גיל נדל משרד עורכי דין

 

ויקהל - מה משה רבנו ממליץ לעשות במצב של חוסר וודאות? (תשפ"ב)

עוד בנושא
פקודי - שיעור בשקיפות פיננסית – המרצה: משה רבנו (תשפ"ב)
כי תשא -סיפורה של המתנה דרמטית (תשפ"ב)
תרומה - האם השלם גדול מסך כל חלקיו? [תשפ"ב]
משפטים – אבולוציה, דונם ועז (תשפ"ב)
עוד בנושא
בשלח - מדוע אני מכין את דברי התורה לפרשת השבוע? (תשפ"ב)
בא - מופע יחיד (תשפ"ב)
וארא - נסיון יפה שלא הצליח (תשפ"ב)
תצוה - תורת הקרבנות שמעולם לא התממשה (תש"ף)
הרצוי, המצוי וההתפכחות (תשע"ח)
שמות - שמעון ולוי יוכיחו (תשע"ח)
יתרו – זכור ושמור בדיבור אחד? (תשע"ו)
בא – לחצן המצוקה של משה רבנו (תשע"ו)
משפטים - מעמד הר סיני וברית האגנות: חזון, כישלון ודרך חדשה (תשע"ה)
ויקהל פקודי - להעלות מחדש את הרכבת על הפסים (תשע"ה)
בשלח - "וכי ידיו של משה עושות מלחמה?" (תשע"ד)
ויקהל פקודי - הימור מחושב (תשע"ג)
כי תשא - שניה לפני חטא העגל (תשע"ג)
תצוה - אין משחקים באש! על הפקת לקחים בהקמת המשכן (תשע"ג)
תרומה - תוכנית השיקום (תשע"ג)
משפטים - הברית שהחליפה את מעמד הר סיני (תשע"ג)
יתרו - הדרמה החבויה של מעמד הר סיני (תשע"ג)
בשלח - אירוע מכונן במרה (תשע"ג)
בא - גאולת שלוש המכות (תשע"ג)
וארא - למי שמע פרעה? (תשע"ג)
שמות - משה, אהרון והמטה – גלגולו של מודל הנהגה בלתי אידיאלי (תשע"ג)
ויקהל פקודי - המשכן המפוכח (תשע"ב)
כי תישא - חטא העגל והברית החדשה (תשע"ב)
תצוה - סוף עידן התמימות - תשע"ב)
תרומה- "ושכנתי בתוכם" – על גניזתו של החזון האינטימי (תשע"ב)
משפטים - מה היה קורה אילו? ( תשע"ב)
יתרו - "אני חותנך יתרו בא אליך" – לשם מה? (תשע"ב)
בשלח - "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" (תשע"ב)
בא - מי הבין את שפת הכוח? (תשע"ב)
וארא - מדוע פרעה הסכים לפגוש בשנית את משה ואהרון? (תשע"ב)
שמות- ניצחון פירוס של פרעה (תשע"ב)
פקודי - "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" – הפתרון (תשע"א)
ויקהל - מדוע הציווי של "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" נעלם מפרשת ויקהל? (תשע"א)
כי תישא - המשכן האלטרנטיבי של משה (תשע"א)
תצוה - המשכן והמדבר – על יצירת אידאליזציה לאירוע דיעבדי (תשע"א)
תרומה - "ושכנתי בתוכם" - אידאל שנזנח?(תשע"א)
משפטים - ה"נעשה ונשמע" העדכני (תשע"א)
יתרו - התפרצות לדלת פתוחה (תשע"א)
בשלח - מלחמת עמלק כאנטי-תזה ליציאת מצרים (תשע"א)
בא - יוזמות עצמאיות בהנהגת משה (תשע"א)
וארא - משבר ההנהגה של פרשת וארא (תשע"א)
שמות - מדוע הושם משה בתיבה על שפת היאור? (תשע"א)
ויקהל פקודי - המצוות בפרשה: מזבח הקטורת (תש"ע)
כי תשא - המצוות בפרשה: איסור בשר בחלב – על היחס בין לשונו של הכתוב לבין התורה שבעל פה(תש"ע)
תצוה- המצוות בפרשה: עשיית הבגדים או לבישת הבגדים? (תש"ע)
תרומה - המצוות בפרשה: האם השולחן הוא חלק מהבית? (תש"ע)
משפטים - המצוות בפרשה: שאר כסות ועונה - חיוב ממוני ואיסור צער (תש"ע)
יתרו - המצוות בפרשה: קידוש (תש"ע)
בשלח - המצוות בפרשה: "מה תריבון עמדי, מה תנסון את ה'?" (תש"ע)
בא - המצוות בפרשה: "קרבן פסח ועריפת פטר חמור – טעמי המצוות כשיקול במנין המצוות" (תש"ע)
וארא -"אזהרה לדיין שיסבול את הציבור כאשר ישא האומן את היונק" (תש"ע)
שמות -המצוות בפרשה: "לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך" (תש"ע)
ויקהל פקודי - המצוות בפרשה: כיוונים בעבודת ה' במקדש (התשס"ט)
כי תשא - המצוות בפרשה: קידוש ידיים ורגליים (התשס"ט)
תצוה - המצוות בפרשה: "והוא הדין לכל בגדי כהונה, שהקורע אותם דרך השחתה לוקה" (התשס"ט)
תרומה - המצוות בפרשה: "בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסרו ממנו" (התשס"ט)
משפטים - המצוות בפרשה: עונשי הגנב (התשס"ט)
יתרו - המצוות בפרשה: איסור עשיית מלאכה בשבת ושביתה בשבת (התשס"ט)
בשלח - המצוות בפרשה: איסור יציאה מחוץ לתחום - אמצעי או מטרה? (התשס"ט)
בא - המצוות בפרשה: קביעת לוח השנה (התשס"ט)
וארא - המצוות בפרשה: "ויחזק ה' את לב פרעה" – על תשובה של בני נוח (התשס"ט)
שמות - המצוות בפרשה: למה תכה רעך? (התשס"ט)
פרשת שקלים - המצוות בפרשה: מחצית השקל - המס שלך ובשבילך (התשס"ח)
פרשת ויקהל - המצוות בפרשה: איסור ענישה בשבת (התשס"ח)
פרשת כי תשא - המצוות בפרשה: שמן המשחה – איסור עשייה ואיסור שימוש (התשס"ח)
פרשת תצווה - המצוות בפרשה: למה נועדו הבגדים (התשס"ח)
פרשת תרומה - המצוות בפרשה: האם הכלים הם חלק מהבית? על מצות בנין בית המקדש (התשס"ח)
פרשת משפטים - המצוות בפרשה: על מצוות שאין חובה לתור אחריהן ולקיימן (התשס"ח)
פרשת יתרו - המצוות בפרשה: כיצד ניתן לצוות להאמין בה'? (התשס"ח)
פרשת בשלח - המצוות בפרשה: אסור יציאה מחוץ לתחום בשבת – מן התורה או מדרבנן? (התשס"ח)
פרשת בא - המצוות בפרשה: עריפת פטר חמור - מצווה שהיא תמריץ שלילי (התשס"ח)
עוד בנושא

 

אם תרצו ללמוד שיעור מופתי בקבלת החלטות במקרים של חוסר וודאות –  פרשת השבוע שלנו, פרשת ויקהל, היא המקום הנכון.

פרשת ויקהל היא המקום הנכון, כי בפרשתנו נאלץ משה רבנו נאלץ להתמודד עם משבר קשה מאד של עם ישראל, משבר קשה שגם לו למשה רבנו היה חלק בו. לפני זמן לא רב, אתם זוכרים, בכרונולוגיה שמאז יציאת מצרים, כרת עם ישראל ברית עם הקב"ה וזכה לקבל את התורה. ולא רק זה, אלא שהקב"ה מצווה את בני ישראל לבנות משכן-מקדש, כדי שהקב"ה ישכון בתוך עם ישראל. וזה ענין דרמטי ביותר, של שכינת ה' בתוך עם ישראל, דבר שלא היה לו תקדים בתולדות האומות. והנה, זמן קצר מאוחר יותר, כשעם ישראל רואה שמשה מבושש לרדת מהר סיני ואינו יודע מה ארע למשה – עובד עם ישראל את עגל הזהב שיצר אהרון וקורא לו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. איזה אסון! והסוף ידוע: משה שובר את הלוחות, הורג בסיוע שבט לוי את כל החוטאים, ונאבק על המשך קיומו של עם ישראל. בסופו של דבר מצליח משה להשיג ברית חדשה עם הקב"ה, שנכרתת באופן דיסרקטי, בין הקב"ה למשה רבנו. אך משה מתבדל לעצמו, מחוץ למחנה. שם הוא מקים את אהלו.

וכאן נגמר הסיפור. עם ישראל לא נשמד, אך הוא הרוס, שבור, וכל החלומות היפים של משכן ושכינת ה' מתפוגגים, ואפילו משה רבנו עוזב את מחנה ישראל.

איך מתקדמים מכאן, אנחנו שואלים, וגם משה רבנו שואל את עצמו מה עושים הלאה? מה השלב הבא? והאם מקימים את המשכן? והיינו רוצים להשיב – נקשיב לצו ה', והוא שיכוון אותנו לקראת הצעדים הבאים. אלא שצו ה' אינו מגיע. כי לאחר חטא העגל ולאחר האתחול של הקשר שבין הקב"ה לעם ישראל לא נמצא בתורה ציווי של ה' בענין הזה. אין קול. אין ציווי. יש שתיקה. וזהו עומק המשבר. כל אחד לבדו. הקב"ה, משה רבנו, ועם ישראל. ועם זה משה רבנו צריך להתמודד. עם אותו ריק ובדידות.

ומה משה רבנו עושה? הוא מקבל את ההחלטה שלא להישאר במקום. הוא מקבל החלטה להתקדם, להניע תהליך, לזוז קדימה, לכיוון כלשהו, ליצר תנועה ותהליך. ואומר משה רבנו, אמנם חטא העגל היה מגה-אתחול, אך מצד שני לא נאמר דבר על ביטול התוכנית הקודמת, ולכן אין שום סיבה לעצור. וכך, מכנס משה רבנו את עם ישראל ומתחיל להקים את המשכן. והמהלך הזה הצליח, והמשכן נבנה, וכבוד ה' ירד על המשכן, כפי שנקרא בשבת הבאה. וכך, יש מאין, מצליח משה רבנו לחלץ מהבוץ את העגלה התקועה של עם ישראל.

אז זה המסר של משה רבנו. לא להיכנע למצבי אי וודאות, לא לדרוך במקום, לייצר תנועה - ובאמצעותה להתקדם.