גיל נדל משרד עורכי דין

 

כי תשא -סיפורה של המתנה דרמטית (תשפ"ב)

עוד בנושא
פקודי - שיעור בשקיפות פיננסית – המרצה: משה רבנו (תשפ"ב)
ויקהל - מה משה רבנו ממליץ לעשות במצב של חוסר וודאות? (תשפ"ב)
תרומה - האם השלם גדול מסך כל חלקיו? [תשפ"ב]
משפטים – אבולוציה, דונם ועז (תשפ"ב)
עוד בנושא
בשלח - מדוע אני מכין את דברי התורה לפרשת השבוע? (תשפ"ב)
בא - מופע יחיד (תשפ"ב)
וארא - נסיון יפה שלא הצליח (תשפ"ב)
תצוה - תורת הקרבנות שמעולם לא התממשה (תש"ף)
הרצוי, המצוי וההתפכחות (תשע"ח)
שמות - שמעון ולוי יוכיחו (תשע"ח)
יתרו – זכור ושמור בדיבור אחד? (תשע"ו)
בא – לחצן המצוקה של משה רבנו (תשע"ו)
משפטים - מעמד הר סיני וברית האגנות: חזון, כישלון ודרך חדשה (תשע"ה)
ויקהל פקודי - להעלות מחדש את הרכבת על הפסים (תשע"ה)
בשלח - "וכי ידיו של משה עושות מלחמה?" (תשע"ד)
ויקהל פקודי - הימור מחושב (תשע"ג)
כי תשא - שניה לפני חטא העגל (תשע"ג)
תצוה - אין משחקים באש! על הפקת לקחים בהקמת המשכן (תשע"ג)
תרומה - תוכנית השיקום (תשע"ג)
משפטים - הברית שהחליפה את מעמד הר סיני (תשע"ג)
יתרו - הדרמה החבויה של מעמד הר סיני (תשע"ג)
בשלח - אירוע מכונן במרה (תשע"ג)
בא - גאולת שלוש המכות (תשע"ג)
וארא - למי שמע פרעה? (תשע"ג)
שמות - משה, אהרון והמטה – גלגולו של מודל הנהגה בלתי אידיאלי (תשע"ג)
ויקהל פקודי - המשכן המפוכח (תשע"ב)
כי תישא - חטא העגל והברית החדשה (תשע"ב)
תצוה - סוף עידן התמימות - תשע"ב)
תרומה- "ושכנתי בתוכם" – על גניזתו של החזון האינטימי (תשע"ב)
משפטים - מה היה קורה אילו? ( תשע"ב)
יתרו - "אני חותנך יתרו בא אליך" – לשם מה? (תשע"ב)
בשלח - "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" (תשע"ב)
בא - מי הבין את שפת הכוח? (תשע"ב)
וארא - מדוע פרעה הסכים לפגוש בשנית את משה ואהרון? (תשע"ב)
שמות- ניצחון פירוס של פרעה (תשע"ב)
פקודי - "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" – הפתרון (תשע"א)
ויקהל - מדוע הציווי של "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" נעלם מפרשת ויקהל? (תשע"א)
כי תישא - המשכן האלטרנטיבי של משה (תשע"א)
תצוה - המשכן והמדבר – על יצירת אידאליזציה לאירוע דיעבדי (תשע"א)
תרומה - "ושכנתי בתוכם" - אידאל שנזנח?(תשע"א)
משפטים - ה"נעשה ונשמע" העדכני (תשע"א)
יתרו - התפרצות לדלת פתוחה (תשע"א)
בשלח - מלחמת עמלק כאנטי-תזה ליציאת מצרים (תשע"א)
בא - יוזמות עצמאיות בהנהגת משה (תשע"א)
וארא - משבר ההנהגה של פרשת וארא (תשע"א)
שמות - מדוע הושם משה בתיבה על שפת היאור? (תשע"א)
ויקהל פקודי - המצוות בפרשה: מזבח הקטורת (תש"ע)
כי תשא - המצוות בפרשה: איסור בשר בחלב – על היחס בין לשונו של הכתוב לבין התורה שבעל פה(תש"ע)
תצוה- המצוות בפרשה: עשיית הבגדים או לבישת הבגדים? (תש"ע)
תרומה - המצוות בפרשה: האם השולחן הוא חלק מהבית? (תש"ע)
משפטים - המצוות בפרשה: שאר כסות ועונה - חיוב ממוני ואיסור צער (תש"ע)
יתרו - המצוות בפרשה: קידוש (תש"ע)
בשלח - המצוות בפרשה: "מה תריבון עמדי, מה תנסון את ה'?" (תש"ע)
בא - המצוות בפרשה: "קרבן פסח ועריפת פטר חמור – טעמי המצוות כשיקול במנין המצוות" (תש"ע)
וארא -"אזהרה לדיין שיסבול את הציבור כאשר ישא האומן את היונק" (תש"ע)
שמות -המצוות בפרשה: "לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך" (תש"ע)
ויקהל פקודי - המצוות בפרשה: כיוונים בעבודת ה' במקדש (התשס"ט)
כי תשא - המצוות בפרשה: קידוש ידיים ורגליים (התשס"ט)
תצוה - המצוות בפרשה: "והוא הדין לכל בגדי כהונה, שהקורע אותם דרך השחתה לוקה" (התשס"ט)
תרומה - המצוות בפרשה: "בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסרו ממנו" (התשס"ט)
משפטים - המצוות בפרשה: עונשי הגנב (התשס"ט)
יתרו - המצוות בפרשה: איסור עשיית מלאכה בשבת ושביתה בשבת (התשס"ט)
בשלח - המצוות בפרשה: איסור יציאה מחוץ לתחום - אמצעי או מטרה? (התשס"ט)
בא - המצוות בפרשה: קביעת לוח השנה (התשס"ט)
וארא - המצוות בפרשה: "ויחזק ה' את לב פרעה" – על תשובה של בני נוח (התשס"ט)
שמות - המצוות בפרשה: למה תכה רעך? (התשס"ט)
פרשת שקלים - המצוות בפרשה: מחצית השקל - המס שלך ובשבילך (התשס"ח)
פרשת ויקהל - המצוות בפרשה: איסור ענישה בשבת (התשס"ח)
פרשת כי תשא - המצוות בפרשה: שמן המשחה – איסור עשייה ואיסור שימוש (התשס"ח)
פרשת תצווה - המצוות בפרשה: למה נועדו הבגדים (התשס"ח)
פרשת תרומה - המצוות בפרשה: האם הכלים הם חלק מהבית? על מצות בנין בית המקדש (התשס"ח)
פרשת משפטים - המצוות בפרשה: על מצוות שאין חובה לתור אחריהן ולקיימן (התשס"ח)
פרשת יתרו - המצוות בפרשה: כיצד ניתן לצוות להאמין בה'? (התשס"ח)
פרשת בשלח - המצוות בפרשה: אסור יציאה מחוץ לתחום בשבת – מן התורה או מדרבנן? (התשס"ח)
פרשת בא - המצוות בפרשה: עריפת פטר חמור - מצווה שהיא תמריץ שלילי (התשס"ח)
עוד בנושא

 

כולנו מכירים את הרגעים הארוכים הללו של ההמתנה, שמחכים למישהו שיגיע, לאירוע שיקרה, למשהו שיבוא, והוא לא בא, הוא מתעכב, הוא נעלם. ובינתיים - הספיקות מכרסמים – הוא לא התכוון ברצינות, טעינו, לא היינו צריכים לסמוך על זה. ואנו שואלים את עצמנו – אולי נחכה עוד קצת וניתן לזה צ'אנס, והזמן עובר ועובר, ובסופו של דבר אנו מרימים ידיים. לפסימיים - זה קורה מהר, לאופטימיים – לאט. ובין לבין, בעלי התושיה ממציאים תוכנית חלופית  כדי להתמודד עם המצב, ולמזער נזקים, ולהציל את מה שאפשר, ואלו המתוכננים מראש – מפעילים את תוכנית המגירה, כי הם הלא נערכו לכל מצב כבר מראש.

ודרמה כזאת מסופרת בפרשתנו, פרשת כי תשא.

משה עולה להר סיני לקבל את התורה ושוהה בהר ארבעים יום וארבעים לילה. עם ישראל מחכה למשה רבנו. ומשה לא מגיע. ועל כך מספרת התורה: "וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים -לא ידענו מה היה לו". בסופו של דבר מכין אהרון את עגל הזהב ובני ישראל קוראים לפניו: "אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים". זהו חטא העגל המפורסם.

והשאלת זועקת: מדוע עם ישראל לא יכל להמתין? מה קרה לו במהלך תקופת ההמתנה? האם הוא אבד את האמון במשה? התורה לא מספקת לנו את המילוי של אותם ארבעים ימים, אך ניתן לקלוט מספר רמזים ולבנות מהם את הסיפור. העם לא איבד את האמון במשה רבנו, שהרי בני ישראל אומרים לאהרון – כי זה משה האיש אשר העלנו ממצרים -לא ידענו מה היה לו. במלים אחרות - דווקא התלות והאמון הגדול הם אלו שיצרו את השבר. לא דובר כאן בהתפוררות מתמשכת אלא בשבר חד ופתאומי. דבר שני - אין ספק שהיה כאן עיכוב וחריגה מהלוז המתוכנן, שהרי הכתוב אומר: וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. כלומר – היתה ציפיה לירידה של משה בזמן מסוים, אלא שזה לא קרה. ומכאן הגיע המדרש למסקנה הגיונית ביותר שמשה הודיע להם שהוא יגיע כעבור ארבעים יום, והעם האמין בו והמתין לבואו, אלא שמשהו השתבש. מה השתבש? המדרש מציע שהחישוב השתבש – האם סופרים את יום העליה להר בתוך ארבעים הימים או לא. והעם - שכל כך סמך על משה רבנו ושראה שמשהו נתקע – קרס. לא יכל להחזיק מעמד.

אז זה קרה ממש בישורת האחרונה, סמוך לאחר קו הגמר. שם הכל התנפץ. שם העסק נפל. ומיד צמחה לה התוכנית החלופית. וזאת הדרמה של ההמתנה שמספרת לנו פרשתנו.