהגה חדשה בדמותו של משה רבנו, המנהיג שחזר מהגלות, ממדין, שכבר היה מוכר למצרים כגורם מתסיס בעבר. מה עושים עם זה? אין מנטרלים את האיום החדש? פרעה מבין שמדובר במנהיג גולה שבא לתפוס את הפיקוד, ולכן הפתרון של פרעה לאחר המפגש הראשון היה לייצר טריז עמוק בין ההנהגה החדשה - משה ואהרון, לבין הזקנים והעם, ובכך לפורר את המהלך המנהיגותי של משה ואהרון. לכן פרעה הכביד את ידו על העם – על מנת שהעם יבין שמנהיגותם של משה ואהרון מזיקה לעם ואינה מועילה לו כלל ועיקר. ובאמת, לאחר המפגש הראשון מטיחים השוטרים במשה ואהרון: "ירא ה' עליכם וישפוט, אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו".

 

אלא שבאופן עיקש ומפתיע, צמד הזקנים משה ואהרון, חוזר ומופיע פעם שניה בפני פרעה, ופרעה מבין שהמהלך שלו עדין לא צלח. לכן מנסה לשוב ולטרפד את שליחותם של משה ואהרון, והפעם מכיוון אחר, אישי יותר. אם יצירת הטריז בין משה ואהרון לבין העם אינה מונעת מצמד הזקנים הללו להופיע בפני, אומר פרעה לעצמו, הבה וננסה להגחיך אותם ולהראות כי אין ביכולתם לעשות דבר. כפי שכתבה יפה נחמה ליבוביץ: "ועתה יש רק לגלות חרפת שני אלה ברבים, יש רק להראות את כל אוזלת ידם – ומיד יישארו זקנים אלה מבודדים, נתונים ללעג, לא רק של חרטומים וחכמים, אלא אף של בני עמם". זאת גם הסיבה שפרעה מבקש עכשיו מופת, מסבירה נחמה ליבוביץ:"הוא יודע מראש שאין כל ממש בשלוחים אלה. אך אמר: אם אתם רוצים להראות כוחכם, אדרבה, תנו לכם מופת – ונראה".

 

אלא שפרעה אינו יודע, כמובן, את מה שידוע לנו  - ששליחותם של משה ואהרון לא שאבה את כוחה מהסמכת העם או מפרץ מנהיגות אוטונומי של משה ואהרון, ושכל כולה נעשתה מכח דברי ה' למשה ואהרון ושליחות ה' המפעמת בהם.  לפיכך כל מאבק בהם לא יצלח. וכך, משה ואהרון, הפועלים על פי צו ה' ומכוחו, מתגברים ללא כל קושי על המכשולים שמנסה פרעה לשים בדרכם.