גיל נדל משרד עורכי דין

 
פקודי - שיעור בשקיפות פיננסית – המרצה: משה רבנו (תשפ"ב)

כי תשא -סיפורה של המתנה דרמטית (תשפ"ב)

ויקהל - מה משה רבנו ממליץ לעשות במצב של חוסר וודאות? (תשפ"ב)

תרומה - האם השלם גדול מסך כל חלקיו? [תשפ"ב]

משפטים – אבולוציה, דונם ועז (תשפ"ב)

יתרו - זה שאני חושש שלא תצליח - אינו אומר שלא אתן לך סיכוי (תשפ"ב)

בשלח - מדוע אני מכין את דברי התורה לפרשת השבוע? (תשפ"ב)

בא - מופע יחיד (תשפ"ב)

וארא - נסיון יפה שלא הצליח (תשפ"ב)

תצוה - תורת הקרבנות שמעולם לא התממשה (תש"ף)

הרצוי, המצוי וההתפכחות (תשע"ח)

שמות - שמעון ולוי יוכיחו (תשע"ח)

יתרו – זכור ושמור בדיבור אחד? (תשע"ו)

בא – לחצן המצוקה של משה רבנו (תשע"ו)

משפטים - מעמד הר סיני וברית האגנות: חזון, כישלון ודרך חדשה (תשע"ה)

ויקהל פקודי - להעלות מחדש את הרכבת על הפסים (תשע"ה)

בשלח - "וכי ידיו של משה עושות מלחמה?" (תשע"ד)

ויקהל פקודי - הימור מחושב (תשע"ג)

כי תשא - שניה לפני חטא העגל (תשע"ג)

תצוה - אין משחקים באש! על הפקת לקחים בהקמת המשכן (תשע"ג)

תרומה - תוכנית השיקום (תשע"ג)

משפטים - הברית שהחליפה את מעמד הר סיני (תשע"ג)

יתרו - הדרמה החבויה של מעמד הר סיני (תשע"ג)

בשלח - אירוע מכונן במרה (תשע"ג)

בא - גאולת שלוש המכות (תשע"ג)

וארא - למי שמע פרעה? (תשע"ג)

שמות - משה, אהרון והמטה – גלגולו של מודל הנהגה בלתי אידיאלי (תשע"ג)

ויקהל פקודי - המשכן המפוכח (תשע"ב)

כי תישא - חטא העגל והברית החדשה (תשע"ב)

תצוה - סוף עידן התמימות - תשע"ב)

תרומה- "ושכנתי בתוכם" – על גניזתו של החזון האינטימי (תשע"ב)

משפטים - מה היה קורה אילו? ( תשע"ב)

יתרו - "אני חותנך יתרו בא אליך" – לשם מה? (תשע"ב)

בשלח - "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" (תשע"ב)

בא - מי הבין את שפת הכוח? (תשע"ב)

וארא - מדוע פרעה הסכים לפגוש בשנית את משה ואהרון? (תשע"ב)

שמות- ניצחון פירוס של פרעה (תשע"ב)

פקודי - "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" – הפתרון (תשע"א)

ויקהל - מדוע הציווי של "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" נעלם מפרשת ויקהל? (תשע"א)

כי תישא - המשכן האלטרנטיבי של משה (תשע"א)

תצוה - המשכן והמדבר – על יצירת אידאליזציה לאירוע דיעבדי (תשע"א)

תרומה - "ושכנתי בתוכם" - אידאל שנזנח?(תשע"א)

משפטים - ה"נעשה ונשמע" העדכני (תשע"א)

יתרו - התפרצות לדלת פתוחה (תשע"א)

בשלח - מלחמת עמלק כאנטי-תזה ליציאת מצרים (תשע"א)

בא - יוזמות עצמאיות בהנהגת משה (תשע"א)

וארא - משבר ההנהגה של פרשת וארא (תשע"א)

שמות - מדוע הושם משה בתיבה על שפת היאור? (תשע"א)

ויקהל פקודי - המצוות בפרשה: מזבח הקטורת (תש"ע)

כי תשא - המצוות בפרשה: איסור בשר בחלב – על היחס בין לשונו של הכתוב לבין התורה שבעל פה(תש"ע)

תצוה- המצוות בפרשה: עשיית הבגדים או לבישת הבגדים? (תש"ע)

תרומה - המצוות בפרשה: האם השולחן הוא חלק מהבית? (תש"ע)

משפטים - המצוות בפרשה: שאר כסות ועונה - חיוב ממוני ואיסור צער (תש"ע)

יתרו - המצוות בפרשה: קידוש (תש"ע)

בשלח - המצוות בפרשה: "מה תריבון עמדי, מה תנסון את ה'?" (תש"ע)

בא - המצוות בפרשה: "קרבן פסח ועריפת פטר חמור – טעמי המצוות כשיקול במנין המצוות" (תש"ע)

וארא -"אזהרה לדיין שיסבול את הציבור כאשר ישא האומן את היונק" (תש"ע)

שמות -המצוות בפרשה: "לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך" (תש"ע)

ויקהל פקודי - המצוות בפרשה: כיוונים בעבודת ה' במקדש (התשס"ט)

כי תשא - המצוות בפרשה: קידוש ידיים ורגליים (התשס"ט)

תצוה - המצוות בפרשה: "והוא הדין לכל בגדי כהונה, שהקורע אותם דרך השחתה לוקה" (התשס"ט)

תרומה - המצוות בפרשה: "בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסרו ממנו" (התשס"ט)

משפטים - המצוות בפרשה: עונשי הגנב (התשס"ט)

יתרו - המצוות בפרשה: איסור עשיית מלאכה בשבת ושביתה בשבת (התשס"ט)

בשלח - המצוות בפרשה: איסור יציאה מחוץ לתחום - אמצעי או מטרה? (התשס"ט)

בא - המצוות בפרשה: קביעת לוח השנה (התשס"ט)

וארא - המצוות בפרשה: "ויחזק ה' את לב פרעה" – על תשובה של בני נוח (התשס"ט)

שמות - המצוות בפרשה: למה תכה רעך? (התשס"ט)

פרשת שקלים - המצוות בפרשה: מחצית השקל - המס שלך ובשבילך (התשס"ח)

פרשת ויקהל - המצוות בפרשה: איסור ענישה בשבת (התשס"ח)

פרשת כי תשא - המצוות בפרשה: שמן המשחה – איסור עשייה ואיסור שימוש (התשס"ח)

פרשת תצווה - המצוות בפרשה: למה נועדו הבגדים (התשס"ח)

פרשת תרומה - המצוות בפרשה: האם הכלים הם חלק מהבית? על מצות בנין בית המקדש (התשס"ח)

פרשת משפטים - המצוות בפרשה: על מצוות שאין חובה לתור אחריהן ולקיימן (התשס"ח)

פרשת יתרו - המצוות בפרשה: כיצד ניתן לצוות להאמין בה'? (התשס"ח)

פרשת בשלח - המצוות בפרשה: אסור יציאה מחוץ לתחום בשבת – מן התורה או מדרבנן? (התשס"ח)

פרשת בא - המצוות בפרשה: עריפת פטר חמור - מצווה שהיא תמריץ שלילי (התשס"ח)

פרשת שמות - המצוות בפרשה: "נצטווה עמרם במצרים מצוות יתירות" (התשס"ח)