גיל נדל משרד עורכי דין

 

משפטים – אבולוציה, דונם ועז (תשפ"ב)

עוד בנושא
פקודי - שיעור בשקיפות פיננסית – המרצה: משה רבנו (תשפ"ב)
כי תשא -סיפורה של המתנה דרמטית (תשפ"ב)
ויקהל - מה משה רבנו ממליץ לעשות במצב של חוסר וודאות? (תשפ"ב)
תרומה - האם השלם גדול מסך כל חלקיו? [תשפ"ב]
עוד בנושא
בשלח - מדוע אני מכין את דברי התורה לפרשת השבוע? (תשפ"ב)
בא - מופע יחיד (תשפ"ב)
וארא - נסיון יפה שלא הצליח (תשפ"ב)
תצוה - תורת הקרבנות שמעולם לא התממשה (תש"ף)
הרצוי, המצוי וההתפכחות (תשע"ח)
שמות - שמעון ולוי יוכיחו (תשע"ח)
יתרו – זכור ושמור בדיבור אחד? (תשע"ו)
בא – לחצן המצוקה של משה רבנו (תשע"ו)
משפטים - מעמד הר סיני וברית האגנות: חזון, כישלון ודרך חדשה (תשע"ה)
ויקהל פקודי - להעלות מחדש את הרכבת על הפסים (תשע"ה)
בשלח - "וכי ידיו של משה עושות מלחמה?" (תשע"ד)
ויקהל פקודי - הימור מחושב (תשע"ג)
כי תשא - שניה לפני חטא העגל (תשע"ג)
תצוה - אין משחקים באש! על הפקת לקחים בהקמת המשכן (תשע"ג)
תרומה - תוכנית השיקום (תשע"ג)
משפטים - הברית שהחליפה את מעמד הר סיני (תשע"ג)
יתרו - הדרמה החבויה של מעמד הר סיני (תשע"ג)
בשלח - אירוע מכונן במרה (תשע"ג)
בא - גאולת שלוש המכות (תשע"ג)
וארא - למי שמע פרעה? (תשע"ג)
שמות - משה, אהרון והמטה – גלגולו של מודל הנהגה בלתי אידיאלי (תשע"ג)
ויקהל פקודי - המשכן המפוכח (תשע"ב)
כי תישא - חטא העגל והברית החדשה (תשע"ב)
תצוה - סוף עידן התמימות - תשע"ב)
תרומה- "ושכנתי בתוכם" – על גניזתו של החזון האינטימי (תשע"ב)
משפטים - מה היה קורה אילו? ( תשע"ב)
יתרו - "אני חותנך יתרו בא אליך" – לשם מה? (תשע"ב)
בשלח - "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" (תשע"ב)
בא - מי הבין את שפת הכוח? (תשע"ב)
וארא - מדוע פרעה הסכים לפגוש בשנית את משה ואהרון? (תשע"ב)
שמות- ניצחון פירוס של פרעה (תשע"ב)
פקודי - "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" – הפתרון (תשע"א)
ויקהל - מדוע הציווי של "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" נעלם מפרשת ויקהל? (תשע"א)
כי תישא - המשכן האלטרנטיבי של משה (תשע"א)
תצוה - המשכן והמדבר – על יצירת אידאליזציה לאירוע דיעבדי (תשע"א)
תרומה - "ושכנתי בתוכם" - אידאל שנזנח?(תשע"א)
משפטים - ה"נעשה ונשמע" העדכני (תשע"א)
יתרו - התפרצות לדלת פתוחה (תשע"א)
בשלח - מלחמת עמלק כאנטי-תזה ליציאת מצרים (תשע"א)
בא - יוזמות עצמאיות בהנהגת משה (תשע"א)
וארא - משבר ההנהגה של פרשת וארא (תשע"א)
שמות - מדוע הושם משה בתיבה על שפת היאור? (תשע"א)
ויקהל פקודי - המצוות בפרשה: מזבח הקטורת (תש"ע)
כי תשא - המצוות בפרשה: איסור בשר בחלב – על היחס בין לשונו של הכתוב לבין התורה שבעל פה(תש"ע)
תצוה- המצוות בפרשה: עשיית הבגדים או לבישת הבגדים? (תש"ע)
תרומה - המצוות בפרשה: האם השולחן הוא חלק מהבית? (תש"ע)
משפטים - המצוות בפרשה: שאר כסות ועונה - חיוב ממוני ואיסור צער (תש"ע)
יתרו - המצוות בפרשה: קידוש (תש"ע)
בשלח - המצוות בפרשה: "מה תריבון עמדי, מה תנסון את ה'?" (תש"ע)
בא - המצוות בפרשה: "קרבן פסח ועריפת פטר חמור – טעמי המצוות כשיקול במנין המצוות" (תש"ע)
וארא -"אזהרה לדיין שיסבול את הציבור כאשר ישא האומן את היונק" (תש"ע)
שמות -המצוות בפרשה: "לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך" (תש"ע)
ויקהל פקודי - המצוות בפרשה: כיוונים בעבודת ה' במקדש (התשס"ט)
כי תשא - המצוות בפרשה: קידוש ידיים ורגליים (התשס"ט)
תצוה - המצוות בפרשה: "והוא הדין לכל בגדי כהונה, שהקורע אותם דרך השחתה לוקה" (התשס"ט)
תרומה - המצוות בפרשה: "בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסרו ממנו" (התשס"ט)
משפטים - המצוות בפרשה: עונשי הגנב (התשס"ט)
יתרו - המצוות בפרשה: איסור עשיית מלאכה בשבת ושביתה בשבת (התשס"ט)
בשלח - המצוות בפרשה: איסור יציאה מחוץ לתחום - אמצעי או מטרה? (התשס"ט)
בא - המצוות בפרשה: קביעת לוח השנה (התשס"ט)
וארא - המצוות בפרשה: "ויחזק ה' את לב פרעה" – על תשובה של בני נוח (התשס"ט)
שמות - המצוות בפרשה: למה תכה רעך? (התשס"ט)
פרשת שקלים - המצוות בפרשה: מחצית השקל - המס שלך ובשבילך (התשס"ח)
פרשת ויקהל - המצוות בפרשה: איסור ענישה בשבת (התשס"ח)
פרשת כי תשא - המצוות בפרשה: שמן המשחה – איסור עשייה ואיסור שימוש (התשס"ח)
פרשת תצווה - המצוות בפרשה: למה נועדו הבגדים (התשס"ח)
פרשת תרומה - המצוות בפרשה: האם הכלים הם חלק מהבית? על מצות בנין בית המקדש (התשס"ח)
פרשת משפטים - המצוות בפרשה: על מצוות שאין חובה לתור אחריהן ולקיימן (התשס"ח)
פרשת יתרו - המצוות בפרשה: כיצד ניתן לצוות להאמין בה'? (התשס"ח)
פרשת בשלח - המצוות בפרשה: אסור יציאה מחוץ לתחום בשבת – מן התורה או מדרבנן? (התשס"ח)
פרשת בא - המצוות בפרשה: עריפת פטר חמור - מצווה שהיא תמריץ שלילי (התשס"ח)
עוד בנושא

בסוף אוקטובר שנת 1930 פורסם הספר הלבן השני של ממשלת בריטניה בענין ארץ ישראל. היה זה ספר נורא. הוא היווה נסיגה ממדיניות בריטניה ומהצהרת בלפור בענין הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. הוא קבע שיש להגביל את העליה של יהודים לארץ ישראל בהתאם ליכולת הקליטה הכלכלית, ובהתחשב במצב התעסוקה ברחוב הערבי. הוא גם קבע שניתן למכור קרקעות ליהודים בארץ ישראל רק במקרה שלא תהיה פגיעה בערבים.

פרסום הספר הלבן עורר מחאה במערכת הפוליטית בבריטניה, עד שהיה חשש למעמדה של הממשלה בראשות מקדונלד. בפולין, בארצות הברית ובדרום אפריקה התקיימו הפגנות אנטי-בריטיות. ראש הממשלה מקדונלד זימן אליו את חיים וייצמן וביקש לפתוח בשיחות כדי להגיע לפתרון עם התנועה הציונית, וייצמן ניהל מו"מ עם ממשלת בריטניה על ניסוח הצהרה שתבהיר את הספר הלבן, באופן שיאפשר לממשלת בריטניה לרדת מהעץ ושיספק את ההסתדרות הציונית.

בפברואר 1931 פורסמה איגרת רשמית ממקדונלד לווייצמן. באיגרת זו, שקיבלה לפי דרישתו של וייצמן מעמד שווה למעמדו של הספר הלבן, חזרה והכריזה ממשלת בריטניה על מחויבותה להקים לעם היהודי בית בארץ-ישראל. האיגרת היוותה הודאה ברורה בחובתה של ממשלת בריטניה לדאוג גם לגורל היהודים המבקשים לעלות לארץ-ישראל בעתיד, ולא רק לאינטרסים של תושבי ארץ-ישראל היהודים והערבים, כפי שהשתמע מתוך הספר הלבן.

מהלכו של וייצמן נתקל בהתנגדות גדולה, מצד הרוויזיוניסטים, אך לא רק. לדעתם לא היה די באיגרת מקדונלד. לדעתם היה וייצמן צריך לדרוש מממשלת בריטניה להגשים את המנדט במלואו, ולבטל את שני הספרים הלבנים – זה של פאספילד, שלנו, וזה שקדם לו - של 1922. הרוויזיוניסטים תבעו כי  יש להכריז על "המטרה הסופית" של הציונות, דהיינו על הקמת מדינה יהודית בשתי גדות הירדן.

בקונגרס הציוני ה - 17 שנערך בבזל תקף ויצמן את הדרישות הלא מציאותיות של הרוויזיוניסטים,  והגן על המדיניות של "עוד דונם ועוד עז" ועל התקדמות בשלבים לקראת המטרה,  מדיניות שהביאה, לדברי הרוויזיוניסטים, להחלשת התנופה המדינית של הציונות.  וייצמן טען שאין שום סיכוי להיווצרותו של רוב יהודי בארץ-ישראל בעתיד הנראה לעין, ולפיכך תביעה למדינה יהודית באותה עת רק תזיק ותעורר מתחים מיותרים עם הערבים והבריטים. הקונגרס היה אחד הקונגרסים הסוערים ביותר, ובמהלכו קם ז'בוטינסקי מכסאו וקרא "זה לא קונגרס ציוני!". הוא קרע את כרטיס הציר שלו ועזב את האולם, ואחריו עזבו גם כל צירי מפלגתו. 

אז - הכל או לא כלום או שלב אחרי שלב? האם אבולוציה או רבולוציה? עוד דונם ועוד עז או הכרעה מדינית ברורה? מהי הדרך הנכונה?

שאלה קשה שלא נוכל לדון בה כאן, אבל במקום זאת נספר על תהליך כיבוש הארץ שמתואר בפרשה שלנו, פרשת משפטים  [כי בוודאי הספקתם לשאול את עצמכם מה לכל הדברים הנ"ל ולפרשת השבוע, והנה-הנה הגענו אליה].

אז בפרשת השבוע שלנו מספר הקב"ה לעם ישראל כיצד תתבצע הורשת הארץ מעמי כנען שישבו בה, וכך הוא אומר:

אֶת אֵימָתִי אֲשַׁלַּח לְפָנֶיךָ, וְהַמֹּתִי אֶת כָּל הָעָם אֲשֶׁר תָּבֹא בָּהֶם, וְנָתַתִּי אֶת-כָּל-אֹיְבֶיךָ אֵלֶיךָ עֹרֶף. וְשָׁלַחְתִּי אֶת-הַצִּרְעָה לְפָנֶיךָ, וְגֵרְשָׁה אֶת הַחִוִּי אֶת הַכְּנַעֲנִי וְאֶת הַחִתִּי מִלְּפָנֶיךָ. לֹא אֲגָרְשֶׁנּוּ מִפָּנֶיךָ בְּשָׁנָה אֶחָת. פֶּן תִּהְיֶה הָאָרֶץ שְׁמָמָה וְרַבָּה עָלֶיךָ חַיַּת הַשָּׂדֶה.  מְעַט מְעַט אֲגָרְשֶׁנּוּ מִפָּנֶיךָ, עַד אֲשֶׁר תִּפְרֶה וְנָחַלְתָּ אֶת הָאָרֶץ.

וכך מסתבר, שבהבטחה על כיבוש הארץ מידי עמי כנען, מדובר על תהליך ועל שלבים, מעט מעט – לאט לאט, ולא במכה אחת. בענין הזה, לכל הפחות, הכיוון הוא ברור - אבולוציה, דונם ועז. וכל זאת - על אף שהובטח לעם ישראל על סיוע של כח עזר, צרעה, שתגרש את עמי כנען [לא ברור מהי הצרעה זאת – האם הצרעה המוכרת לנו, או מחלת צרעת, או שמדובר בסיוע ממצרים? לא ברור].

ומדוע לאט לאט מעט מעט? כי הדברים, גם אם הם מכוונים מלמעלה, עדין נעשים באופן ארצי ומציאותי, בתהליך. בתהליך, פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חיית השדה. בתהליך, כי כפי שנקבע להלכה, אם יושבי הארץ ישלימו עם ישראל ולא ילחמו בעם ישראל ויקבלו את שבע מצוות בני נוח - יוכלו להישאר במקומם. בתהליך, כי דברים לא יכולים להיעשות במכה, כי דרוש להם זמן.